Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Kaynakları ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Döviz kurundaki dalgalanmaların kaynaklarının ortaya çıkarılması hem satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliliğinin gösterilmesi hem de döviz kuru istikrarının başarılı olması açısından önemlidir. Döviz kuru şoklarının reel ve nominal kısımlara ayrıştırılması yapısal vektör oto regresyon (SVAR) modeli kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada SVAR yöntemi kullanı- larak dört adet döviz kurundaki -sırasıyla, Amerikan doları, İngiliz sterlini, İtalyan lireti ve Alman markı- dalgalanmaların kaynakları 1982 Ocak-1999 Aralık dönemi için ortaya konmaya çalışılmaktadır. Döviz kurlarında reel ve nominal şokların göreceli önemini açıklayabilmek için kestirim hata varyansı ayrıştırmaları ve yapısal etki-tepki fonksiyonları hesaplanmaktadır. Bu bulgulara göre reel (ya da arz yanlı) şoklar nominal döviz kuru dalgalanmalarında göreceli olarak daha önemliyken, reel döviz kurlarının belirlenmesinde reel şoklar parasal şoklardan yüksek düzeyde daha baskındır.

Sources of Exchange Rate Fluctuations With an Application to Turkish Data

Identifying the sources of exchange rate fluctuations is important for both establishing the validity of PPP and achieving successful exchange rate stabilization. The decomposition of exchange rate shocks into real and nominal components can be implemented by using a structural vector auto regression (SVAR) model. In this study, the SVAR methodology is employed to identify the sources of exchange rate fluctuations of the Turkish Lira against four currencies, the US Dollar, the British Pound, the Italian Lira and the German Mark for the period covering 1982 January to 1999 December. The variance decompositions of the forecast error and the structural impulse response functions are calculated to uncover the relative importance of real and monetary shocks in determination of real and nominal exchange rates. The results indicate that real shocks (or supply side shocks) constitute a relatively more important source for the fluctuations of nominal exchange rates while real shocks significantly dominate monetary shocks for real exchange rates.

Kaynak Göster

APA Taştan, H . (2005). Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Kaynakları ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (1) , 27-44 .