Osman Zeki Ün gör Ve Türk Müzik Eğitimine Katkıları

Osman Zeki Üngör, İstiklal Marşı'nın bestecisidir. 1880-1958 yılları arasında yaşamıştır. Osmanlı imparatorluğu döneminde, Opera Orkestrası'nda baş kemancı, Saray Orkestrası'nda baş kemancı ve şef olarak görev almıştır. Cumhuriyet' in kurulduğu sıralarda Riyaset-i Cumhur Orkestrası (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) başkanlığına getirilmiştir. Zeki Üngör, Osmanlı İmparatorlıığu ve Cumhuriyet döneminde yaptığı çalışmalarla Türk müzik eğitimine önemli katkılarda bulunmuştur.

Osman Zeki Üngör and its Contributions to Turkish Music Education

Osman Zeki Üngör is the composer of the Independence March of Republic of Turkey. He lived between the years of 1880 and 1958. He has been assigned as a chief violinist of Opera Orchestra as well as of conductor and chief violinist of Palace (Saray) Orchestra in period of Ottoman Empire. He was promoted as a conductor of Presidency Symphony Orchestra at early times of declaration of Republic. Zeki Üngör has made significant coııtributions to Turkish Music education through his works conducted during the age of Ottoman Empire as well as early times of Republic.

Kaynak Göster

APA Koçak, B . (2007). Osman Zeki Ün gör Ve Türk Müzik Eğitimine Katkıları . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268299