Organik Ürün Olarak Doğa Mantarları

Türkiye florası doğal mantarlar bakımından çok zengindir. Türkiye birçok ülkeye önemli miktarlarda

Wild Mushrooms as Organic Product

Flora of Turkey is very rich for wild mushrooms. Turkey exports a high scale of mushroom to manycountries. Major exported wild mushroom species are Morchella spp., Boletus spp., Tricholoma spp., Lactariusspp., Rhizopogon spp., Hydnum spp., Cantharellus spp., Craterellus spp., Terfezia spp. and Amanita ceaserea.Nowadays, demand for wild mushrooms as organic product raises gradually. Certificate of organic product couldbe provided for wild mushrooms picked up from the nature. Certification of wild mushrooms picking up fromthe nature can give an opportunity to the producers for their joining to the high profitable organic markets andcontributed to increase the diversion of organic products in markets. These mushrooms could be accepted asorganic products if the mandatory requirements are met. In this review, informations on requirements andconditions for organic certification process of wild mushrooms from picking up to reaching to the consumers aregiven

Kaynakça

Anonymous 2012a. Türkiye’nin yenen mantarları. http://www.ogm.gov.tr/sites1/mnt01.htm (Erişim tarihi: 23.03.2012).

Anonymous 2012b. http://aditicert.net/ (Erişim tarihi: 23.03.2012).

Anonymous 2012c. http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop (Erişim tarihi: 23.03.2012).

Anonymous 2012d. http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/organic/index.htm (Erişim tarihi:23.03.2012).

Anonymous 2012e. http://www.organic-europe.net/home-europe.html (Erişim tarihi:23.03.2012).

Anonymous 2012f. Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası.http://www.igeme.org.tr (Erişim tarihi: 28.03.2012).

Bilgin N, Yıldız N 2005. Organik Tarımın Gelişimi ve Bitki Besleme Açısından Önemi. GAP 4. Tarım Şurası, s. 743-750, Şanlıurfa.

Demirci Ö 2010. Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de mantar sektörü ve ilgili düzenlemeler. T.C Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 46. Dönem AB Temel Eğitim Kursu, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.

Egli S, Peter M, Buser C, Stahel W, Ayer F 2006. Mushroom picking does not impair future harvests - results of a long-term study in Switzerland. Biol. Conserv. 129: 271–276.

Gök S A 2008. Genişleyen Avrupa Birliği Pazarında Türkiye’nin Organik Tarım Ürünleri Ticareti Açısından Değerlendirilmesi. AB Uzmanlık Tezi, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı,s. 122, Ankara.

Pacioni G 1991. TCP/TUR/8852 (T). Consultancy Report. FAO, Rome.

Pettenella D, Kloehn S 2007. Mediterranean mushrooms: how to market them. In: Berrahmouni, N., Escuté, X., Regato, P., Stein, C. (Eds.), Beyond cork-a wealth of resources for people and nature, WWF Mediterranean and IPADE, pp. 52-68.

Pilz D, Mclain R, Alexander S, Villarreal-Ruiz S B, Wurtz Parks C G, McFarlane E, Baker B, Molina R, Smith J E 2007. Ecology and Management of Morels Harvested From the Forests of Western North America. United States Department of Agriculture Forest Service Pacific Nortwest Research Station. General Technical Report, PNW-GTR-710, March 2007.

Naturland 2005. Naturland Standarts on Production (Naturland - Registered Association for Organic Agriculture), p. 45, Germany.

Solak M H, Kalmış E, Kalyoncu F 2007a. Sedir Mantarı. Üniversiteliler Ofset, 29 s.İzmir.

Solak M H, Işıloğlu M, Kalmış E, Allı H 2007b. Macrofungi of Turkey Checklist (Volume-I).p. 254. Üniversiteliler Ofset, Bornova, İzmir.

Pettenella D, Secco L 2006. Small-scale forestry in the Italian Alps: from mass market to territorial marketing. In: Wall, S. (Ed.), Small-scale forestry and rural development. The intersection of ecosystems, economics and society, Proceedings of IUFRO 3.08Conference, Galway, Galway-Mayo Institute of Technology. Galway-Mayo Institute of Technology, Galway, pp. 398–408.

Türk R 2006. Organik Tarımda Hasat, Depolama, Ambalajlama ve Taşıma. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, 395-403, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Pekşen, A , Akdeniz, H . (2012). Organik Ürün Olarak Doğa Mantarları . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 8 (1) , 34-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4822/289332