Roland Robertson, Küreselleşme ve Kültür

Roland Robertson’un küreselleşmeye ilişkin literatüre temel katkısı söz konusu kavram hakkındaki analizlerde kültüre öncelik vermiş olmasıdır. Özellikle küresel ekonominin ve ulus aşırı medya ağının kültürel sınırları ortadan kaldırdığı ve böylelikle küresel bir kültüre yol açtığına yönelik analizler göz önüne alındığında Robertson’un analizleri hayli önem taşımaktadır. Kültüre merkezi bir rol vererek Robertson bir taraftan köklerini modernitenin oluşturduğu bir küresel kültürün oluşumunun önüne geçerken diğer taraftan da farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan küresel hegemonyaya meydan okumaktadır.

Roland Robertson’s main contribute to the literature about globalization is to give priority to culture in the analysis related to globalization. This is important given some arguments claiming that global economy and transnational media corporations have made significant inroads into cultures and given rise to a global culture. By giving priority to culture, Robertson both prevents the rise of global culture whose roots is modernity and challenges to global hegemony aiming to eliminate the differences.

Kaynak Göster

APA Balcı, A . (2006). Roland Robertson, Küreselleşme ve Kültür . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (1) , 25-37 .