Vakum yardımlı vajinal doğumun maternal ve neonatal sonuçları

Amaç: Vakum yardımlı vajinal doğumların maternal ve erken neonatal sonuçlarının saptanması. Gereç ve Yöntem: 2014-2018 yılları arasında kliniğimizde vakum yardımlı vajinal doğumla doğurtulmuş gebelerin vakum endikasyonları maternal ve erken neonatal sonuçları retrospektif olarak incelendi. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YDYBÜ) yatış gereksinimi olan bebeklerin yatış endikasyonları incelendi.Hasta yaşı, gebelik haftası, fetüsün doğum ağırlığı,1. ve 5. dakika APGAR skorları ortalama ± standart deviasyon olarak gösterildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 94 gebeden 92’sinde (%97,8) vakum denenmesi başarılı olmuş ve fetüs vakum yardımlı vajinal doğumla doğurtulmuştur. Hastaların %73'ü (n=69) primipar olup %27'si (n=25) multipar idi. 92 bebekten 5'inde zor doğuma bağlı olmak üzere toplamda 15’inde YDYBÜ yatış gereksinimi olmuştur. 3 bebekte omuz distosisi 2 bebekte ise

Vakum yardımlı vajinal doğumun maternal ve neonatal sonuçları

Amaç: Vakum yardımlı vajinal doğumların maternal ve erken neonatal sonuçlarının saptanması. Gereç ve Yöntem: 2014-2018 yılları arasında kliniğimizde vakum yardımlı vajinal doğumla doğurtulmuş gebelerin vakum endikasyonları maternal ve erken neonatal sonuçları retrospektif olarak incelendi. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YDYBÜ) yatış gereksinimi olan bebeklerin yatış endikasyonları incelendi.Hasta yaşı, gebelik haftası, fetüsün doğum ağırlığı,1. ve 5. dakika APGAR skorları ortalama ± standart deviasyon olarak gösterildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 94 gebeden 92’sinde (%97,8) vakum denenmesi başarılı olmuş ve fetüs vakum yardımlı vajinal doğumla doğurtulmuştur. Hastaların %73'ü (n=69) primipar olup %27'si (n=25) multipar idi. 92 bebekten 5'inde zor doğuma bağlı olmak üzere toplamda 15’inde YDYBÜ yatış gereksinimi olmuştur. 3 bebekte omuz distosisi 2 bebekte ise

___

 • 1. Operative Vaginal Birth: ACOG Practice Bulletin, Number 219. Obstet Gynecol. 2020;135(4):e149-e59.
 • 2. Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG),Operative Vaginal Delivery Guideline Number 26—Jan 2011,Clinical Green Top Guidelines, RCOG Press, London, UK, 2011.
 • 3. Instrumental Vaginal Delivery, Te Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynecologists, 2012.
 • 4. Plevani C, Incerti M, Del Sorbo D, Pintucci A, Vergani P, Merlino L, et al. Cesarean delivery rates and obstetric culture - an Italian register-based study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;96(3):359-65.
 • 5. Cunningham F. G.; Leveno K.J; Bloom S.L; Dashe J.S; Hoffman B.L; Casey B.M; Spong CY. Operative Vaginal Delivery. Williams Obstetrics. 24th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2014.
 • 6. Okulu E. EO. Doğum travmalarına medikolegal yaklaşım.http://www.medikolegalduzlem.com/upload/5be58bfa9985041eb0a6e7f67b0d5c21.doc Erişim 20.02.2017 [
 • 7. Parer JT, Livingston EG. What is fetal distress? Am J Obstet Gynecol. 1990;162(6):1421-5; discussion 5-7.
 • 8. Cauldwell M, Cox M, Gatzoulis M, Nelson-Piercy C, O'Brien P, Roos-Hesselink JW, et al. The management of labour in women with cardiac disease: need for more evidence? BJOG. 2017;124(9):1307-9.
 • 9. Ali UA, Norwitz ER. Vacuum-assisted vaginal delivery. Rev Obstet Gynecol. 2009;2(1):5-17.
 • 10. İlkbal Temel Yüksel BACe, Gökalp Şenol, Aysu Akça, Alev Aydın. Comparison of Cesarean Sections Performed in the Second Stage of Labor and Vacuum-assisted Vaginal Delivery. Eur Arch Med Res. 2020;36 (1):63-6.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1300-6622
 • Yayın Aralığı: Yıllık
 • Başlangıç: 2015
 • Yayıncı: -
Sayıdaki Diğer Makaleler

