Örgüt Performansının Ölçülmesinde Güncel Yöntemler

Günümüzde örgütsel performans ölçümü, stratejik düzeyde tanımlanan bir ölçme yaklaşımı ve entegre ölçme yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle; “günümüzde geçerli olan ölçme yöntemleri” ve “ölçme yöntemlerinin birbirleriyle optimum düzeyde bütünleştirilmesi”, performans yönetiminin öncelikli konuları olarak ön plana çıkmıştır. Bu çalışma, ölçme sürecinin bütünsel performans yönetimi üzerindeki etkileri ve güncel ölçme yöntemleri üzerinde durmakta ve bu yöntemlerin belli bir çerçevede birleştirilmesi konusuna odaklanmaktadır. Bu açıklamaların ardından, yöntemleri içeren ve örgüt bilgi sistemleriyle bütünleştiren kavramsal bir ölçme modelinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Current Measurement Methods on Measuring Organizational Performance

Conducting performance measurement requires a clear and integrated framework for ongoing guidance and strategic perspective, particularly when measuring the performance of an organization. That’s why there are three main topics in the organizational performance management agenda. These topics are corporate performance measurement, current measurement methods and integration of measurement methods. This article focuses on current measurement methods, and emphasizes that integration of measurement methods is necessary. At the end, this paper presents a conceptual model of integrated measurement methodologies and business intelligence systems.

Kaynak Göster

APA Sarıaltın, H , Yılmazer, A . (2006). Örgüt Performansının Ölçülmesinde Güncel Yöntemler . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (1) , 79-96 .