Evaluation of ınternet addiction in a group of high school students: A cross-sectional study

Amaç: Bu çalışmada, liseye devam eden bir grup ergende internet bağımlılığı ile yaş, cinsiyet, anne-baba yaşı, anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, evde internet erişiminin mevcudiyeti, ergenin internet başında geçir diği süre, ergenin odasında bilgisayar bulunup bulunmaması, ergenin sigara kullanıp kullanmaması ve depres yon ölçek puanı gibi değişkenlerin internet bağımlılığı ölçek puanına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma örneklemi, Ankara il merkezinde bir liseye devam eden ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışma verileri; sosyodemografik bilgi formu, Beck Depresyon Ölçeği ve İnternet Bağımlılığı Ölçeği ile toplanmıştır. Tüm istatistiksel değerlendirmelerde, anlamlılık düzeyi p

Bir grup lise öğrencisinde internet bağımlılığı değerlendirmesi: Kesitsel bir çalışma

Evaluation of internet addiction in a group of high school students: a cross-sectional study Objective: In this study, we aimed to investigate internet addiction and the effects of some variables like age, gender, parental age and education, number of siblings, existence of internet connection at home, existence of computer in the adolescent&#8217;s room, time spent on internet, adolescent&#8217;s cigarette use, depression inventory score on internet addiction inventory scores in a group of high school students. Method: The study group consisted of students of a high school in Ankara city center who volenteered to participate in the study. Data was collected by a socio-demographic information form, Beck Depression Inventory (BDI) and Internet Addiction Inventory (IAI). A probability level of p<0.05 was used to indicate statistical significance. Results: The study group consisted of 211 students of whom 54% (n=114) were female. Time spent on internet and depression scores were positively correlated with IAI scores and IAI scores of males were significantly higher than IAI scores of females. No significant correlation was found between the IAI scores and other variables. The following items were found to be statistically significant in differentiating the &#8216;addicted group&#8217; from the &#8216;non-addicted group, respectively: to be male, a high depression score and long time spent on internet. Conclusion: According to our study results, among high school students, the likelihood of internet addiction is higher in males. Level of depression and the time spent on internet were found to be possible risk factors that effect internet addiction. The results of our study will be helpful for future protective studies about internet addiction.

Kaynakça

1. Chou C, Condron L,Belland JC. A review of the research on Internet addiction. Educ Psychol Rev 2005;17:363-388.

2. Goldberg I. Goldberg’s message 1996. http://wwwusr.rider. edu/~suler/psycyber/supportgp.html. Date of access, November 15, 2010.

3. Şenormancı Ö, Konkan R, Sungur MZ. İnternet bağımlılığı ve bilişsel davranışçı terapi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010;11:261- 268 (Article in Turkish).

4. Aydemir Ö. Başka Yerde Sınıflandırılmamış Dürtü Kontrolü Bozuklukları: E Köroğlu (Çeviri E,d.). Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM-IV), Dördüncü Baskı. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995,833-851 (Article in Turkish).

5. Block JJ. Issues for DSM-V: Internet addiction. Am J Psychiatry 2008;165:306-307.

6. Beyazyürek M, Şatır TT. Madde kullanma bozuklukları. Psikiyatri Dünyası 2000;4:50-56 (Article in Turkish).

7. Griffiths M. Internet Addiction: Fact or fiction? The Psychologist 1999;12:246-250.

8. Ceyhan E. Ergen ruh sağlığı açısından bir risk faktörü: internet bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2008;15:109- 116 (Article in Turkish).

9. Murali V, George S. Lost online: an overview of internet addiction. Advances in Psychiatric Treatment 2007;13:24-30.

10. Caplan SE. A social skill account of problematic internet use. J Commun 2005;55:721-736.

11. Johansson A, Götestam KG. Internet addiction: characteristics of a questionnaire and prevalence in Norwegian youth (12-18 years). Scand J Psychol 2004;45:223-229.

12. Cao F, Su L. Internet addiction among chinese adolescents: prevalence and psychological features. Child Care Health Dev 2007;33:275-281.

13. TÜİK Haber Bülteni, sayı: 148. http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri. Date of access, May 03, 2011 (Web site in Turkish).

14. Hisli N. Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi 1989; 7:3-13 (Article in Turkish).

15. Günüç S. İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 2009 (Thesis in Turkish).

16. Arısoy Ö. İnternet bağımlılığı ve tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2009;1: 55-67 (Article in Turkish).

17. Yen JY, Ko CH, Yen CF, Chen SH, Chung WL, Chen CC. Psychiatric symptoms in adolescents with Internet addiction: comparison with substance use. Psychiatry Clin Neurosci 2008; 62:9-16.

