İngilizce İlgi Tümcelerinde Belirlilik Derecesini Belirleyen İyelik Ekinin Önemi

Bu çalışmanın amacı ilgi tümcelerine verilen belirtilik derecesine alternatif bir açıklama getirmektir. Genellikle ilgi tümcelerinin zorluk derecesini ve buna bağlı olarak yabancı dili İngilizce olarak öğrenen öğrencilerdeki öğrenme sırasını tayin etmede etken olan ögenin, bağıntılı zamirin ilgi tümcesindeki görevi olarak gösterilmiştir. Ancak, iyelik eki tümcesinin, belirtilen iddialar doğrultusunda oluşturulan "Ad Öbekleri Erişim Sıralaması"dan (NPAH) ayrıldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma, iyelik eki tümcesinin bu sıralamanın dışında tutulmasını, kendi içinde ayrı bir sıralaması olduğunu göstermeyi hedeflemektedir. Elde edilen sonuçlar, Jones (2003) tarafından önerilen Ad Öbekleri Erişimlik Sıralaması ile karşılaşırılmıştır. Bu sıralamanın sadece bağıntılı zamirin ilgi türncesi içindeki görevinden değil, aynı zamanda bu zamirin iyelik gösterip göstermediği ile ilgili olduğu tespit edilmiştir.

The Importance of Genitive in Assigning Markedness Degrees to English Relative Clauses

The aim of this study is to seek alternative or complementary explanations for the markedness degrees assigned to relative clauses. The basic factor has usually been the function of the relative pronoun within the relative clause that determines the difficulty level of the relative clause construction, which in turn has been claimed to define the acquisition order for these clause types. The genitive in the accessibility hierarchy for noun clauses has been highlighted as one of the structures that deviates from the so far accepted Noun Phrase Accessibility Hierarchy. Thus, this study claims that genitive should be kept apart from this hierarchy as it has a nature of its own. The findings are compared to the suggested hierarchy by Jones (cited in Ellis 2003), and the results indicate that the difficulty level for relative clauses is not only determined by the function of the headnoun, but also by the genitive nature of the headnoun.

Kaynak Göster

APA Yürekli, A . (2007). İngilizce İlgi Tümcelerinde Belirlilik Derecesini Belirleyen İyelik Ekinin Önemi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268300