Ebeveyn Kabul- Red Teorisi Ve Bireyin Gelişimi Açısından Önemi

Ebeveyn Kabul Red Teorisi (The Parental Acceptance- Rejecton Theory (PART), Amerika ve tüm dünyada ebeveyn kabul reddinin nedenlerini, sonuçlarını ve diğer değişkenlerle ilişkilerini açıklamayı amaç edinmiş, hayat boyu gelişim ve sosyalleşme teorisidir [1, 2, 3]. Teoriye göre insanda biyolojik temelli olarak, onun için önemli olan kişilerden olumlu tepkiler alma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar; rahatlık, sevilme, bakım, korunma, ilgi ve temel sevgi olarak kabul edilmektedir. Yetişkinlikte de bu ihtiyaçlar bağlanılan kişiye yönelik olarak karmaşıklaşır ve farklılaşır. Bebeklikte ve çocuklukta ihtiyaçlar en iyi şekilde ebeveynler, ergenlik ve yetişkinlikte de diğer yakın kişilerden sağlanılmaktadır [3, 2]. Bu nedenle, bu teorinin daha iyi tanınmasında ve daha ayrıntılı çalışılmasında yarar vardır.

Parental Acceptance-Rejection Theory and its Importance in terms of Individual Development

The parental acceptance- rejecton theory, as a life- tong development and socialization theory, targeted to reveal the reasons, out comes and interactions with ohter variables of the acceptance- rejection by the parents in USA and the whole world [1, 2, 3]. According to the theory, all human beings are biologically in need getting positive response from significant other people in their surrounding. These needs are defined as being comfortable, be loved, being cared, feel secure attention, basic love. During adulthood, these needs are being complicated and differentiated in relation to the person to whom one is attached. During to older-hood and childhood those needs are being satisfied by pa-rents. On the other hand those needs are being satisfied by other close people during adulthood [3, 2].

Kaynak Göster

APA Önder, A , Gülay, H . (2007). Ebeveyn Kabul- Red Teorisi Ve Bireyin Gelişimi Açısından Önemi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25430/268307