Nadir bir olgu: ebru sanatında kullanılan malzemeler çocuklar için korozif mi?

Nadir bir olgu: ebru sanatında kullanılan malzemeler çocuklar için korozif mi?

A rare case: are the materials used in art of marbling corrosive for children?

A rare case: are the materials used in art of marbling corrosive for children?

Kaynakça

Arnold M, Numanoglu A. Caustic ingestion in children-a review. Semin Pediatr Surg. 2017;26(2):95-104.

Doğan Y, Erkan T, Çokuğraş FÇ, Kutlu T. Caustic gastroesophageal lesions in childhood: an analysis of 473 cases. Clin Pediatr. 2006;45(5):435-8.

Çiçek M, Kanar T, Kutluk G. Çocuk Olguda Gastrointestinal Korozif Hasara Neden Olan Nadir Bir Etken: Sirke Ruhu. Güncel Pediatri. 2020;18(2):285-9.

Begiç HN. UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesinde yer alan geleneksel Türk ebru sanatı'nda yeni yorumlar. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2015;1(37):587-605.

Çaylaklı F, Yılmaz İ, Alkan Ö. Complications of formaldehyde injection for a cystic mass of the neck. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2018;56(2):122.

Wilbur S, Harris MO, McClure PR, Spoo W. Toxicological Profile for Formaldehyde. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, and the Agency for Toxic Substances and Disease Registry; 1999 [Available from: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp111.pdf.

Hawley CK, Harsch HH. Gastric outlet obstruction as a late complication of formaldehyde ingestion: a case report. Am J Gastroenterol. 1999;94(8):2289-91.

Yanagawa Y, Kaneko N, Hatanaka K, Sakamoto T, Okada Y, Yoshimitu S-I. A case of attempted suicide from the ingestion of formalin. Clin Toxicol 2007;45(1):72-6.

Efe E, Altaş N, Dikmen Ş, Melikoğlu M. Korozif madde alımı nedeniyle yatırılan 139 olgunun retrospektif değerlendirilmesi: epidemiyolojik çalışma. Güncel Pediatri. 2013;11(3):107-13.

Kaynak Göster

MLA Çi̇çek, M , Kutluk, G . "Nadir bir olgu: ebru sanatında kullanılan malzemeler çocuklar için korozif mi?" . Cukurova Medical Journal 45 (2020 ): 1847-1849 <
Cukurova Medical Journal
  • ISSN: 2602-3032
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

96.1b60.9b