YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ya da sürdürülebilirlik sadece devletlerin ya da özel sektör şirketlerinin ilgilendiği bir konu olmaktan çıkmış, uzun zamandır üniversitelerin de odak noktası haline gelmiştir. Bu çalışmada, üniversitelerin ‘Sosyal Etki’ açısından topluma katkı etkisinin ne şekilde olması gerektiği ve bu etkilerine dair gerek iç gerek dış paydaşları ile iletişimini yapmalarının önemi, küresel ölçekte kullanılan sıralama ve raporlama sistemlerinin karşılaştırmalı analizi yapılarak ortaya koyulmuştur. Yapılan analiz kapsamında, yükseköğrenim kurumlarının KSS çalışmalarının bir ayağı olan Sosyal Etkiyi oluşturan ana başlıklar şu şekilde sınıflandırılabilir: ‘Çalışanlara Sağlanan Haklar ve Çalışanların Gelişimi’, ‘İnsan Hakları ve Eşit Haklar’, ‘Ekonomik ve Toplumsal Kalkınmaya Katkı’ ve ‘Çevresel Uygulamalar’. Bahsi geçen bu alanlar, üniversitelerin sosyal etkisinin mevcut durumunu ortaya koyarken, eksiklikleri de belirtilerek değerlendirilmiş, bu kapsamda ilgili strateji ve iletişim çalışmalarının önemi de vurgulanmıştır.

A COMPARATIVE ANALYSIS ON MEASURING THE SOCIAL IMPACTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Corporate Social Responsibility (CSR) or sustainability is not only a matter of concern to governments or private sector companies, but has also become a focus of universities for a long time. In this study, a comparative analysis of the ranking and reporting systems which is used on a global scale in order to express universities’ community contribution position in terms of ‘Social Impact’ and the importance their communication practices with both internal and external stakeholders. Within the scope of the analysis, the main headings that make up the Social Impact, which is a pillar of the Corporate Social Responsibility effort of higher education institutions, can be classified as follows: ‘Rights Provided to Employees and Development of Employees’, ‘Human Rights and Equal Rights’, ‘Contribution to Economic and Social Development’ and ‘Environmental Practices’. While presenting the current status of the social impact of universities, the shortcomings in their current scope have also been taken into account as well as the importance of the relevant strategies and communication studies.

Kaynakça

Alshuwaikhat HM, Abubakar IR, Aina YA, Saghir B. (2017). Networking The Sustainable Campus Awards: Engaging with The Higher Education Institutions in Developing Countries. In: Handbook of theory and practice of sustainable development in higher education. Springer:Switzerland.

Caeiro, vd. (Eds.). (2013). Sustainability Assessment Tools in Higher Education Institutions. DOI: 10.1007/978-3-319-02375-5_1. Springer International Publishing:Switzerland.

Cahyandito, Martha Fani ve Ebinger, Frank. (2005). The Effectiveness of Sustainability Reporting: Is it Only About the Report’s Design and Contents? Sustainability Reporting Concepts and Experiences. The ICFAI University Press: India.

Dilling, Petra F.A. (2010). Sustainability Reporting In A Global Context: What Are The Characteristics of Corporations That Provide High Quality Sustainability Reports – An Empirical Analysis, International Business & Economics Research Journal, 9, (1).

European Commission. (2020). The Bologna Process And The European Higher Education Area - Education And Training, https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_en. Erişim Tarihi: 26 Ekim 2020.

Grindsted, T. S. (2015). Sustainable Universities from Declarations on Sustainability in Higher Education to National Law, SSRN Electronic Journal, 2(2), 29–36. https://doi.org/10.2139/ssrn.2697465.

GRI (Global Reporting Initiative). (2020). https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx. Erişim Tarihi: 23.06.2020.

Hazelkorn, E. (2009). Impact of Global Rankings on Higher Education Research and The Production of Knowledge. UNESCO Forum Occasional Paper Series, 15.

IFC. (2010). Getting More Value Out of Sustainability Reporting. Connecting IFC’s Sustainability Performance Standards and the GRI Reporting Framework.

UN. (2020). Social Sustainability. https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social. Erişim Tarihi: 12.08.2020.

UNESCO. (1998). Conference, W., Education, H., Education, H., & Century, T. Higher Education in the Twenty-first Century Vision and Action I.

