Uluslararası Örgütlerin Devlet-İçi Çatışmalara Müdahale Edip Etmemesini Belirleyen Faktörler

Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde devlet-içi çatışmalar sıklıkla görülmeye başlanırken, uluslararası örgütler de bu devlet-içi çatışmalara müdahil olabilecek başlıca aktör olarak ön plana çıkmış- lardır. Ancak uluslararası örgütler bazı devlet-içi çatışmalara müdahale ederken bazılarına müdahale etmekten kaçınmaktadırlar. Bu bağ- lamda uluslararası örgütlerin bir devlet-içi çatışmaya neden müdahale edip-etmedikleri önemli bir sorundur. Bu çalışmanın da temel amacı uluslararası örgütlerin devlet-içi çatışmalara müdahil olup olmamasına etki eden faktörleri açıklamaktır.

While intra-state conflicts occur more often after the Cold War, international organizations began to emerge as the main actors intervening into these intra-state conflicts. However, while international organizations intervene into some intra-state conflicts, they abstain to intervene into some others. In this context, whether international organizations intervene into a intra-state conflict or not is a significant problem. The main purpose of this study is to analyze factors determining decisions of international organizations about their possible intervention into intra-state conflicts.

Kaynak Göster

APA Ataman, M , Öztürk, M . (2016). Uluslararası Örgütlerin Devlet-İçi Çatışmalara Müdahale Edip Etmemesini Belirleyen Faktörler . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (2) , 103-135 .