Senkopun nadir bir nedeni: Takayasu arteritine bağlı gelişen subklavian çalma sendromu

İlk kez, 1908’de Dr. Mikito Takayasu tarafından tarif edilen Takayasu arteriti, sıklıkla genç kadınları etkileyen, etiyolojisi bilinmeyen, aortu ve ana dallarını tutan, nadir görülen bir sistemik granülomatöz enflamasyondur. Bu olgu sunumunda, senkop bulguları ile başvuran ve Takayasu arteritine bağlı subklavian çalma sendromu gelişen 76 yaşındaki kadın hasta tartışılmıştır. Subklavian arter proksimalinde %90 darlık saptanmış ve sol subklavian arterin, sağ vertebral-baziler ve sol vertebral arterler yoluyla dolduğu anjiyografik olarak gösterilmiştir.

A rare cause of syncope: subclavian steal syndrome secondary to takayasu arteritis

Takayasu arteritis, first described in 1908 by Dr Mikito Takayasu, is a rare systemic, granulomatous inflammation of the aorta and its major branches with unknown etiology. The disease most commonly affects young women. In this case report, we discuss a 76-year-old female with syncope diagnosed as subclavian steal syndrome secondary to Takayasu arteritis. Ninety percent stenosis of the left proximal subclavian artery and filling of left subclavian artery via right vertebral-basilary and left vertebral arteries were observed angiographically.

Kaynakça

1. Kerr GS, Hallahan CW, Giordano J, Leavitt RY, Fauci AS, Rattern M, Hoffman GS. Takayasu arteritis. Ann İntern Med 1994; 120:919-929.

2. Sanders RJ, Hammond SL, Rao NM. Thoracic outlet syndrome: a review. Neurologist 2008; 14:365-373.

3. Arend WP, Michel BA, Bloch DA, Hunder GG, Calabrese LH, Edwarthy SM, Fauci AS, Leavitt RY, Lie JT, Lightfoot RW Jr. The American College of Rheumatology 1990 Classification of Takayasu Arteritis. Arthritis Rheum 1990; 33:1129-1134.

4. Numano F. Differences in clinical presentation and outcome in different countries for Takayasu’s arteritis. Curr Opin Rheumatol 1997; 9:12-15.

5. Watts R, Al-Taiar A, Mooney J, Scott D, Macgregor A. The epidemiology of Takayasu arteritis in the UK. Rheumatology (Oxford) 2009; 48:1008-1011.

6. Chugh KS, Sahuja V. Takayasu’s arteritis as a cause of renovascular hypertension in Asian countries. Am J Nephrol 1992; 12:1-8.

7. Georgiosa T, Heliopoulosa I, Vadikoliasa K, Birbilisb T, Piperidoua C. Subclavian steal syndrome secondary to Takayasu arteritis in a young female caucasian patient. J Neurol Sci 2010; 296:110-111.

8. Orea Tejada A, Sanchez Torres G, Kuri Alfaro J. Cardiac damage in Takayasu’s arteritis; Study in 125 Patients. Arch Inst Cardiol Mex 1983; 53:441-447.

9. Ringleb PA, Strittmatter EI, Loewer M, Hartmann M, Fiebach JB, Lichy C, Weber R, Jacobi C, Amendt K, Schwaninger M. Cerebrovascular manifestations of Takayasu arteritis in Europe. Rheumatology (Oxford) 2005; 44:1012-1015.

10. Hata A, Noda M, Moriwaki R, Numano F. Angiographic findings of Takayasu arteritis: New Classification. Int J Cardiol 1996; 54:155-163.

11. Siburian G, Hashimoto Y, Numano F. Ventricular arrhythmias in Takayasu arteritis. Int J Cardiol 1993; 40:243-249.

12. Mark A, Creager MD. Takayasu arteritis. Rev Cardiovasc Med 2001; 2:211-214.

13. Morović-Vergles J. Takayasu’s arteritis associated with antiphospholipid antibodies. Rheumatol Int 2006; 26:773-774.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6.1b 3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Adaptation, validity and reliability of the leahy emotional schema scale turkish version based on turkish university students and workers

K. Fatih YAVUZ, M. Hahan TÜRKÇAPAR, Başak DEMİREL, Emrah KARADERE

Kraepelin bugün yaşasaydı dikotomi varlığını sürdürüyor olur muydu?

Kürşat ALTINBAŞ, SERHAT TUNÇ, Menekşe SILA YAZAR, Serap ÖZÇETİNKAYA, Sinan GÜLÖKSÜZ, Esat Timuçin ORAL

Sitalopram ile suisid girişimi sonrasında sinüs ritminin baskılanarak atrial ritmin geliştiği bir olgu

SEVDA KORKMAZ, Hasan KORKMAZ, Murad ATMACA, Murat KULOĞLU

Yaşlılarda yürüme bozuklukları ve kognitif yıkım arasındaki ilişki

SİBEL GÜLER

Psychiatric morbidity in patients with vitiligo

Özlem DEVRİM BALABAN, MURAT İLHAN ATAGÜN, Halise DEVRİMCİ-ÖZGÜVEN, Hüseyin Hamdi ÖZSAN

The prevalence of deliberate self-harm behavior and its association with sociodemographic features in patients referred to secondary care psychiatric clinic for adolescents and young adults

Gülhazar SAÇARÇELİK, Ahmet TÜRKCAN, Hülya GÜVELİ, Dilek YEŞİLBAŞ

Çocuklarda akran zorbalığı

ÖZDEN ŞÜKRAN ÜNERİ

Comparison of bone mineral density levels in young-adult patients with schizophrenia and healthy controls

Emel KOÇER, Selma YAZICI, Fatih CANAN

Evaluation of ınternet addiction in a group of high school students: A cross-sectional study

ÖZDEN ŞÜKRAN ÜNERİ, CANAN TANIDIR

Psikotik belirtilerle giden atipik lokalizasyonlu bir nörosifilis olgusu

K. Fatih YAVUZ, Sevinç ULUSOY, Hakan SELÇUK, Hüsnü ERKMEN