Vasilescu, R., Barna, C., Epure, M., & Baicu, C. (2010). Developing University Social Responsibility: A model for The Challenges of the New Civil Society.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4177–4182. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.660.

Watts, P., Holme, Lord, International, S., & Tinti, R. (1999). Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations. In World Business Council for Sustainability Development.

Times Higher Education (THE). (2020). Impact Ranking.

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined. Erişim Tarihi: 26.10.2020.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beykozad963032, journal = {Beykoz Akademi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-5393}, address = {Beykoz Üniversitesi Vatan Cad. No: 69 Kavacık-Beykoz / İstanbul 34805}, publisher = {Beykoz Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {9}, pages = {136 - 149}, doi = {10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.136-149}, title = {YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {Özuyar, Pınar Gökçin and Bayhantopçu, Esra} }
APA Özuyar, P , Bayhantopçu, E . (2021). YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ . Beykoz Akademi Dergisi , 9 (1) , 136-149 . DOI: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.136-149
MLA Özuyar, P , Bayhantopçu, E . "YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ" . Beykoz Akademi Dergisi 9 (2021 ): 136-149 <
Chicago Özuyar, P , Bayhantopçu, E . "YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". Beykoz Akademi Dergisi 9 (2021 ): 136-149
RIS TY - JOUR T1 - YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ AU - Pınar Gökçin Özuyar , Esra Bayhantopçu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.136-149 DO - 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.136-149 T2 - Beykoz Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 149 VL - 9 IS - 1 SN - -2651-5393 M3 - doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.136-149 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Beykoz Akademi Dergisi YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ %A Pınar Gökçin Özuyar , Esra Bayhantopçu %T YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ %D 2021 %J Beykoz Akademi Dergisi %P -2651-5393 %V 9 %N 1 %R doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.136-149 %U 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.136-149
ISNAD Özuyar, Pınar Gökçin , Bayhantopçu, Esra . "YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ". Beykoz Akademi Dergisi 9 / 1 (Haziran 2021): 136-149 .
AMA Özuyar P , Bayhantopçu E . YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Beykoz Akademi Dergisi. 2021; 9(1): 136-149.
Vancouver Özuyar P , Bayhantopçu E . YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Beykoz Akademi Dergisi. 2021; 9(1): 136-149.
IEEE P. Özuyar ve E. Bayhantopçu , "YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ", Beykoz Akademi Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 136-149, Haz. 2021, doi:10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.136-149
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Beykoz Üniversitesi

6.1b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

BARIŞ PINARI HAREKÂTININ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ AÇISINDAN MEDYADA YER ALMA DURUMUNUN İNCELENMESİ

Münür İPEK, Ahmet KANILMAZ

HAVACILIKTA NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRME SORUNUNUN ÜNİVERSİTELERDEKİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ VE HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMLERİNDE GÖREV ALAN AKADEMİK KADROLARIN NİTELİĞİ-NİCELİĞİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Sibel BİLKAY

STRATEJİK KARAR VERMEDE ERİSTİK GEREKÇELENDİRME: SEZGİSEL KARAR VERMENİN ETKİN UYGULAMASINA BİR TEHDİT

Rasim Serdar KURDOĞLU, Nüfer Yasin ATEŞ

AĞ TOPLUMU YAKLAŞIMI İLE AKADEMİK BİR SOSYAL AĞ MODELİ İÇİN GRAF VERİ TABANI ÖNERİSİ

Alper DEĞERLİ

ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİĞİN ÇALIŞAN SESLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ömer GİZLİER

ATATÜRK’ÜN YÖNETİM ORGANİZASYON ALANINA BİR KATKISI: SEVGİ- SAYGI, GÜVEN – OTORİTEYE İTAAT, İŞ DİSİPLİNİ VE HUZURUN KARİYER BAŞARISINA ETKİSİ

Elif BİLGİNOĞLU, Uğur YOZGAT, İnci ERDEM ARTAN

TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ

Serhat KARAOĞLAN, Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA, Tülin DURUKAN

İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ

Buket ÖZOĞLU, Hasan BÜLBÜL

SANATTA MARKA DENEYİMİNİN ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE MARKA İMAJI ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İLGİLENİM DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ: İSTANBUL BİENALİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Zeynep AGAN, Oylum Korkut ALTUNA

YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ SOSYAL ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Pınar Gökçin ÖZUYAR, Esra BAYHANTOPÇU