Ense yerleşimli bir jüvenil miyofibrom olgusu

Kemik ve iç organlar gibi lokalizasyonları dışında, en sık deri ve deri altı yerleşimi olan miyofibromlar, çocuk yaş grubunda daha sık görülür. Sunulan hastada, geç çocukluk döneminde ortaya çıkan, ense orta hatta yakın yerleşimli subkutan kitlenin total eksizyonu sonrasında histopatolojik bulguları miyofibromla uyumlu bulundu. Rastlantısal olarak orta hatta yakın yerleşimi, bu hastada farklı ayırıcı tanıların da düşünülmesini gerektirdi.

Juvenile myofibroma of the nape

Cutaneous and subcutaneous myofibromas except bone and visceral lesions are more frequently seen in the pediatric age group. In the presented case, a subcutaneous nodule was detected close to the midline of the nape. Total excision was performed and the nodule found to be consistent with myofibroma histopathologically. Several other pathologies were considered in differential diagnoses due to midline location of the lesion.

Kaynakça

1. The Maxillofacial Center for Diagnostics & Research. Bond's Book of Oral Diseases, 4th Edition. Available from:http://www. Maxillofacialcenter.com/BondBook/softtissue/softtissue.htm

2. Sanchez-Marin LA, Prado-Calleros H, Bross-Soriano D, Arrietta_Gomez J, Recinos-Carrera EG. Juvenile myofibroma of the neck. Otolaryngol Head Neck Surgery2005; 133: 642.

3. Kassenoff TL, Tabaee A, Kacker A. Myofibroma of the cheek: a case report. Ear Nose Throat J 2004; 83: 404-407.

4. Chun EB, Enzinger FM. Infantile myofibromatosis.Cancer 1981;15: 48:1807-1818.

5. Bodkin PA, Choksey MS, Fagan J. Solitary calvarial myofibroma presenting in adolescence. Br J Neurosurg 2005; 19: 420-424.

6. Beck JC, Devaney KO, Weatherly RA, Koopmann CF Jr, Lesperance MM. Pediatric myofibromatosis of the head and neck. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999;125:39-44.

7. Foss RD, Ellis GL. Myofibromas and myofibromatosis of the oral region: A clinicopathologic analysis of 79 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000;89: 57-65.

8. Aldırmaz Ağartan C, Olguner M. Çocukluk yaş grubunda görülen ikincil malignensiler. Gaziantep Devlet Hastanesi Anadolu Tıp Dergisi 2002; 4:129-132.

Kaynak Göster