OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ / مراحل تطور التعليم الديني العالي في تركيا منذ العهد العثماني إلى عهد الجمهورية

Bilgi, İslam’ın temel kaynaklarında övülmüş ve ilim tahsilinin her Müslümanın görevi olduğu belirtilmiştir. Yüksek din eğitimi, din ilimleri alanındaki çalışmaların ve din hizmeti veren görevlilerin niteliğinin arttırılması açısından önemli bir öğretim aşamasıdır. Örgün eğitim kurumlarının henüz oluşmadığı İslam’ın ilk yıllarından itibaren özellikle din ilimlerinde ileri seviyede çalışmalar yapılarak temel eserler hazırlanmıştır. Diğer taraftan İslam’ın yayıldığı coğrafyada karşılaşılan ilim, kültür ve sanata dair birikim de göz ardı edilmeyerek müslüman âlimler tarafından öğrenilerek geliştirilmiş ve İslam medeniyetinin oluşumuna zemin hazırlanmıştır. İslam medeniyetinin oluşmasında bilgi ve düşünceye verilen değerin, ilme duyulan saygının önemli bir payı vardır. XI. Asırdan itibaren İslam dünyasında hızla yayılan medreselerin programlarında din ilimleri ile birlikte aklî ilimler de yer almıştır. Sonraki asırlada İslam dünyasında bir yandan ilmî çalışmaların hızını kaybetmesi diğer yandan Batı’daki gelişmeler, medreselerin eğitim kalitesi ve yeterliliğinin sorgulanmasına yol açmıştır. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan reform sonunda yeni bir eğitim sistemi kurulmuş, yüksek din eğitimi medreselerde yapılmaya devam etmiştir. II. Meşrutiyet döneminde ıslah edilen medreseler günümüzdeki okul sistemi ile uyumlu hale getirilmiştir. Günümüzde Türkiye’de yüksek din eğitimi yapılan İlahiyat Fakültelerinin idarî ve akademik yapılanmasında, öğretim programlarının belirlenmesinde tarihi süreçte elde edilen tecrübelerin yanında günümüz dünyasının

___

 • آيدن صايلي، مدرارس التعليم العالي في العالم اإلسالمي في القرون الوسطى، ترجمه: رجب دوران، نشريات أنجو كتاب، أنقرة .2011
 • Aydın Sayılı, Ortaçağ İslam Dünyasında Yüksek Öğretim Medrese, Çev. Recep Duran, Öncü Kitap Yay., Ankara 2011.
 • فخري أونان، كلية الفاتح منذ إنشائها إلى اليوم، نشريات مؤسسة التاريخ التركي، أنقرة.2003
 • Fahri Unan, Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi, TTK Yay., Ankara 2003.
 • حميد أر، األساتذة والكتاب في مجلة كلية الشريعة التابعة لدار الفنون في إسطنبول، إسطنبول .1993
 • Hamit Er, İstanbul Darülfünûnu İlahiyat Fakültesi Mecmuası Hoca ve Yazarları, İstanbul 1993.
 • رسالة الكواكب السبعة، نصوحي أونال قارا آرسالن، نشريات مؤسسة التاريخ التركي،.2015 أنقرة
 • Kevakib-i Seb’a Risalesi, Terc. Nasuhi Ünal Karaarslan, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2015.
 • جــورج مقدسي، التعليم العالي في العصور الوسطى، ترجمه: علي هاكان جاووش أوغلو/ حسن تونجاي باش أوغلو، نشريات قالناك، إسطنبول .2004
 • George Makdisi, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim, Çev. Ali Hakan Çavuşoğlu/ Hasan Tuncay Başoğlu, Gelenek Yay., İstanbul 2004.
 • شاكير غوزوتوك، العلم في العصر الذهبي لإلسالم، نشريات نسل، إسطنبول .2012
 • Şakir Gözütok, İslam’ın Altın Çağında İlim, Nesil Yay., İstanbul 2012.
 • "Yüksek İslam Enstitüsü Yönetmeliği", Resmi Gazete, 19 Ocak 1972, No: 14077, s. 5-15.
 • زكي صالح زنكين، المدارس والتعليم الديني في فترة المشروطية الثانية، نشريات أكتشاغ، أنقرة، .2002
 • مراحل تطور التعليم الديني العالي في تركيا منذ العهد العثماني إلى عهد الجمهورية 293
 • Zeki Salih Zengin, II. Meşrutiyet’te Medreseler ve Din Eğitimi, Akçağ Yay., Ankara, 2002.
 • زكي صالح زنقين، التعليم الديني العالي في تركيا من المدرسة إلى دار الفنون، نشريات تشامليجا، إسطنبول 2011، ص. .129
 • Zeki Salih Zengin, Medreseden Darülfünuna Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi, Çamlıca Yay., İstanbul 2011, s. 129.
Diyanet Arapça İlmi Dergi-Cover
 • ISSN: 2687-4547
 • Başlangıç: 2019
 • Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayıdaki Diğer Makaleler

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU’NUN FETVA YÖNTEMİ / رئاسة الشؤون الدينية في تركيا طرق وأساليب إصدار الفتاوى من قبل المجلس الأعلى للشؤون الدينية

Ahmet YAMAN

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ / مراحل تطور التعليم الديني العالي في تركيا منذ العهد العثماني إلى عهد الجمهورية

Zeki Salih ZENGİN

TÜRKİYE’NİN İMAM HATİP OKULLARI TECRÜBESİ / تجربة تركيا لمدارس الأئمة والخطباء

Süleyman AKYÜREK

SAHİH DİNÎ BİLGİNİN TOPLUMA ULAŞTIRILMASINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINCILIĞI / دور نشريات رئاسة الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ في إيصال المعلومة الدينية الصحيحة إلى المجتمع

Fatih KURT

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE DİN HİZMETLERİ / رئاسة الشؤون الدينية التركية وخدماتها الدينية

Hasan YAVUZER

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE DİNÎ İLİMLERİN İHYÂ VE İNŞÂ MEKÂNLARI OLARAK DİNİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMLARI / البرامج الخاصة بمركز التعليم العالي للاختصاص الديني الذي يمثل أماكن إحياء العلوم الدينية في تركيا الحاضرة

Şahin GÜVEN

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ / رئاسة الشؤون الدينية والتعليم الديني غير النظامي

Ahmet KOÇ

BİR CUMHURİYET KURUMU OLARAK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ TARİHİ KÖKENİ (ÜMMET YAPISINDAN MİLLET YAPISINA) / (الجذور التاريخية لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا بوصفها مؤسسة للنظام الجمهوري (من تركيبة الأمة إلى التركيبة الشعبية الأممية

Seyfettin ERŞAHİN