18. Tahiroğlu AY, Çelik GG, Bahalı K, Avcı A. Medyanın çocuk ve gençler üzerine olumsuz etkileri; şiddet eğilimi ve internet bağımlığı. Yeni Symposium 2010;48:19-30 (Article in Turkish).

19. Morahan-Martin J. Internet Abuse: Addiction, disorder, symptom, alternative explanations. Soc Sci Comput Rev 2005; 23:39-48.

20. Wang W. Internet dependency and psychosocial maturity among college students. Int J Hum Comput Stud 2001; 55:919- 938.

21. Kim K, Ryu E, Chon MY, Yeun EJ, Choi SY, Seo JS, Nam BW. Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2006; 43:185–192.

22. Lam LT, Peng ZW, Mai JC, Jing J. Factors associated with Internet addiction among adolescents. Cyberpsychol Behav 2009; 12:551-555.

23. Lin SSJ, Tsai CC. Sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school adolescents. Comput Human Behav 2002; 18:411-426.

24. Yang CK, Choe BM, Baity M, Lee JH, Cho JS. SCL-90-R and 16PF profiles of senior high school students with excessive internet use. Can J Psychiatry 2005; 50:407-414.

25. Yen JY, Yen CF, Wu HY, Yang MJ. The comorbid psychiatric symptoms of Internet addiction: attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), depression, social phobia, and hostility. J Adolesc Health 2007; 41:93-98.

26. Tsitsika A, Critselis E, Louizou A, Janikian M, Freskou A, Marangou E, Kormas G, Kafetzis D. Determinants of Internet addiction among adolescents: a case-control study. Scientific World Journal 2011; 11:866-874.

27. Murali V, George S. Lost online: an overview of internet addiction. Advances in Psychiatric Treatment 2007; 13:24-30.

28. Whang S-M L, Lee S, Chang G. Internet over-users’ psychological profiles: a behavior sampling analysis on internet addiction. Cyberpsychol Behav 2003; 6:143-150.

29. Ko CH, Yen JY, Chen CS, Yeh YC, Yen CF. Predictive values of psychiatric symptoms for internet addiction in adolescents: a 2-year prospective study. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163:937-943.

30. Morrison CM, Gore H. The relationship between excessive Internet use and depression: a questionnaire-based study of 1,319 young people and adults. Psychopathology 2010;4 3:121- 126.

31. Arısoy Ö. İnternet bağımlılığı. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2009; 2:75-83 (Article in Turkish).

32. Yang SC, Tung C. Comparison of Internet addicts and nonaddicts in Taiwanese high school. Comput Human Behav 2007;23:79- 96.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.3b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Adaptation, validity and reliability of the leahy emotional schema scale turkish version based on turkish university students and workers

K. Fatih YAVUZ, M. Hahan TÜRKÇAPAR, Başak DEMİREL, Emrah KARADERE

Çocuklarda akran zorbalığı

ÖZDEN ŞÜKRAN ÜNERİ

The validity and reliability of the turkish version of the buss-perry’s aggression questionnaire in male substance dependent ınpatients

Cüneyt EVREN, Özgül ÇINAR, Hüseyin GÜLEÇ, Selime ÇELİK, Bilge EVREN

Psikotik belirtilerle giden atipik lokalizasyonlu bir nörosifilis olgusu

K. Fatih YAVUZ, Sevinç ULUSOY, Hakan SELÇUK, Hüsnü ERKMEN

Evaluation of ınternet addiction in a group of high school students: A cross-sectional study

ÖZDEN ŞÜKRAN ÜNERİ, CANAN TANIDIR

Senkopun nadir bir nedeni: Takayasu arteritine bağlı gelişen subklavian çalma sendromu

Erkan YILDIRIM, Meryem TAHMAZ, Abdulbaki KUMBASAR, A. Kadir ERGEN, Devrimsel HARİKA ERTEM, Yavuz ALTUNKAYNAK

The prevalence of deliberate self-harm behavior and its association with sociodemographic features in patients referred to secondary care psychiatric clinic for adolescents and young adults

Gülhazar SAÇARÇELİK, Ahmet TÜRKCAN, Hülya GÜVELİ, Dilek YEŞİLBAŞ

Kraepelin bugün yaşasaydı dikotomi varlığını sürdürüyor olur muydu?

Kürşat ALTINBAŞ, SERHAT TUNÇ, Menekşe SILA YAZAR, Serap ÖZÇETİNKAYA, Sinan GÜLÖKSÜZ, Esat Timuçin ORAL

Investigation of psychiatric symptoms in nurses working in a hospital

Gönül ÖZGÜR, AYSUN BABACAN GÜMÜŞ, Şifa GÜRDAĞ

Comparison of bone mineral density levels in young-adult patients with schizophrenia and healthy controls

Emel KOÇER, Selma YAZICI, Fatih CANAN