Deprem Sonrası Ortaya Çıkabilecek Orman Yangınları; Peyzaj Mimarlığı Alanında Alınabilecek Pasif Önlemler

Topraklarının büyük kısmı periyodik olarak büyük çaplı depremler üreten, aktif fayların üzerinde

Forest fires that may arise after the earthquake; Measures passive Obtainable in the Field of Landscape Architecture

In this case; occurring passive measures in field of landscaping in order to prevent post-earthquakeforest fires is purposed; in foresight of secondary disasters such as fire, torrent, landslide should be cared as“ordinary post-earthquake risks” in our country, most of whose lands settle on active fault lines producingmassive calibrated earthquakes periodically. In this content; academic labors on subject, application of officialfoundations related 15 the topic and settlement structure of Bolu City zone is examined; choosing Bolu, whichpossesses dense forest areas, witnessed 2 severe earthquakes in last decade on North Anatolia Fault Lines, aspilot area.

Kaynakça

Anonim. 1997. Türkiye’de Kentsel Görünüm. DPT Yayınları. Ankara.

Anonim 2000. Tarım İl Müdürlüğü Bolu İl Verileri Raporu, Sh. 12-16.Bolu.

Anonim. 2004a. Türkiye Orman Haritası .TÜBİTAK/MAM. 2002. Ankara

Anonim. 2004b. Bolu İli Orman Haritası .TÜBİTAK/MAM. 2002. Ankara.

Anonim. 2004c. Bolu İli Yerleşime Uygunluk Haritası. TÜBİTAK/MAM. 2002.Ankara .

Anonim. 2007. TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Master Planı.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. StratejiGeliştirmeBaşkanlığı.

http://kocaeli2007.kocaeli.edu.tr/kocaeli2007/TAM_METIN_ NUMARALISIRALI- PDF/737-744.pdf; (Ziyaret Tarihi 12.04.2012).

Anonim. 2008.Orman yangınları çözüm önerilerimiz (TEMA Vakfı'ndan Orman Mühendisi Mahir Keskin) www.hisse.net/forum/showthread.php?t=27542 ( Ziyaret Tarihi: 04-08-2008)

Anonim. 2009.Depremin Çevreye Verdiği Zararlar Nedir?. www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/255376-depremin-cevreye-verdigi-zararlarnedir.html# ixzz1yvIM8vO9) (Ziyaret Tarihi :08.07.2012)

Anonim 2009a. Bolu’nun Endemik Bitkileri www.cografyamvehayat.com/endemikbitkiler/bolunun-endemik-bitkileri.pdf

Anonim 2009b. Özel Ağaçlandırma www.bolu.ormansu.gov.tr/Bolu/AnaSayfa/.../agmOzelAgaclandirma.aspx?...

Anonim 2009c . Orman Yangınlarının Çıkış Sebepleri www.msxlabs.org/.../285307-2001-yilinda-olan-orman-yanginlarin-cikis-nedenlerinedir- 5.html 1(Ziyaret tarihi 16.12.2012) .

Anonim 2010. Türkiye’nin Deprem Potansiyeli. http:// www.mta.gov.tr/v2.0/deprem/index.php?id=deprem_potansiyeli (Ziyaret Tarihi:09.07.2012).

Anonim. 2011. Karadeniz Bölgesinde Yetişen Ağaç Türleri. www.delinetciler.net/.../84309-karadeniz-bolgesinde-yetisen-agac-turlerihangileridir. html (Ziyaret Tarihi: 31.01.2011).

Anonim. 2012 a.Türkiye’de Sanayi. https://www.anadolu.edu.tr/aos/kitap/IOLTP/ 2291/unite10.pdf. (Ziyaret Tarihi:

Anonim. 2012b. Depremin Çevresel Etkileri Göz Ardı Edilmemeli. http://www.cekud.org.tr/haberx/742-depremin-Çevresel-etkileri-göz-ardıedilmemeli.html. (Ziyaret Tarihi: 21.06.2012)

Anonim. 2012c. Deprem ve Çevresel Etkileri. Tüpraş Yangını http://kocaeli2007.kocaeli.edu.tr/kocaeli2005/deprem_sempozyumu_kocaeli_2005/7_deprem_ve_cevresel_etkileri/d_45_depremle_olusan_cevre_sorunlari/marmara_depremi_ve_tupras_yangini.pdf. (Ziyaret Tarihi: 16-.06.2012)

Anonim. 2012d. Bolu’da Ormanlar Anıt Ağaçlar www.bolu.gov.tr/xcontent.aspx?id=ormanlar...anit_agaclar. (Ziyaret Tarihi: 21.06.2012)

Anonim. 2012e. Orman Yangınları İle Mücadelede Önleyici Tedbirler. http://web.ogm.gov.tr/diger/yanginhareket/Sayfalar/yanginonleme.aspx. (ZiyaretTarihi: 21.06.2012)

Anonim. 2012f. Depremin Çevreye Verdiği Zararlar. www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/255376-depremin-cevreye-verdigi-zararlarnedir.html# ixzz1yvIM8vO9. (Ziyaret Tarihi: 20.04.2012)

Anonim. 2012g. Türkiye’de 1902 Yılından İtibaren Yaşanan Depremler. www.belgenet.com/deprem/depremt.html. (Ziyaret Tarihi: 22.05.2012)

Ertuğrul, M. 2010. Orman Yangınlarının Yerleşim Alanlarına Etkisi ve Koruma Yöntemleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2010, Cilt: 12, Sayı: 17, 101-109 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875. Bartın

Neyişçi, T., Ayaşlıgil, Y., Ayaşlıgil, T., Sönmezışık, S. 1996. Yangına Dirençli Orman Kurma İlkeleri. TUBİTAK TOGTAG-1342. TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yayın No: 21. Ankara.

Samsunlu, A., Tanık, A, Eroğlu, V. 1999. Urban Impacts and Probable Effects of Earthquakes on The Infrastructure of a Megacity, Istanbul. Proceedings of ITUIAHS International Conference on The Kocaeli Earthquake (Dec. 2-5). 175-182.İstanbul.

Samsunlu, A. 1999. Yaşadığımız Deprem ve Öneriler. Çevre Teknolojisi. S:21. 3-4.Ankara.

Sarıkaya, H., Koyuncu, İ. 1999. Evaluation of The Effects of Kocaeli Earthquake on Water and Wastewater Systems. Proceedings of ITU- IAHS International Conference on The Kocaeli Earthquake. December 2-5.183-190. İstanbul.

Stein, R.S., Barka, A., Dieterich, J.H. 1997.Türkiye’de Fayların Dağılımı. Graphical Journal International. March.

Yenigün, O. 1999. Deprem Bir Çevre Felaketidir. Çevre Teknolojisi Dergisi. Sayı:21. 5-6.Ankara.

Kaynak Göster

APA Okutan, A , Çavuş, G . (2012). Deprem Sonrası Ortaya Çıkabilecek Orman Yangınları; Peyzaj Mimarlığı Alanında Alınabilecek Pasif Önlemler . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 8 (1) , 19-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4822/289323