Türkiye'de Tarih Eğitiminin Sorunları

Tarih, sosyal bilimler arasında en fazla ilgi uyandıran ve geniş kitlelere ulaşma olanağı bulan bilim Mıdır. Tarihten yoksun bir birey, toplum ya da evren düşünülemez. Tarihçiliğin ve tarih eğitiminin sorunlarına, tarih eğitiminin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik ilgi 20. yüzyıl boyunca artarak devem etmiştir. insanoğlunun tüm yaşam deneyimleri tarihsel bir uzam içerisinde biçimlenir ve anlam kazanır. Bu yüzden çağdaş toplumların büyük bir özenle ele aldıkları önemli bir eğitim ve araştırma alanı olarak toplumların gelişiminin bilinçsel ve kültürel tabanını oluşturmuştur. Bu değerlendirmede böylesine önemli bir alanın Türkiye ölçeğinde yaşadığı sorunların temel nedenleri ve bunların giderilmesine ilişkin öneriler üzerinde durulmuştur.

History is a field of study, which receives the utmost attention among all the social sciences and which has the opportunity to reach the masses. It is impossible to think of any inciividual, society or universe without a history. Interest towards the problems of historiography and history education as well as to their improvement and development has gradually continued all throughout the 20th century. All life experiences of mankind take shape and meaning throughout the historical procession. That's why as a research and educational field, which societies have been deeply concerned about, it has formed the conscious and cultural basis of societal development. In this study, the underlying reasons of the problems in Turkey of such a significant discipline as well as suggestions for overcoming them have been emphasized.

Kaynak Göster

APA Aslan, E . (2005). Türkiye'de Tarih Eğitiminin Sorunları . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (18) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25432/268343