Şirince'de Kültürel Turizmin Gelişimi

İzmir'in Selçuk ilçe merkezinin yaklaşık 8 km kadar doğusunda ve dağlık bir alanda kurulmuş olan Şirince köyü, son yıllarda hızla gelişen bir turizm merkezi olmuştur. Şirince köyü ekonomisi tarım ve turizme dayalı olup, turizm sektörü son yıllarda tarımın önüne geçmiş durumdadır. Tarımsal üretimin, turizm ile oldukça iyi bütünleştiği görülmektedir. Şirince Köyü daha çok XIX. yy sonu ve XX. yy başlarına ait özgün yapı dokusuna sahiptir. Bu yapılara kısmen turizm fonksiyonu kazandırılmış, böylelikle Şirince kültürel mirasını da önemli ölçüde yerel ekonomiye katkıda bulunan turizm ürünlerine dönüştürebilmiştir. Aynı durum tarım ürünleri ve tarım ürünlerine dayalı üretim ile çeşitli doğal ve kültürel kaynaklardan yararlanmada da görülmektedir. Özellikle yöre üzüm ve meyvelerinden yapılan şarap üretimi ile yerel el sanatları ürünleri, turizm ürününe dönüştürülmüştür. Ancak Şirince Köyü sakinleri tarıma dayalı ekonomiden turizme geçişte, mevcut yapı stoğunun sit kapsamına alınması ile konut ihtiyacının karşılanmasında bazı sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu çalışmada Şirince'de doğal ve kültürel kaynaklar ile sosyo-ekonomik özelliklerin turizmin gelişimi sırasındaki etkileşimleri incelenmiştir.

Cultural Tourısm: A Case Study From Şirince Village, Western Anatolia.

Şirince which is one of the Selçuk town's villages in Izmir province has become one of the tourism centre developing fast over the last years. Şirince is 8 km away from Selçuk town. Once its economy was based mainly on agriculture and tourism, nowadays tourism has become the major source of income. It is seen that agricultural produce and tourism activities are well integrated. Among the Şirince's tourism products there are wines and various fruit brandies (produced from local and outside grapes or fruits) and handcrafts. The village has late 19th and early 20dIcentury authentic buildings that some of them were restored for tourism purposes, therefore tourism affected positively to protect cultural heritage of the area. However, locals face the problem of lack of housing due to the fact that the old houses are under the coverage of sit law. This study therefore, investigates the interactions between the natural and cultural sources and socio-economic properties during the development of tourism in Şirince.

Kaynak Göster

APA Semenderoğlu, A , Çakıcıoğlu, R . (2007). Şirince'de Kültürel Turizmin Gelişimi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268285