Suriye’de İç Savaşın Nedenleri: Otokratik Yönetim mi, Bölgesel ve Küresel Güçler mi?

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş süreci ve günümüze de- ğin devam eden çatışmalar ülke için içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Ancak bu durumun nedenleri sadece Suriye’nin yakın dönemde yaşadı- ğı politik konjonktürden kaynaklanmamakta ve dahi farklı pek çok dinamiği bünyesinde barındırmaktadır. Bu makalede ise Suriye tarihindeki otokratik rejim geleneği incelenmiş ve bu rejimlerin günümüze değin süre gelen etkileri ortaya koyulmuştur. Peşi sıra yaşanan iç savaşın nedenleri Ekonomik, siyasi ve sosyal boyutlarıyla irdelenmiştir. Son olarak Suriye’de yaşanan iç savaşın dış dinamikleri masaya yatırılmış ve küresel ve bölgesel güçlerin bu süreçteki rolü değerlendirilmiştir.

The situation in Syria has come to a dead end as a result of the ongoing civil war that started in 2010. Nevertheless, this situation is not only the result of the recent conjunctures; there are many other dynamics that have had a direct impact as well. This paper analyses the history of autocratic regimes tradition in Syria and emphasizes the impact of these regimes in the current events. Moreover, there are examined the main economic, political and social reasons behind the civil Syrian war. Finally, the paper elucidated on the external dynamics of the civil war by taking in consideration the role of the global and regional powers.

Kaynak Göster

APA Özdemi̇r, Ç . (2016). Suriye’de İç Savaşın Nedenleri: Otokratik Yönetim mi, Bölgesel ve Küresel Güçler mi? . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (2) , 81-102 .