Gender Based Wage Differentials in Turkey

Arzu edilmeyen bir durum olmasına rağmen işgücü piyasasında kadın ve erkekler için farklı sonuçlar hala dünyada pek çok yerde gözlenmektedir. İşgücü piyasasındaki farklı muamelenin en önemli sonuçlarından biri kadınların erkeklere göre daha düşük ücret almalarıdır. Bu çalışmada, 1988 Hanehalkı işgücü anket verisi kullanılarak, Türk İşgücü Piyasası’ndaki cinsiyete dayalı ücret farklılaşmaları ve bunun olası nedenleri araştırılmaktadır. Neumark’ın Oaxaca ayrıştırma yönteminde önerdiği de- ğişiklik kullanılarak bulunan sonuçlara göre, kadınların beşeri sermaye özellikleri maaş farkını azaltıcı etki yapmakta, ücretler arasındaki fark işgücü piyasasındaki ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır.

Although undesirable, different labour market outcomes for men and women are still being observed in many places. One of the most important consequences of different treatment in the labour market is lower wages for women. Using 1988 Household Labour Force Survey data, this study aims to examine the gender wage differentials and its possible causes in the Turkish Labour Market. Results from Neumark’s modification of Oaxaca decomposition suggest that the human capital characteristics of females have a narrowing effect on the wage gap and the difference is mainly due to discrimination.

Kaynak Göster

APA Hi̇sarcıklılar, M , Ercan, H . (2005). Gender Based Wage Differentials in Turkey . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (1) , 45-62 .