Geç çocuklukta tanı konulan konjenital bir anomali: Morgagni hernisi

Morgagni hernisi nadir g örülen bir konjenital diyafragmatik herni türüdür ve çoğunlukla minimal bulgularla seyrettiği için ancak ileri yaşlarda tanı konulabilmektedir. Birçok olgu asemptomatik olduğu için, Morgagni hernisi literatürde söylendiğinden daha sık olabilir. Bu herniler bebek ve çocuklarda daha az görülmektedir. Çocuklarda majör bulgu tekrarlayan akciğer enfeksiyonları olmakla beraber nadiren yenidoğan döneminde akut solunum yetmezliği ile de karşımıza çıkabilmektedir. Yan grafi ile tanı konulabilir ve toraks tomografisi ile tanı kesinleştirilir. Genellikle asemptomatik seyretse de ileride gelişebilecek komplikasyonları önlemek amacıyla cerrahi onarım önerilmektedir. Burada iki hafta boyunca öksürük şikayeti bulunan ve Morgagni hernisi tanısı kon an 14 yaşında bir erkek ol gu sunulmaktadır.

A congenital anomaly diagnosed in late childhood: Morgagni hernia

Morgagni hernia is an uncommon type of congenital diaphragmatic hernia and usually diagnosed in older ages with minimal symptoms. However, hernia of Morgagni may be more frequent than the literature suggests since most cases are asymptomatic. These hernias are uncommon in infants and children. In children, the majority present with repeated pulmonary infections; rarely it might present in the neonatal period as acute respiratory distress syndrome. It is diagnosed with lateral chest radiography and confirmed with computarized tomography. Although most of these hernias are asymptomatic, surgical repair is recommended to avoid future complications. Here in we report a 14 ye ar- old boy with Morgagni hernia which was diagnosed after two weeks ongoing cough.

___

1. Loong TP, Kocher HM. Clinical presentation and operative repair of hernia of Morgagni. Postgrad Med J 2005;81(951):41 -4.

2. Horton JD, Hofmann LJ, Hetz SP. Presentation and management of Morgagni hernias in adults: A review of 298 cases. Surg Endosc 2008;22(6):1413 -20.

3. Pokorny WJ, McGill CW, Harberg FJ. Morgagni hernias during infancy: P resentation and associated anomalies. J Pediatr Surg 1984;19(4):394 -7.

4. Lev-Chelouche D, Ravid A, Michowitz M, Klausner JM, Kluger Y. Morgagni hernia: U nique presentations in elderly patients. J Clin Gastroenterol 1999;28(1):81 -2.

5. Aghajanzadeh M, Khadem S, Khajeh Jahromi S, Gorabi HE, Ebrahimi H, Maafi AA. Clinical presentation and operative repair of Morgagni hernia. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;15(4):608 -11.

6. Eren S, Ciris F. Diaphragmatic hernia: Diagnostic approaches with review of the l iterature. Eur J Radiol 2005;54(3):448 -59.

7. Abraham V, Myla Y, Verghese S, Chandran BS. Morgagni -Larrey h ernia - a review of 20 cases . Indian J Surg 2012;74(5):391 -5.

8. Biçer S, Doğan A, Uzuner S ve ark. Pnömotoraks olarak yanlış tanı alan bir konjenital diya fragma hernisi olgusu. İst Tıp Fak Derg 2006;69(2):49 -51.

9. Pfannschmidt J, Hoffmann H, Dienemann H. Morgagni hernia in adults: Result in 7 patients. Scand J Surg 2004;93(1):77 -81.

10. V an Niekerk ML. Laparoscopic Morgagni hernia repair using single -site umbilical and full -thickness abdominal wall repair: Technical report of two cases. Afr J Paediatr Surg 2013;10(1):55 -7 .

___

Ege Tıp Dergisi
  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

39.7b14.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Correlation of mid-trimester homocysteine, vitamin B 12 and folate levels with adverse pregnancy outcomes: A clinical study

Ülkü Mete URAL, Ayşe Filiz AVŞAR, Nuri DANIŞMAN, PINAR ÇAĞLAR AYTAÇ, Baran ALTUAK

Aneurysmal bone cyst of petrous bone associated with sixth cranial nerve palsy and fatal outcome

MERVE GÜRSOY BULUT, Fazıl GELAL, NURULLAH YÜCEER, Türkan ATASEVER REZANKO

Son beş yıldaki akrep sokması olgularımız

MEHMET CENGİZ YAKINCI, HABİP ALMİŞ, Ömer DEMİRBAĞ, Eda KAYHAN, ÖZLEM ELKIRAN

Geç çocuklukta tanı konulan konjenital bir anomali: Morgagni hernisi

Abdülgani GÜLYÜZ, MEHMET TEKİN, Çapan KONCA, Muhammed İkbal YETİŞ, MEHMET DEMİRCAN

Holt-Oram sendromu:Nadir bir olgu sunumu

Onur IŞIK, Muhammet AKYÜZ, Mehmet Fatih AYIK, Yüksel ATAY

Keratocystic odontogenic tumor: A retrospective study of 64 cases

Cemal AKAY, Ayhan TETİK, Mert ZEYTİNOĞLU

Concomitant resection of isolated adrenal metastasis in a gastric cancer patient

Uygar DEMİR, Pınar YAZICI, Mehmet MİHMANLI

Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi

HAKAN TÜRK, Mustafa KARABIÇAK, Sıtkı ÜN, Okan Nabi YALBUZDAĞ, Naciye Ümit BAYOL, Tufan SÜELÖZGEN, Cemal Selçuk İŞOĞLU, Ferruh ZORLU, HÜSEYİN TARHAN

Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar

Serhat UYSAL, Ümit CANDAN, Mehmet Sinan EVCİL, Ayşe UYSAL, Meltem TAŞBAKAN IŞIKGÖZ, TANSU YAMAZHAN, Sercan ULUSOY

Matür kistik teratom zemininde gelişmiş sigmoid kolona fistülize olan skuam öz hücreli karsinom

SEVİNÇ ŞAHİN, Elif KILIÇ, Selda SEÇKİN, Sezer KULAÇOĞLU