Sitalopram ile suisid girişimi sonrasında sinüs ritminin baskılanarak atrial ritmin geliştiği bir olgu

Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), norepinefrin veya dopamin geri alımını etkilemeden, presinaptik alanda serotonin geri alımını inhibe eden, etkili ve oldukça güvenli olarak bilinen antidepresan ilaçlardır. Bununla beraber, SSRI’lar da dahil, tüm antidepresan ilaçların yüksek dozda kullanımlarına bağlı olarak merkezi sinir sistemi, solunum sistemi ve kardiyovasküler sistemde birtakım toksik etkiler gözlenebilmektedir. Yazımızda, bir SSRI olan sitalopramın yüksek dozlarda alınmasıyla EKG’de bazı değişiklikler gözlemlediğimiz bir olgu sunulacaktır.

A case of a suicide attempt with sitalopram causing supression of sinusal rhythm with development of atrial rhythm

Selective serotonine reuptake inhibitors (SSRI) are known as effective and quite safe antidepressant drugs which inhibit seratonin reuptake in the presynaptic area without affecting the noradrenaline and dopamine reuptake. Nevertheless, in high dose use of all antidepressants, including SSRI, some toxic effects might be observed in central nervous system, respiratory system and cardiovascular system. In our article, we present a case who developed electrocardiographic changes due to use of citalopram in high doses.

Kaynakça

1. Mills KC. Tricyclic Antidepressants: In Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS (editors). Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. Fifth ed. New York: McGraw-Hill, 2000, 1063- 1072.

2. Stork CM. Serotonin Reuptake Inhibitors and Atypical Antidepressants: In Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Lewin NA, Howland MA, Hoffman RS (editors). Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. Seventh ed. New York: McGraw- Hill, 2002, 865- 874.

3. Taylor D. Antidepressant drugs and cardiovascular pathology: A clinical overview of effectiveness and safety. Acta Psychiatr Scand 2008; 118:434-442.

4. Bezchlibnyk-Butler K, Aleksic I, Kennedy SH. Citalopram: a review of pharmacological and clinical effects. Psychiatry Neurosci 2000; 25:241–254.

5. Potter WZ, Hollister LE. Antidepressant Agents: In Katzung BG (editor). Basic and Clinical Pharmacology. A LANGE medical book. New York: McGraw-Hill, 2004, 482-496.

6. Walter FG, Gogarty S, Callaham M. Antidepressants and monoamine oxidase inhibitors: In Rosen P, Barkin R (editors). Emergency Medicine Concepts and Clinical Practice. Fourth ed. St Louis (MO): Mosby-Year Book, 1998, 1325-1342.

7. Sarko J. Antidepressants, old and new. A review of their adverse effects and toxicity in overdose. Emerg Med Clin North Am 2000; 18:637-654.

8. Stoner SC, Marken PA, Watson WA, Switzer JL, Barber MF, Meyer VL, Sommi RW Jr, Steele MT. Antidepressant overdoses and resultant emergency department services: The impact of SSRI. Psychopharmacol Bull 1997; 33:667-670.

9. Pacher P, Ungvari Z, Nanasi PP, Furst S, Kecskemeti V. Speculations on difference between tricyclic and selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants on their cardiac effects. Is there any? Curr Med Chem 1999; 6:469-480.

10. Personne M, Sjoberg G, Personne H. Citalopram overdose: review of cases treated in Swedish Hospitals. J Toxicol Clin Toxicol 1997; 35:237-240.

11. Enemark B. The importance of ECG monitoring in antidepressant treatment. Nord J Psychiatry 1997; 47:57-65.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.7b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Investigation of psychiatric symptoms in nurses working in a hospital

Gönül ÖZGÜR, AYSUN BABACAN GÜMÜŞ, Şifa GÜRDAĞ

The prevalence of deliberate self-harm behavior and its association with sociodemographic features in patients referred to secondary care psychiatric clinic for adolescents and young adults

Gülhazar SAÇARÇELİK, Ahmet TÜRKCAN, Hülya GÜVELİ, Dilek YEŞİLBAŞ

Senkopun nadir bir nedeni: Takayasu arteritine bağlı gelişen subklavian çalma sendromu

Erkan YILDIRIM, Meryem TAHMAZ, Abdulbaki KUMBASAR, A. Kadir ERGEN, Devrimsel HARİKA ERTEM, Yavuz ALTUNKAYNAK

Yaşlılarda yürüme bozuklukları ve kognitif yıkım arasındaki ilişki

SİBEL GÜLER

Evaluation of ınternet addiction in a group of high school students: A cross-sectional study

ÖZDEN ŞÜKRAN ÜNERİ, CANAN TANIDIR

The validity and reliability of the turkish version of the buss-perry’s aggression questionnaire in male substance dependent ınpatients

Cüneyt EVREN, Özgül ÇINAR, Hüseyin GÜLEÇ, Selime ÇELİK, Bilge EVREN

Psikotik belirtilerle giden atipik lokalizasyonlu bir nörosifilis olgusu

K. Fatih YAVUZ, Sevinç ULUSOY, Hakan SELÇUK, Hüsnü ERKMEN

Sitalopram ile suisid girişimi sonrasında sinüs ritminin baskılanarak atrial ritmin geliştiği bir olgu

SEVDA KORKMAZ, Hasan KORKMAZ, Murad ATMACA, Murat KULOĞLU

Adaptation, validity and reliability of the leahy emotional schema scale turkish version based on turkish university students and workers

K. Fatih YAVUZ, M. Hahan TÜRKÇAPAR, Başak DEMİREL, Emrah KARADERE

Kraepelin bugün yaşasaydı dikotomi varlığını sürdürüyor olur muydu?

Kürşat ALTINBAŞ, SERHAT TUNÇ, Menekşe SILA YAZAR, Serap ÖZÇETİNKAYA, Sinan GÜLÖKSÜZ, Esat Timuçin ORAL