Endüstri 4.0

Sanayileşmenin 4. Evresini tanımlamak üzere kullanılan Endüstri 4.0, nesnelerin internete bağlanarak iletişim haline geçeceği, bu vesileyle akıllı üretimin gerçekleşeceğini ifade etmektedir. Bu çalışma Endüstri 4.0 ve temel bileşenlerini aktarmayı amaçlayan bir derlemedir.

___

 • Akbulut,U. (2011): “Sanayi Devrimleri Dünyanın Gidişatını Değiştirdi” http://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2009/11/SANAY%C4%B0- DEVR%C4%B0M%C4%B0-D%C3%9CNYANING%C4%B0D%C4%B0%C5%9E%C4%B0N%C4%B0- DE%C4%9E%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RD%C4%B0-HAZ%C4%B0RAN2011.pdf
 • Akın, A. (2016): “Siber Güvenlik Endişesi ve İnternet” http://www.stratejikanaliz.com/analizler/harp-ve-strateji/siber-guvenlik-endisesi-veinternet/
 • Aksoy, T. (2015): “Sizin Şirketinizin Ürünleri Ne Kadar Kişisel?”, http://www.temelaksoy.com/sizin-sirketinizin-urunleri-ne-kadar-kisisel/
 • Babaoğlan, A.R. (2008): “IPv6 Neler Sunacak?”, http://www.ipv6.net.tr/docs/9.pdf
 • BTK (21013): “Bulut Bilişim”, http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSayfalar%2FArastir ma_Raporlari%2FBulut_Bilisim.pdf
 • Davenport, T. (2014): Big Data@Work, Türk hava Yolları Yayınları, İstanbul.
 • Demirtaş, B., M. Argan (2015): ”Büyük Veri ve Pazarlamadaki Dönüşüm: Kuramsal Bir Yaklaşım” www.pazarlama.org.tr/dergi/yonetim/icerik/makaleler/85-published.pdf
 • EBSO (2015): “Sanayi 4.0”, http://www.ebso.org.tr/ebsomedia/documents/sanayi40_81017283.pdf
 • Ertek,E. (2014): “Üçüncü Endüstri Devrimi” http://www.tskb.com.tr/i/content/2553_1_TSKB_3D%20Yaz%C4%B1c%C4%B1lar%2 0ve%20Masa%C3%BCst%C3%BC%20%C4%B0malat%20Bilgi%20Notu_Kas%C4% B1m%202014.pdf
 • Ertek, E. (2014): “3 Boyutlu Baskı ve Masaüstü İmalat” http://www.tskb.com.tr/i/content/1034_1_3D%20Yaz%C4%B1c%C4%B1lar%20ve%2 0Masa%C3%BCst%C3%BC%20%C4%B0malat%20Bilgi%20Notu_Kas%C4%B1m% 202014.pdf
 • Ekici,Ö. (2012): “Üç Boyutlu Yazıcı Teknolojisi”, http://img.eba.gov.tr/683/5d7/1a1/573/38e/5b4/c41/9f4/d62/09e/6f6/076/3bb/1be/001/6 835d71a157338e5b4c419f4d6209e6f60763bb1be001.pdf
 • Evans, P. C. and M. Annunziata, 2012: Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines. Retrieved from http://www.ge.com/docs/chapters/Industrial_Internet.pdf
 • Güngör,M., A. Tözer (2008): “Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye’de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler” http://inettr.org.tr/inetconf13/kitap/gungor_tozer_inet08.pdf
 • Görçün, Ö.F. (2016): Dördüncü Endüstri Devrimi Endüstri 4.0, Beta Yayınları, İstanbul. Henkoğlu, T. Ö. Külcü: “Bilgi Erişim Platformu Olarak Bulut Bilişim: Riskler ve Hukuksal Koşullar Üzerine Bir İnceleme,” http://www.bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/dosyalar/94- 828-1-PB.pdf
 • Kahraman,H. : “Kendinden Organize Dijital Fabrikalar” http://www.endustri40.com/kendinden-organize-dijital-fabrikalar/
 • Kulaç, Ü. (2003): “Yalın Üretim Felsefesi”. https://lean.org.tr/yalin-uretim-felsefesi/
 • Kutup, N.(2012): “Nesnelerin İnterneti: 4H, Her Yerden, Herkesle, Her Zaman, Her Nesne İle Bağlantı” http://docplayer.biz.tr/46253-Nesnelerin-interneti-4h-her-yerden-herkesleher-zaman-her-nesne-ile-baglanti.html
 • Kübra Ç., S. Özdemir: “Yeni Nesil Mobil Genişbant Teknolojileri ve Türkiye”, http://ab.org.tr/ab13/bildiri/275.pdf
 • Meçik, O. M.Afşar(2015): “EKONOMİDE SANAYİSİZLEŞME VE OECD ÜLKELERİNE ETKİLERİ” https://www.researchgate.net/publication/281666531_EKONOMIDE_SANAYISIZLES ME_VE_OECD_ULKELERINE_ETKILERI
