Türkiye’de Ahşap Donatı Elemanı Üretiminin Değerlendirilmesi

Ahşap donatı elemanları, açık ve yeşil alanların vazgeçilmez bir parçasıdır. Ahşap, donatı elemanlarına farklı nitelikler (estetik, doğal görünüm, kalite, ekonomi, vb.) kazandırmaktadır. Böylece ahşap donatı elemanı mekânın karakterini de etkilemektedir. Bu nedenle donatı elemanına uygun ahşabın kullanılması da oldukça önemlidir. Bu konu, ahşap donatı üretim süreci ile ilgilidir. Çalışmanın amacı, Türkiye’deki, ahşap donatı elemanı üretimine ilişkin mevcut durumun belirlenmesi, değerlendirilmesi ve sektörün gelişmesine ilişkin öneriler ortaya konulmasıdır. Bulgular çerçevesinde, ahşap malzeme seçiminden, hammadde teminine, ürünlerdeki teknik özelliklere ve pazarlama sürecine kadar çeşitli sorunlar tespit edilmiştir. Sorunların çözümlenmesi için öneriler geliştirilmiştir.

Evaluation of Wooden Construction Element Production in Turkey

Wooden construction elements are an indispensable part of open and green spaces. Wood gives different qualities (aesthetics, natural appearance, quality, economy, etc) to the construction elements. Thus, the wooden construction element also affects the character of the space. For this reason, it is very important to use appropriate wood for the construction element. This topic is concerned with the wooden construction element production process. The aim of the work is to determine and to evaluate the current situation of the production of wooden construction elements and to propose the development of the industry in Turkey. Various problems have been identified from wood material selection, to raw material procurement, to technical specifications in products and to the marketing process in the context of the results. Suggestions have been developed for solving for the problems.

Kaynakça

As N. 2000. Ahşabın yapıda kullanıldığı yerler, Ahşap Yapı Malzemeleri Sektör Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, İstanbul.

As N. 2002. Ahşabın Yapıda Kullanımı Ders Notu, İ.Ü. Orman Fakültesi.

Arslan M. B. 2007. Karakuş B., Güntekin E., Tarımsal Atıklardan Lif ve Yonga Levha Üretimi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9(12): 54-62.

Başal M, Memlük Y., Yılmaz O., Kurum, E. 1997. Peyzaj Konstrüksiyonu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1484, Ders Kitabı:445, Ankara, 188s.

Bozkurt A. Y., Göker Y. 1988. Tabakalı Ağaç Malzeme Teknolojisi. İ.Ü. Yayın No: 3401, Orman Fakültesi Yayın No: 378, 316 Sayfa.

Bozkurt, A. Y., Erdin N. 1989. Ticarette Önemli Yabancı Ağaçlar. Ders Kitabı. İ.Ü. Yayın No: 3572, FBE Yayın No: 4, 250-255.

Bozkurt A. Y, Göker Y, Erdin N 1993. Emprenye Tekniği İ.Ü. Yayın No: 3779, Orman Fakültesi Yayın No: 425, 429 Sayfa.

Bozkurt A. Y., Erdin N. 1997. Ağaç Teknolojisi Ders Kitabı, İ.Ü. Yayın No: 3998, Orman Fakültesi Yayın No: 445, (1997) 372 Sayfa, ISBN: 975-404-449-X.

Bulut Y., Atabeyoğlu Ö., Yeğli P. 2008. Erzurum Kent Merkezi Donatı Elemanlarının Ergonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (2): 131-138.

Cengiz C. 2011. Bartın Hükümet Caddesi Yaya Bölgesi Tasarımının İrdelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 13 (20):80-89.

Kaynak Göster

APA Karadağ, A , Korkut, D , Korkut, S , Köylü, P , Akıncı Kesim, G . (2016). Türkiye’de Ahşap Donatı Elemanı Üretiminin Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 241-257 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/289511

900 245

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Doğal ve Plantasyonda Yetişen Kızılağaç (Alnus glutinosa L. Gaertner) Odunlarının Yıllık Halka Genişliği ve Lif Boyutlarının Radyal Değişimi

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Hasanlar Barajı (Düzce-Yığılca) ve Çevresinin Ballı Bitkileri

Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Necmi AKSOY, Ahmet Salih DEĞERMENCİ

Düzce Üniversitesi Yerleşkesi Örneğinde Çim Alanların Görsel Algı Değerlendirmesi

Mehmet Kıvanç AK, Sertaç KAYA

Orman Ürünleri Endüstrisi Yöneticilerinin Ekonomi Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği

Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN, Muhammet DURGUN

Mobilya İşletmelerinde Üst Yönetim ile Alt Bölümler Arasindaki İlişki Düzeyinin Belirlenmesi

Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN

Çeşitli Çam Türlerinin Tohum Çimlenmesinde Metsulfuron Metil Fitotoksisitesi

Ceren DAĞLAR, Derya EŞEN, Bilal ÇETİN

Mikoriza Uygulamasının Karaçam (Pinus nigra) Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi

Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER, Aysun PEKŞEN, Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR

Sinop Yöresi Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Meşcerelerinde Kalın Kök Biyokütlesi ile Yetişme Ortamı ve Meşcere Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Ali Kemal ÖZBAYRAM, Engin GÜVENDİ

Abant Tabiat Parkı Rekreasyonel Beklentilerinin Değerlendirilmesi

Şerif SAYIN, Aybike Ayfer KARADAĞ

Endüstriyel Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarma Yöntemlerinin CBS ile Planlanması ve Mevcut Uygulamaların İncelenmesi (Denizli Yöresi Örneği)

Yılmaz TÜRK