Düzeltme: Gossypinin insan hepatom (Hep-3B) hücreleri üzerindeki antiproliferatif etkisi

Düzeltme: Gossypinin insan hepatom (Hep-3B) hücreleri üzerindeki antiproliferatif etkisi

Correction: Antiproliferative effect of gossypin on human hepatoma (Hep-3B) cells

Correction: Antiproliferative effect of gossypin on human hepatoma (Hep-3B) cells

Kaynak Göster

MLA Çınar, İ . "Düzeltme: Gossypinin insan hepatom (Hep-3B) hücreleri üzerindeki antiproliferatif etkisi" . Cukurova Medical Journal 46 (2021 ): 401-402 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/59504/900543>

50526 29777

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Diyabetli bireylerde aile desteği ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki

Gamze YILDIZ ASLAN, Özlem TEKİR, Hicran YILDIZ

Genosensör ile yeni bir girişimsel olmayan doğum öncesi tanı yöntemi

Umut KÖKBAŞ, Levent KAYRIN, Abdullah TULİ

Servikovajinal smearlarında inflamatuar değişiklikler bulunan kadınların jinekolojik şikayetlerinin değerlendirilmesi

Hanife Guler DONMEZ, M.sinan BEKSAC

Kronik böbrek hastalarında ferrik karboksimaltoz tedavisinin serum fosfor düzeyine etkisi

Emel ISIKTAS SAYILAR

Servikal ve lomber disk hernili hastalarda ruhsal bulguların değerlendirilmesi

Fatma KARTAL, Rıfat KARLIDAĞ, Kerim UĞUR

Kronik böbrek hastalığında inflamasyon belirteçleri ile enfeksiyon ilişkisi

Sultan SİPAHİ, Seher KIR, Melda DİLEK

GFR tahmininde CKD-EPI sistatin-C, CKD-EPI kreatinin ve 24 saatlik kreatinin klirensinin tanısal doğruluğunun karşılaştırılması: bir ön çalışma

Süheyl UÇUCU, Durmuş AYAN

Metabolik sendromlu obez hastalarda serum ürik asit düzeyleri

Remziye NUR EKE

Çocukluk çağında akut lösemi tanısı alan hastaların sonuçları ve akım sitometri ile değerlendirilmesi

Burcu GENÇ, Ayşe ÖZKAN, İbrahim BAYRAM, Gülay SEZGİN, Serhan KÜPELİ, Atila TANYEL, İ

Melatoninin bağırsak mikrobiyotasını düzenleyici etkileri aracılığıyla sıçanlarda asetik asitle oluşturulmuş mide ülserinde hafifletici etkileri

Sevil ARABACI TAMER, Alper YILDIRIM, Ozge CEVİK, Burak AKSU, Meral YÜKSEL, Ekin KUNTSAL, Serap SİRVANCI, Berrak YEĞEN