Palmar oblik parmak ucu amputasyonlarında homodigital nörovasküler ada flebi ile onarım

Parmak ucu amputasyonlan el travmalarının en sık görülen şeklidir. Bu bölgenin rekonstrüksiyonunda şekil, duyu ve fonksiyonun tam olarak sağlanmasına önem verilmelidir. Parmak ucunun transvers amputasyonlan çeşitli lokal fleplerle iyi bir şekilde onarılmakla birlikte, oblik amputasyonların rekonstrüksiyonu sorun yaratabilmektedir. Kliniğimize başvuran palmar oblik parmak ucu amputasyonu olan dokuz hastaya homodigital nörovasküler ada flebi ile onarım uygulandı. Hastaların postoperatif izlemlerinde başarılı sonuçlar alındı.

Fingertip amputations are one of the most common hand injuries. Form, function and sensation should be acomplished while reconstructing this region. Transverse amputations of fingertip can easily be reconstructed by various local flaps. However oblique amputations posses some difficulties. Homodigital neurovascular island flaps are one of the treatment options in this region, nine patients with palmar oblique fingertip amputations were reconstructed by homodigital neurovascular island flaps. Successful results were obtained by this technique presented here

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.2b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hastane kaynaklı Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in vitro duyarlılıkları

Nuran ESEN, Aydan ÖZKÜTÜK, Aylin ŞENGÖNÜL, Nur YAPAR, Nuran YULUĞ

Tekrarlayıcı polikondrit (İki olgu ve derleme)

Servet AKAR, Fatoş ÖNEN, Erkan LEBE, AHMET MERİH BİRLİK, Semih SÜTAY, Nurullah AKKOÇ

Distal ulnar tünel'in anatomik incelenmesi

Çiğdem İÇKE, A. Orhan MAĞDEN

Relationship between the child nutrition and socioeconomical status of the families living in an overpopulated city in a developing country

Alper SOYLU, Nevin KARADENİZ, RÜKSAN ÇEHRELİ, Şebnem ÖZDOĞAN, Yasemen EROĞLU, Salih KAVUKÇU, Benal BÜYÜKGEBİZ

İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç durumları

Aydan ÖZKÜTÜK, Nuran ESEN, Nur YAPAR, Aylin ŞENGÖNÜL, Nuran YULUĞ

Kronik granülomatoz hastalık : Bir olgu sunumu

Özden ANAL, Güven PAŞAOĞLU, Nur ÇABUK, Murat DUMAN, Zeynep GÜLAY, Aydanur KARGI, Salih KAVUKÇU, Ayşe ERBAY, Nur OLGUN, Gülersu İRKEN

Pediatrik tümörlerde Thallium-201 tümör sintigrafisinin yeri

Berna DEĞİRMENCİ, Mutafoğlu Kamer UYSAL, Çapa Gamze KAYA, Ayşe ERBAY, Arzu KOVANLIKAYA, Hatice DURAK, Nur OLGUN, Rıza ÇETİNGÖZ, Aydanur KARGI

Fasiyal fraktürlere eşlik eden yaralanmalar

Mustafa YILMAZ, Haluk VAYVADA, Cenk DEMİRDÖVER, Can KARACA

Meme kanserinde yaşın prognostik faktörlerle ilişkisi

Yusuf YILDIRIM, Kuzeyli Yasemin YILDIRIM, Baykul KARAGÖZ, Adam USLU

İki ayrı merkezde sağlık çalışanlarında nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi

F. Nur ERİŞ, Aylin ŞENGÖNÜL, Atike DEMİR, Emel ÇELİKTEN