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi COVID-19 İzlem Merkezi: İşleyiş ve Ön Bulgular

Murat DUMAN, Serdar BAYRAK, Naciye Sinem GEZER, Vildan AVKAN OĞUZ, Salih KESKİN, Hasan Can CİMİLLİ, Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ, Belgin ÜNAL, Tolga BİNBAY, Ahmet Naci EMECEN, ÖYKÜ TURUNÇ, Neslişah ŞİYVE, Ahmet Furkan SÜNER, Ecem BAŞOĞLU ŞENSOY, Arzu NAZLI, Oğuz KILINÇ, Gökçen ÖMEROĞLU ŞİMŞEK, Arzu SAYINER, Meh

SARS-CoV-2 ile ilişkili polinöritis kraniyalis multisistemik tutulumun habercisi olabilir mi?

Dilek İNCE, Ayşe Semra HIZ, Uluç YİŞ, Ayşen GÖK, Döndü ÜLKER ÜSTEBAY

Postanestezik Bakım Ünitesi’nin cerrahi olgularda preoperatif bekleme süresine ve yoğun bakım olgu profili üzerine etkileri

Ayten ERKAN, Erol GÖKEL, Volkan HANCI, Duriye Gül ÜNAL

İkinci Seri Radyoterapi Uygulanan Nazofarenks Kanserli Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız ve Prognostik Faktörler

Fadime AKMAN, Nuri KARABAY, Hasan Oğuz ÇETİNAYAK, Adem ŞENGÜL, Volkan SEMİZ, Aslı ÇAKIR, Zümre ARICAN ALICIKUŞ, Merve TEKER

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE COVID-19 HASTALARININ SÜRVEYANSI

Ahmet Naci EMECEN, Belgin ÜNAL, Gül ERGÖR, Serdar BAYRAK, Ziya KURUÜZÜM, Sema ALP ÇAVUŞ, Ayça Arzu SAYINER, Başak BAYRAM, Fırat BAYRAKTAR, Eyüp Sabri UÇAN, Kemal Can TERTEMİZ, Can SEVİNÇ, Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

COVID-19 PANDEMİSİ’NİN ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ASİSTANLARININ HAVAYOLU EĞİTİMİ VE PRATİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR MANKEN ÇALIŞMASI

İçten Ezgi İNCE, Düriye Gül İNAL, Volkan HANCI

COVID-19 salgını döneminde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimi

Hüseyin Emre ULUKAYA, Süleyman ÇAKMAK, Fatih Alp ÖZTÜRK, Merve ÖZGER, Hasan Basri ÇAĞLI, Safa Eren ATALMIŞ, Merve TERZİ, Tahir BABAHAN, Cenk DEMİRDÖVER

Vakum yardımlı vajinal doğumun maternal ve neonatal sonuçları

Erol ARSLAN, Çiğdem AKÇABAY

COVID-19 tanısında biyokimyasal testlerin makine öğrenimi destekli kullanımı

Gaye MALAŞ, Emel ALTEKİN, Alper KUTLU

HİDROKSİKLOROKİN TEDAVİSİ ALACAK COVID-19 HASTALARINDA ELEKTROKARDİYOGRAFİ TAKİBİNİ ERKEN SONLANDIRAN TELETIP TEMELLİ ALGORİTMA

Oğuzhan Ekrem TURAN, Reşit Yiğit YILANCIOĞLU, Çetin ALAK, Ahmet Anıl BAŞKURT, Burak HÜNÜK, Esra DUĞRAL, Aylin ÖZGEN ALPAYDIN, Figen COŞKUN, Mehmet Birhan YILMAZ, Asım Oktay ERGENE, Emin Evren ÖZCAN