Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Kavramsal Değişim Stratejilerine Dayalı Örnek Etkinlikler

Fen ve Teknoloji Öğretim Programı, yapılandırmacı yaklaşımı temel almakta, öğrencilerin gördükleri dünyayı tanımlayabilmelerini ve bilgiyi zihinlerinde aktif olarak kendilerinin yapılandırmalarını öngörmektedir. Öğrencilerin zihinsel yapılandırmalarının, kavramları zihinlerinde nasıl oluşturduklarının belirlenmesi, anlamlı öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılması için gereklidir. Kavramlar bilginin yapı taşlarıdır, bilgilerin zihinde sınıflandırılmasını ve düzenlenmesini sağlar. Çok sayıda konu ve kavramla bunlar arasındaki ilişkileri içeren Fen ve Teknoloji derslerinde kavram öğretimi büyük önem taşır. Öğrencilerin konuları, o konulara ilişkin kavramları zihinlerinde doğru olarak yapılandırarak öğrenebilirler. Bu da öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenip, öğrencilerde kavramsal değişimin gerçekleştirilmesiyle olasıdır. Bu araştırma, kavram yanılgılarının giderilmesi için kullanılabilecek kavramsal değişim stratejilerinin açıklandığı ve örnek etkinliklerin yer aldığı bir çalışmadır. Çalışmada öğrencilerin kavram yanılgılarının nasıl belirleneceği ve bu kavram yanılgılarını gidermek için nasıl bir yol izleneceği ayrıntılı olarak açıklanmış, ilgili önerilere yer verilmiştir.

The Activities Based On Conceptual Change Strategies Used In Science And Technology Teaching

Science and Technology Curriculum, which is based upon constructivist approach, aims at recognition of the world by students and forming knowledge actively in their minds on their own. To understand whether meaningful learning takes place or not, it is necessary to identify students' mental constructing ways and how they construct concepts in their minds. Concepts which classify and organize knowledge in mind are cornerstones of knowledge. Concept teaching is of great importance in Science and Technology course, which contains many subjects and concepts and relations among them. Students can learn subjects well only by constructing the concepts regarding the subject in their minds correctly. This can be enabled by determining students' misconceptions and realizing conceptual changes in them. This research is a study which explains conceptual changes strategies to remidiate misconceptions and has example activities. This study gives a , detailed road map to follow in determining students' misconceptions and remidiating them and related suggestions.

Kaynak Göster

APA Aydın, G , Balım, A . (2007). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Kavramsal Değişim Stratejilerine Dayalı Örnek Etkinlikler . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25429/268281