Maintanence Treatment in opioid dependency

Kaynakça

1. World Health Organization. Department of Mental Health and Substance Abuse. Guidelines for the psychosocially assisted pharmacological treatment of opioid dependence. 2009.

2. Bell J. The global diversion of pharmaceutical drugs: opiate treatment and the diversion of pharmaceutical opiates: a clinician’s perspective. Addiction 2011; 106:1656-1657.

3. Reissner V, Kokkevi A, Schifano F, Room R, Storbjörk J, Stohler R, Difuria L, Rehm J, Geyer M, Hölscher F, Scherbaum N. Differences in drug consumption, comorbidity and health service use of opioid addicts across six European urban regions (TREAT project). Eur Psychiatry 2011 (In press).

4. Evren C, Can Y, Mutlu E, Karabulut V, Çiftci-Demirci A, Umut G, Çetin T. Suboxone (buprenorfin: nalokson) uygulama kılavuzu. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM Kliniği, Şubat 2012.

5. Schwartz RP, Kelly SM, O’Grady KE, Gandhi D, Jaffe JH. Randomized trial of standard methadone treatment compared to initiating methadone without counseling: 12-month findings. Addiction 2011 (In press).

6. Mammen K, Bell J. The clinical efficacy and abuse potential of combination buprenorphine-naloxone in the treatment of opioid dependence. Expert Opin Pharmacother 2009; 10:2537-2544.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6.2b 3.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Parkinson hastalığı ve delüzyonel parazitoz birlikteliği: Bir olgu sunumu

Emrullah GENÇ, SEMİHA GÜLSÜM KURT, Hatice ÜNALDI KARAER, Çam Feryal ÇELİKEL, Serap ERDOĞAN ÇİMEN

Pharmacopsychosocial treatment of opioid dependence: Harm reduction, palliation, or simply good medical practice?

Peter R. MARTİN, A.J. Reid FİNLAYSON

İlk tanısı otizm olan bir becker musküler distrofisi olgusu

ŞAZİYE SENEM BAŞGÜL, Sema SALTIK

Maintanence Treatment in opioid dependency

FATMA YEŞİM CAN, ELİF MUTLU, Vahap KARABULUT, Arzu DEMİRCİ ÇİFTÇİ, Gökhan UMUT, Turan ÇETİN

Exercise dependence and evaluations of psychopathological features

MEHMET ERDAL VARDAR, SELMA ARZU VARDAR, İLHAN TOKSÖZ, Necdet SÜT

The reliability and validity study of psychological screening test for adolescents

Kültegin ÖGEL, Gülşah KARADAYI, Gülçin ŞENYUVA, Habil KANOĞLU

Perindopril kullanımı sonrasında serum lityum düzeyinde yükselme: bir olgu bildirimi

Filiz ALKAN BAYLAN, Kürşat ALTINBAŞ

Suicidal behavior in adjustment disorder patients

ABDULLAH BOLU, Ali DORUK, Mehmet AK, Barbaros ÖZDEMİR, Fuat ÖZGEN

Polypharmacy among inpatients of a university psychiatry clinic: A retrospective study

Çınar YENİLMEZ, GÜLCAN GÜLEÇ, Alev BÜYÜKKINACI, Ali DAYI, Hülya Turgut, Yasemin ULUDAĞ TEKİN, Sevil AKBABA

Detection of demografic and clinical risk factors associated with neuroleptic malignant syndrome: Evaluation of cases in the Turkish literature

Filiz ALKAN, Kürşat ALTINBAŞ