İntertriginöz alanlarda inatçı vezikülobülloz lezyonları olan bir hastada gecikmiş tanı: Hailey-Hailey hastalığı

Hailey-Hailey (H-H) hastalığı (familial benign pemphigus) otozomal dominant olarak geçen akantolitik bir dermatoz olup ATP2C1 mutasyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. Boyun, aksilla, meme altı, skrotum ve inguinal alanlarda yerleşen tekrarlayıcı ve vezikülobüllöz lezyonlarla ve krutlanmış erode alanlarla karakterizedir. Klinik ve histopatolojik olarak H-H tanısı konulan 54 yaşında kadın hastanın meme altı ve göbekte lezyonları olup, her premenstürel dönemde alevlenme göstermekteydi. Mikotik intertrigo tanısıyla üç yıldır oral ve topikal antifungal tedaviler kullanan hastayı dikkat çekici olması nedeniyle sunmayı uygun bulduk.

Delayed diagnosis in a patient with persistent vesiculobullous lesions in intertriginous areas: Hailey-Hailey disease

Hailey-Hailey (H-H) disease is an autosomal dominant acantholytic dermatosis due to a mutation of ATP2C1. Hailey-Hailey is characterized by recurrent vesiculobullous lesions in the neck, axilla, inframammary, scrotum, and inguinal folds. The diagnosis of H-H was made by clinical and histopathological examination in a 54-year-old female patient who had lesions in the inframammary regions and on umbilicus. The lesions showed exacerbations during each premenstrual period. We judged that the patient is remarkable to present since she was treated with oral and topical antifungal drugs for three years with a diagnosis of mycotic intertrigo.

Kaynakça

1. Burge SM. Hailey-Hailey disease: The clinical features, response to treatment and prognosis. Br J Dermatol 1992;126(3):275-82.

2. Palmer DD, Perry HO. Benign familial chronic pemphigus. Arch Dermatol 1962;86(4):153-62.

3. Michel B. Commentary: Hailey-Hailey disease. Arch Dermatol 1982;118(10):781-3.

4. Robin AC, Graham-Brown RA. Hailey-Hailey disease. In: Freedberg IM, Eisen Az, Wollf K, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI, Fitzpatrick TB (eds). Fitzpatrick’s Dermatology in Medicine, 5th ed. New York: McGraw-Hill; 1999:716-9.

5. Odom RB, James WD, Berger TG. Andrews’ Diseases of the Skin. 9th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2000: 699-701.

6. Galiberti Rl, Kowalczuk AM, Bianchi O. Chronic benign familial pemphigus. Int Dermatol 1988; 27(7):495-500.

7. Zaim MT, Bickers DR. Herpes simplex associated with Hailey-Hailey disease. J Am Acad Dermatol 1987;17(4):701-2.

8. Stallmann D, Schmoeckel C. Hailey-Hailey disease with and eczema herpeticatum in therapy with etretinate. Hautarzt 1988;39(7):454-6.

9. Holst VA, Fair Kp, Wilson BB, Patterson JW. Squamous cell carsinoma arising in Hailey-Hailey disease. J Am Acad Dermatol 2000;43(2 Pt 2):368-71.

10. Gisondi P, Sampogna F, Annessi G, Girolomoni G, Abeni D. Severe impairment of quality of life in Hailey-Hailey disease. Acta Derm Venereol 2005;85(2):132-5.

11. Szigeti R, Chao SC, Szász O, Tészás A, Kosztolányi G, Kellermayer R. Premenstrual exacerbation in calcium ATPase disorders of the skin. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007;21(3):412-3.

12. Berth-Jones J, Smith SG, Graham-Brown RA. Benign familial chronic pemphigus (Hailey-Hailey disease) responds to cyclosporin. Clin Exp Dermatol 1995;20(1):70-2.

13. Berger EM, Galadari HI, Gottlieb AB. Successful treatment of Hailey-Hailey disease with acitretin. J Drugs Dermatol 2007;6(7):734-6.

14. Vilarinho C, Ventura F, Brito C. Methotrexate for refractory Hailey-Hailey disease. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010;24(1):106.

15. Hamm H, Metze D, Bröcker EB. Hailey-Hailey disease: Eradication by dermabrasion. Arch Dermatol 1994;130(9):1143-9.

16. Lapiere JH, Hirsh A, Gordon KB, Cook B, Montalvo A. Botilinum toxin type A for the treatment of axillary Hailey-Hailey disease. Dermatol Surg 2000;26(4):371-4.

17. Awadalla F, Rosenbach A. Effective treatment of Hailey-Hailey disease with a long-pulsed (5 ms) alexandrite laser. J Cosmet Laser Ther 2011;13(4):191-2.

18. Don PC, Carney PS, Lynch WS, Zaim MT, Hassan MO. Carbon dioxide laser abrasion: A new approach to management of familial benign chronic pemphigus (Hailey-Hailey disease). J Derm Surg Oncol 1987;13(11):1187-94.

19. Beier C, Kaufmann R. Efficacy of erbium: YAG laser ablation in Darier disease and Hailey-Hailey disease. Arch Dermatol 1999;135(4):423-7.

20. Ruiz-Rodriguez R, Alvarez JG, Jaén P, Acevedo A, Córdoba S. Photodynamic therapy with 5-aminolevulinic acid for recalcitrant familial benign pemphigus (Hailey-Hailey disease). J Am Acad Dermatol 2002;47(5):740-2.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

4.2b 2.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nöbeti taklit eden uzun QT sendromu

A. AKSOY, M. YILDIRIM, T. KARAGÖZ, M. ÖZKAN

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH): A rare cause of dysphagia

T. KANDOGAN, Ö. SEZGİN, A. DALGİÇ

İkinci basamak bir hastanede izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

H. ULUDAĞ ALTUN, S. AK

Aneurysm of membranous septum as a long-term complication of mechanical aortic valve replacement

S. TALAY, M. A. KAYGIN, Ö. DAĞ, B. ERKUT

İntertriginöz alanlarda inatçı vezikülobülloz lezyonları olan bir hastada gecikmiş tanı: Hailey-Hailey hastalığı

K. PERVİN, Y. YEŞİLOVA, D. ÇİÇEK, Bakar Selma DERTLİOĞLU

The effect of parenteral glutamine supplementation on the immune system and nitrogen balance in critically ill patients receiving glutamine enriched enteral nutrition

K. DEMİRAĞ, M. UYAR, O. GÜLBAHAR, S. KOCABAŞ, Y. D. AKÇAY, A. R. MORAL

Meta-analiz: Türk Toplumunda MTHFR c.677C>T polimorfizmi ve kanser ilişkisi

V. B. ÇETİNTAŞ, Ç B AVCI, S Y SÜSLÜER, Z. EROĞLU, C. GÜNDÜZ

Klinik olarak endometrial polip tanısı alan olguların retrospektif analizi

Ö. DEMİRTAŞ, Ö. YENİEL, M. ERGENOĞLU, G DEMİRTAŞ, N. ASKAR

Cerrahi sonrası hızlı tekrarlayan andiferansiye uterin sarkom

N. ASKAR, Z BAYRAK, G. S. DEMİRTAŞ, M C TEREK, Y. DİKMEN, O. ZEKİOĞLU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Programı'nda laboratuvar-demonstrasyon derslerinin yeniden yapılandırılması: Öğrencilerin öğrenme düzeyi ve beğenisine ilişkin ilk sonuçlarının değerlendirilmesi

S. A ÇALIŞKAN, Metin D Y, Ş. AYDEMİR, C. ÇAVUŞOĞLU