Guillain Barré syndrome variant with facial diplegia and paresthesias: A case report and review of the literature

Guillain Barré sendromu (GBS) , arefleksi ve ilerleyici alt ekstremite güçsüzlüğü ile karakterize bir hastalıktır. Nadir bir GBS varyantı olan bilateral periferik fasiyal dipleji ve parestezinin, öncül enfeksiyonu, oto-antikorları ve tedavi şekilleri hala bilinme mektedir. Bu nadir varyantın etyolojisinde varisella enfeksiyonu saptanan olgu henüz bildirilmemiştir. Bu yazıda, varisella enfeksiyonuna sekonder gelişen fasiyal dipleji ve parestezi olgusunun klinik, elektrofizyolojik ve laboratuvar bulguları, bu hastalıkla ilgili son yayınlara odaklanarak gözden geçirilm ektedir.

Guillain Barr é sendromu varyantı fasiyal dipleji ve parestezi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Gu i llai n Barré s yndrome (GBS) is a disorder characterized by areflexia and progressive ascending lower extremity weakness. Bilateral peripheral facial diplegia and paresthesia is a rare GBS variant in which the preceding infection, auto-antibody positivity and treatment models are stil l unclear. In this rare varian t, no case with an etiology of varicella infection has been reported yet. Here, we report a case with facial diplegia and parestesia secondary to varicella infection and discuss clinical, electrophysiological and laboratory findings, and review the literat ure focusing on the latest reports on this disease.

___

1. Hughes RAC, Cornblath DR. Guillain -Barré syndrome. Lancet 2005;36 6 (9497):1653 -66.

2. Keane JR. Bilateral seventh nerve palsy: analysis of 43 cases and review of the literature. Neurology 1994; 44(7):1198 -202.

3. Peitersen E. Bell’s palsy: The spontaneous course of 2 .500 peripheral facial nerve palsies of different etiologies . Acta Otolaryngol 2002;(549) :4 -30.

4. Susuki K, Koga M, Hirata K, Isogai E, Yuki N. A Guillain -Barré syndrome variant with prominent facial diplegia. J Neurol 2009;256 (11) :1899 -905.

5. Yuki N, Ang CW, Koga M, et al. Clinical features and response to treatment in Guillain -Barre Syndrome assosiated with antibodies to GM1b ganglioside. Ann Neurol 2000;47 (3) :314 -21.

6. Koga M, Yoshino H, Morimatsu M, Yuki N. Anti -GT1a IgG in Guillain -Barré syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72 (6):767 -71.

7. Kuwabara S, Ogawara K, Koga M, Mori M, Hattori T, Yuki N. Hyperreflexia in Guillain Barre syndrome: R elation with acute motor axonal neuropathy and anti -GM1 antibody. J Ne urol Neurosurg Psychiatry 1999; 67 (2) :180-4.

8. Sethi NK, Torgovnick J, Arsura E, Johnston A, Buescher E. Facial diplegia with hyperreflexia -a mild Guillain -Barré s yndrome variant, to treat or not to treat? J Brachial Plex Peripher Nerve Inj 2007; 10(2 ):9.

___

Ege Tıp Dergisi
  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

39.7b14.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Keratocystic odontogenic tumor: A retrospective study of 64 cases

Cemal AKAY, Ayhan TETİK, Mert ZEYTİNOĞLU

Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi

HAKAN TÜRK, Mustafa KARABIÇAK, Sıtkı ÜN, Okan Nabi YALBUZDAĞ, Naciye Ümit BAYOL, Tufan SÜELÖZGEN, Cemal Selçuk İŞOĞLU, Ferruh ZORLU, HÜSEYİN TARHAN

Geç çocuklukta tanı konulan konjenital bir anomali: Morgagni hernisi

Abdülgani GÜLYÜZ, MEHMET TEKİN, Çapan KONCA, Muhammed İkbal YETİŞ, MEHMET DEMİRCAN

Guillain Barré syndrome variant with facial diplegia and paresthesias: A case report and review of the literature

Çetin Kürşad AKPINAR, Hakan DOĞRU, Ayşe Oytun BAYRAK, Hüseyin Alparslan ŞAHİN

Matür kistik teratom zemininde gelişmiş sigmoid kolona fistülize olan skuam öz hücreli karsinom

SEVİNÇ ŞAHİN, Elif KILIÇ, Selda SEÇKİN, Sezer KULAÇOĞLU

Embriyoner gelişimde transkripsiyonel ağlar ve hücre sinyalleri

EDA AÇIKGÖZ, Hüseyin AKTUĞ

Concomitant resection of isolated adrenal metastasis in a gastric cancer patient

Uygar DEMİR, Pınar YAZICI, Mehmet MİHMANLI

Aneurysmal bone cyst of petrous bone associated with sixth cranial nerve palsy and fatal outcome

MERVE GÜRSOY BULUT, Fazıl GELAL, NURULLAH YÜCEER, Türkan ATASEVER REZANKO

Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı -kusmanın önlenmesinde metoklopramid in etkinliği

ESRA YÜKSEL ACI, Demet SERGİN, Taner BALCIOĞLU

Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar

Serhat UYSAL, Ümit CANDAN, Mehmet Sinan EVCİL, Ayşe UYSAL, Meltem TAŞBAKAN IŞIKGÖZ, TANSU YAMAZHAN, Sercan ULUSOY