Nöbeti taklit eden uzun QT sendromu

Uzun QT sendromu, tekrarlayan senkopal ataklar ile karakterize kardiyak repolarizasyon bozukluğudur. Ayrıntılı öykü alınmadığı zaman sıklıkla nöbet ile karışabilmektedir. Tanının gecikmesi, sebebi bilinmeyen ani ölümlere neden olabilmektedir. Bu yazıda, antiepileptik tedaviye rağmen nöbetlerinin devam etmesi nedeni ile dirençli epilepsi tanısı ile izlenen ve takibinde uzun QT sendromu tanısı alan bir olgu sunulmuştur.

Long QT syndrome mimicking seizure

Long QT syndrome is a cardiac repolarization defect, characterized by recurrent syncope attacks. A detailed history not taken in time, can be often lead to confusion with seizures. A delay in diagnosis can lead to sudden death. Since continuing seizures despite antiepileptic treatment-resistant epilepsy were diagnosed, in this paper we report on a case with long QT syndrome.

Kaynakça

1. Moss AJ. Long QT syndrome. JAMA 2003; 289(16):2041-4.

2. Vincet GM. The molecular genetic of the long QT syndrome: Genes causing fainting and sudden death. Annu Rev Med 1998;49(1):263-74.

3. Vincent GM. Long QT syndrome. Cardiology Clinics 2000;18(2):309-25.

4. Gordon N. The long QT syndromes. Brain Dev 1994;16(2):153-5.

5. Schwartz AJ, Periti M, Malliani A. The long Q-T syndromes. Am Heart J 1975;89(3):378-90.

6. Ballardie FW, Murphy RP, Davis J. Epilepsy a presentation of the Romano-Ward syndrome. Br Med J 1983;287(6396):896-7.

7. Akhtar MJ. All seizures are not epilepsy: Many have a cardiovascular cause. J Pak Med Assoc. 2002;52(3):116-20.

8. Yüksel H, Başkurt M, Çeliker C, Türkoğlu C, Yazıcıoğlu N. Bir olgu nedeni ile Konjenital Uzun QT sendromu. Türk Kardiyol Dern Arş 2002; 30(1):49-53.

9. MacCormick JM, McAlister H, Crawford J, et al. Misdiagnosis of long QT syndrome as epilepsy at first presentation. Ann Emerg Med 2009;54(1):26-32.

10. Beyazıt Y, Güven GS, Alper B. Uzun QT sendromu. Hacettepe Tıp Derg 2005;36(1):43-8.

11. Hulhoven R, Rosillon D, Bridson WE, Meeus MA, Salas E, Stockis A. Effect of levetiracetam on cardiac repolarization in healthy subjects: A single-dose, randomized, placebo- and active-controlled, four-way crossover study. Clin Ther 2008;30(2):260-70.

12. Webster G, Berul CI. Congenital Long QT syndromes: A clinical and genetic update from infancy through adulthood. Trends Cardiovasc Med 2008;18(6):216-24.

13. Schwartz PJ, Moss AJ, Vincent GM, Crampton RS. Diagnostic criteria for the long QT syndrome: An update. Circulation 1993;88(2):782-4.

14. Vincent GM, Timothy KW, Leppert M, Keating M. The spectrum of symptoms and QT intervals in the carriers of the gene for the long QT syndrome. N Engl J Med 1992:327(12):846-52.

15. Allan WC, Timothy K, Vincent GM, Palomaki GE, Neveux LM, Haddow JE. Long QT syndrome in children: The value of rate corrected QT interval and DNA analysis as screening tests in the general population. J Med Screen 2001;8(4):173-4.

16. Johnson JN, Hofman N, Haglund CM, Cascino GD, Wilde AA, Ackerman MJ. Identification of a possible pathogenic link between congenital long QT syndrome and epilepsy. Neurology 2009;72(3):208-9.

17. Sanguinetti MC, Jiang C, Curran ME, Keating MT. A mechanistic link between an inherited and an acquired cardiacarrhythmia: HERG encodes the IKr potassium channel. Cell 1995; 81(2):229-307.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

5b 2.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nöbeti taklit eden uzun QT sendromu

A. AKSOY, M. YILDIRIM, T. KARAGÖZ, M. ÖZKAN

Aneurysm of membranous septum as a long-term complication of mechanical aortic valve replacement

S. TALAY, M. A. KAYGIN, Ö. DAĞ, B. ERKUT

The effect of parenteral glutamine supplementation on the immune system and nitrogen balance in critically ill patients receiving glutamine enriched enteral nutrition

K. DEMİRAĞ, M. UYAR, O. GÜLBAHAR, S. KOCABAŞ, Y. D. AKÇAY, A. R. MORAL

Meta-analiz: Türk Toplumunda MTHFR c.677C>T polimorfizmi ve kanser ilişkisi

V. B. ÇETİNTAŞ, Ç B AVCI, S Y SÜSLÜER, Z. EROĞLU, C. GÜNDÜZ

Hepatit B virus kantitasyonunda iki farklı gerçek zamanlı PCR testinin karşılaştırılması: COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan ve ARTHUS QS-RGQ KİT

S. U. BİÇEROĞLU, R. Yazan SERTÖZ, A. ZEYTİNOĞLU, İ ALTUĞLU

Klinik olarak endometrial polip tanısı alan olguların retrospektif analizi

Ö. DEMİRTAŞ, Ö. YENİEL, M. ERGENOĞLU, G DEMİRTAŞ, N. ASKAR

İntertriginöz alanlarda inatçı vezikülobülloz lezyonları olan bir hastada gecikmiş tanı: Hailey-Hailey hastalığı

K. PERVİN, Y. YEŞİLOVA, D. ÇİÇEK, Bakar Selma DERTLİOĞLU

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH): A rare cause of dysphagia

T. KANDOGAN, Ö. SEZGİN, A. DALGİÇ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Programı'nda laboratuvar-demonstrasyon derslerinin yeniden yapılandırılması: Öğrencilerin öğrenme düzeyi ve beğenisine ilişkin ilk sonuçlarının değerlendirilmesi

S. A ÇALIŞKAN, Metin D Y, Ş. AYDEMİR, C. ÇAVUŞOĞLU

İkinci basamak bir hastanede izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

H. ULUDAĞ ALTUN, S. AK