Makale düzeltme: Yaşlı bireylerin yaşlılığa uyumu ile algılanan sosyal destek düzeyi arasındaki ilişki

Dergimizde Cukurova Med J 2020;45(1):338-346 ile yayınlanmış olan yukarıda künyesi verilmiş makale yazarının Yazar Katkı bölümünde aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

yaşlı birey, uyum, düzeltme

Article correction: The relationship between the older adults’ adaptation to old age and perceived social support level

Following corrections have been made in the Author Contribution part of the article with the above tag, published as Cukurova Med J 2020; 45 (1): 338-346.

Kaynakça

Kütmeç Yılmaz, C , Kıl, A . "The relationship between the older adults’ adaptation to old age and perceived social support level" . Cukurova Medical Journal 45 (2020 ): 338-346 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/50547/638504>

Kaynak Göster

MLA Kütmeç Yılmaz, C . "Makale düzeltme: Yaşlı bireylerin yaşlılığa uyumu ile algılanan sosyal destek düzeyi arasındaki ilişki" . Cukurova Medical Journal 45 (2020 ): 1878-1878 <
Cukurova Medical Journal
  • ISSN: 2602-3032
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

96.1b60.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nörolojik rehabilitasyonda yapay sinir ağı uygulamaları

Güzin KARA, Filiz ALTUĞ, Kadir KAVAKLIOĞLU, Uğur CAVLAK

Tüberküloz hastalarının tedaviye uyumları ve ilişkili faktörler

Ayşenur ORAL, Mustafa AKSOY, Dilek ÖZTAŞ, Oya DİRİCAN

Floretin ve floridzin'in farelerde indometazine bağlı gelişen mide ülserine karşı koruyucu etkileri: potansiyel moleküler mekanizmaların karakterizasyonu

Harun ÜN, Rüstem Anıl UGAN

Aorta abdominalis’in ana dallarının multi-dedektör bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile incelenmesi

Fatma ARSLAN, Keziban KARACAN

Elektif sezaryen ameliyatlarında yapılan perioperatif uygulamaların ERAS protokolüne göre değerlendirilmesi

Fulden ÖZKEÇECİ, Tülay YAVAN

Psikotik bozukluğu olan yatan erkek hastalarda psikoaktif madde kullanımının klinik değişkenler ile ilişkisi

Mahmut Onur KARAYTUĞ, Lut TAMAM, Mehmet Emin DEMİRKOL, Zeynep NAMLI, Caner YEŞİLOĞLU

Gömülü meziyodens ile ilişkili nadir bir dentigeröz kist vaka raporu

Mithula NAİR, Renita CASTELİNO, G Subhas BABU, Vidya AJİLA, Devika S PILLAI

Wistar albino sıçanlarında Hypericum triquetrifolium Turra. tohum metanol ekstraktlarının siklofosfamid-nedenli mesane hemorajik sistiti ve nefrotoksisitesi üzerine üroprotektif etkilerinin incelenmesi

Songül ÇETİK YILDIZ, Cumali KESKİN, Varol ŞAHİNTÜRK, Adnan AYHANCI

Obez ve nonobez obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda sağ kalp fonksiyonlarının ekokardiyografi ve Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Nursel DİKMEN, Sebahat GENÇ, Adnan AKÇAY

Retroperitoneal yerleşimli ekstra-gastrointestinal stromal tümör ve inflamatuar myofibroblastik tümör birlikteliğinde ilk kollizyon tümörü

Hesna Müzeyyen ASTARCI, Nur TUNÇ