 • Mobilsiad (2016): “Elektronik Haberleşme Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve Türkiye İçin Yol Planı” http://www.mobilsiad.org.tr/img/documents/MOBILSIAD_Genisbant_Raporu.pdf
 • Ortaş,İ.(2005): “Bilim Tarihi içinde Tarım Tarihinin Yeri ve Önemi”, Üniversite ve Toplum, Cilt 5/1, http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=214
 • Öz,C. , Y. Topaloğlu (2013) : “Gelecek Nesil Gömülü Sistem Uygulamaları için Kullanıcı Etkileşimi Yaklaşımı Önerisi” http://ceur-ws.org/Vol1721/UYMS16_paper_33.pdf
 • Özdaş,M.R. (2014): “Bulut Bilişimin Kamuda Kullanımı, Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler” Uzmanlık Tezi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Yayınları.
 • Schwab, K. (2016). Dördüncü Sanayi Devrimi. (Çev. Zülfü Dicleli). İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Selek,A. : ” Endüstri Tarihine Kısa Bir Yolculuk” http://www.endustri40.com/endustritarihine-kisa-bir-yolculuk/ Siemens: “Endüstri 4.0 Yolunda” http://cdn.endustri40.com/file/ab05aaa7695b45c5a6477b6fc06f3645/End%C3%BCstri_ 4.0_Yolunda.pdf
 • Tüsiad (2016): “Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Endüstri 4.0 – Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi”, Rapor, http://www.tusiad.org/indir/2016/sanayi-40.pdf
 • Yalçınkaya,Ş. “Robotlar ve Robotik Sistemler” http://www.bilgiustam.com/robotlar-verobotik-sistemler/
 • Yelis,B.: “Yatay ve Dikey Entegrasyon Nedir?” http://www.endustri40.com/yatay-ve-dikeyentegrasyon-nedir/
 • Yetimler,E. : “Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) Nedir? Cihazların Etkileşim Trendleri” http://www.karel.com.tr/blog/internet-things-nesnelerin-interneti-nedir-cihazlarinetkilesim-trendleri
 • Yiğitbaşı, Z. H. (2012): “Nesnelerin İnterneti ve Makineden Makineye Kavramları İçin Kilit Öncül- IPv6”, http://www.ipv6.net.tr/docs/ipv6konf/pdf/15.pdf
 • Yumurtacı, Mert : “Robotik Kaynak Sistemleri ve Gelişme İstikametleri”, http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11652.pdf
 • Yüksel,B. : “İşletme-Müşteri İlişkilerini Kişisel Boyuta İndirgemede kitlesel Kişiselleştirme (Mass Customization) Stratejisinin Rolü”, https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/3/207- 224.pdf
 • World Economic Forum (2016): “The Future of Jobs”, http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf
 • “IPv6 Nedir?”, https://ipv6.metu.edu.tr/tr
 • “Bilişimin yeni ufku: Büyük Veriler (Big Data)”, kisi.deu.edu.tr/userweb/yilmaz.goksen/BigData.ppt
 • https://blog.turkcell.com.tr/en-basit-haliyle-big-data-nedir
 • http://www.bestdergisi.com.tr/arsiv/yazi/79-gunumuzde-ve-gelecekte-akilli-uretim
 • www.endustri40.com/siber-fiziksel-sistemler
 • http://www.fsm.edu.tr/resim/Dosya/Ileri_Imalat_Teknolojileri___Hizli_Prototipleme_ve_Endu striyel_Uygulamalari2015-02-02-11-42-07am.pdf“Veri Güvenliği”,
 • http://www.entegreyazilim.com.tr/index.php?route=pages/pages&page_id=28
 • http://www.endustri40.com/endustri-4-0-ve-is-hayati-icin-tavsiyeler-bseu-ieee/“Endüstri 4.0 ve İş Hayatı İçin Tavsiyeler”
 • DİJİTAL EKONOMİDE İŞ MODELLERİ,
 • http://foreigntradezona.blogspot.com.tr/2014/05/blog-post.html
 • “Dijital Ekonominin Yeni İş Modelleri”http://www.capital.com.tr/sektorler/teknoloji/dijitalekonominin-yeni-is-modelleri-haberdetay-3395
 • “Yalın Üretim Sistemi”, http://www.bursa-smmmo.org.tr/yazarlar/makaleler/126FKO.pdf
 • “Pazarlama İletişiminde Kişiselleşme ve Yansımaları”
 • http://www.connectedvivaki.com/pazarlama-iletisiminde-kisisellesme-ve-yansimalari/