Cryomicrotomy technical note

Cross-sectional gross anatomi kesitli görüntüleme tekniklerinin ör: CT,MR gelişimi ile uyumludur. Yeterince ayrıntılı ve oluşumlar arası ilişkilerin iyi kurulduğu bir cross-sectional anatomi geleneksel gross anatomi yöntemleri ile gerçekleştirilemediği için yeni bir teknik geliştirilmektedir. Bu tekniği, uygulanabilirliğini göstermek ve gerekli baz bilgiyi elde etmek amacıyla, erişkin insan kadavra elinde uyguladık. Kesitlerin kalitesini etkileyen faktörlere yöntemin uygulanması sırasında özel bir ilgi gösterildi. Sonuç olarak cryosectioning tekniğinin kompleks yapısal bağlantıların araştırılmasında önemli bir araç olduğu vurgulanabilir.
Anahtar Kelimeler:

Araştırma teknikleri, Anatomi, Kadavra, El

Cross-sectional gross anatomy matches the developments of cross-sectional imaging techniques viz. Computed tomography and magnetic resonance imaging. Since a sufficiently detailed and exactly correlating sectional anatomy cannot be produced with conventional gross-anatomic procedures a new technique has been developed. In order to try out the feasibility of this technique and to get a suitable data base we investigated the possibilities in an adult human cadaver hand. Special attention has been given to the factors that influence the quality of the sections. It can be concluded that the cryosectioning technique is a valuable tool in the investigation of complex structural interrelation-ships

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.4b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tekrarlayıcı polikondrit (İki olgu ve derleme)

Servet AKAR, Fatoş ÖNEN, Erkan LEBE, AHMET MERİH BİRLİK, Semih SÜTAY, Nurullah AKKOÇ

İki ayrı merkezde sağlık çalışanlarında nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi

F. Nur ERİŞ, Aylin ŞENGÖNÜL, Atike DEMİR, Emel ÇELİKTEN

Relationship between the child nutrition and socioeconomical status of the families living in an overpopulated city in a developing country

Alper SOYLU, Nevin KARADENİZ, RÜKSAN ÇEHRELİ, Şebnem ÖZDOĞAN, Yasemen EROĞLU, Salih KAVUKÇU, Benal BÜYÜKGEBİZ

D.E.Ü.T.F. Pediatrik Hematoloji Ünitesinde takip edilen hematolojik malignensili çocuklarda hepatit B aşılaması sonuçları

Canan UÇAR, Hale ÖREN, Kamer UYSAL, Hüseyin GÜLEN, Murat DUMAN, Gülersu İRKEN

Fasiyal fraktürlere eşlik eden yaralanmalar

Mustafa YILMAZ, Haluk VAYVADA, Cenk DEMİRDÖVER, Can KARACA

Cryomicrotomy technical note

Çiğdem İÇKE, John M. G. KAUER

Kronik granülomatoz hastalık : Bir olgu sunumu

Özden ANAL, Güven PAŞAOĞLU, Nur ÇABUK, Murat DUMAN, Zeynep GÜLAY, Aydanur KARGI, Salih KAVUKÇU, Ayşe ERBAY, Nur OLGUN, Gülersu İRKEN

Pediatrik tümörlerde Thallium-201 tümör sintigrafisinin yeri

Berna DEĞİRMENCİ, Mutafoğlu Kamer UYSAL, Çapa Gamze KAYA, Ayşe ERBAY, Arzu KOVANLIKAYA, Hatice DURAK, Nur OLGUN, Rıza ÇETİNGÖZ, Aydanur KARGI

Meme kanserinde yaşın prognostik faktörlerle ilişkisi

Yusuf YILDIRIM, Kuzeyli Yasemin YILDIRIM, Baykul KARAGÖZ, Adam USLU

Palmar oblik parmak ucu amputasyonlarında homodigital nörovasküler ada flebi ile onarım

Adnan MENDERES, Kutay ULUTAŞ, Haluk VAYVADA, Mustafa YILMAZ, Ali BARUTÇU