Primer progresif afazi: Bir olgu sunumu

Primer progresif afazi (PPA), hemen tüm dil işlevlerinde bozulmaya öncülük ederi klinik olarak tanımlanmış dilde ilerleyici defisittir. Diğer kognitif işlevler hastalığın geç dönemlerine kadar göreceli olarak korunmuştur. PPA'da, spontan konuşma akıcılığının düzeyi ile ortaya konulan iki tip dil tutulumu tanımlanmıştır. 69 yaşında, yavaş ilerleyici, dilde akıcı olmayan tipte bozukluğu olan sağ elini kullanan bk erkek olgu sunulmuştur. Hastanın manyetik rezonans görüntülemesinde perisilviyan atrofi ve single photon emission computed tomography'de aynı bölgede hipoperfüzyon saptandı. Seyrek görülen klinik bk antiteye sahip bu olguyu sunmak istedik.

Primary progressive aphasia: A case report

Primary progressive aphasia (PPA) has been clinically defined as a progressive language deficit leading to the dissolution of almost all language functions with relative preservation of other cognitive functions until late in the course of the disease. Two types of language impakment have been described for PPA, which differ with respect to the degree of fluency of spontaneous speech. A 69-year-old, right-handed man experienced onset of a slowly progressive, nonfluent language disorder has been presented. There was perisilvian atrophy in magnetic resonance imaging and hipoperfussion, in single photon emission computed tomograhy, in the same area. We would like to represent this patient who has such a rare clinical entity.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.4b 3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Aile planlamasında erkekler nerede?

Dilek GÜLDAL, Semih ŞEMİN, Gülsen TEPE

Çocukluk çağında intrakranial uzanım gösteren orbital malign fibröz histiositoma: Olgu sunumu

Nail ÖZDEMİR, Kemal YÜCESOY, Durgül ÖZDEMİR, Meral KOYUNCUOĞLU, Tansu MERTOL

Endometrial karsinomlarda bcl-2, nm23 ve E-Cadherin ekspresyonlarının yaş, histolojik tür, derece, evre ve myometrial invazyon derinliği ile ilişkisi

Sermin ÖZKAL, Meral KOYUNCUOĞLU, Uğur SAYGILI, Emek ÖZEN, Turhan USLU, Oktay ERTEN

Arteria poplitea dallanım varyasyonlarının anatomik incelenmesi

Çiğdem İÇKE, A. Orhan MAĞDEN, Alper BAĞRIYANIK

Sağlıklı yenidoğanların kalp fonksiyonlarında meydana gelen değişikliklerin Doppler ekokardiyografi ile takip edilmesi

Şenol COŞKUN, Yaşar BİLGE, Hasan YÜKSEL, Muzaffer POLAT, Ali ONAĞ

Oksipital enfarkt sonrası gelişen hemianopik hallüsinasyonlu bir olgu

Serkan ÖZAKBAŞ, Erdem YAKA, Görsev Gülmen YENER, Berril DÖNMEZ

Primer progresif afazi: Bir olgu sunumu

Kürşad KUTLUK, Serkan ÖZAKBAŞ, Çapa Gamze KAYA, Bülent ÜNLÜ, İhsan Şükrü ŞENGÜN, Berril DÖNMEZ

Streptococcus pneumoniae suşlarının çeşitli antibakteriyel ajanlara duyarlılığı

Zeynep GÜLAY, Tuba ATAY, Meral BİÇMEN, Nuran YULUĞ

Sintigrafik tetkiklerden sonra hastadan yayılan radyasyon dozu değerlendirmeleri

Çapa Gamze KAYA, Banu UYSAL, Hatice DURAK

Servikal kanserlerde katepsin D1, siklin D1 ve nm23 ekspresyonunun immunohistokimyasal yöntemle incelenmesi

Meral KOYUNCUOĞLU, İlknur Bilkay GÖRKEM, Uğur SAYGILI, Fadime AKMAN, Banu SİS, Selma ŞENGİZ, Turhan USLU, Hilmi ALANYALI, Emek ÖZEN, Oktay ERTEN