HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Son yıllarda, pazarlar ulusal ve uluslararası ölçekte büyürken küreselleşme, bölgeler arasında rekabetçi pazarlar yaratarak şehirleri etkilemiştir. İletişim, finans ve kitle iletişim araçlarındaki teknolojik gelişmelerle hız hem işletmeler için hem de insanlar için önemli bir faktör haline geldiğinden havayolu taşımacılığı birçok işletme tarafından önemli ulaşım türü haline gelmiştir. Piyasalar küresel ölçekte rekabet edebildiklerinden, bölgeleri ve metropolleri olumlu ya da olumsuz yönde doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan havaalanları ve komşu alanları yerel ekonomik kalkınma için katalizör işlevi görmektedir. Gerek havalimanlarının gerekse şehirlerin planlanması konusu ile ilgili yapılan araştırmalarda yeni kavram arayışlarında “Aeroropolis”, “havaalanı kenti” ve “havaalanı koridoru” gibi bazı kavramların kentsel ve ekonomik kalkınmanın yaratılmasına yardımcı olabileceğine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada Havalimanı Kenti konusunda kavramsal bir çerçeve oluşturularak Türkiye’deki bazı havalimanları AHP Yöntemi ile karşılaştırılarak sıralanacaktır.

AIRPORT CITY CONCEPT: COMPARISON OF SOME AIRPORTS IN TURKEY

In recent years, as markets have grown nationally and internationally, globalization has affected cities by creating competitive markets across regions. With the technological developments in communication, finance and mass media, air transport has become an important mode of transportation by many businesses, since speed has become an important factor for both businesses and people.As markets compete on a global scale, they directly affect regions and metropolitans either positively or negatively. In this respect, airports and neighboring areas function as catalysts for local economic development. Studies on the planning of both airports and cities are carried out to show that some concepts such as "Aeroropolis", "airport city" and "airport corridor" can help create urban and economic development in the search for new concepts. In this study, a conceptual framework for creating Airport City will be ranked in comparison with some of the airports in Turkey by using the AHP Method.

Kaynakça

Ashford, N., Mumayiz, S., & Wright , P. (2011). Airport Engineering: Planning, Design and Development of 21st Century Airports. John Wiley and Sons, 4 ed.

Güller, M., & Güller, M. (2003). From Airport to Airport City. Barcelona: Editorial Gustavo Gill.

Gillen, D. (2011). The Evoluition of Airport Ownership and Governance. Journal of Air Transport Management, 3-13.

Kasarda , J. D. (2000). Logistics & the Rise of Aerotropolis, Real Estate Issues, 25 (4), 43-43.

Kasarda, J. D. (2007). Airport Cities & the Aerotropolis: New Planning Models. An interview with John D. Kasarda. Airport Innovation.

Kasarda, J. D. (2008). Shopping in the Airport City and Aerotropolis, Research Review, 50-56.

Saaty, T. L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of Mathematical Psychology, 15(3), 234-281.

Saaty, T. L. (2008). The Analitic Hierarchy and Analytic Network Measurement Process: Applicaions to Decisions Under Risk. European, Journal of Pure and Applied Mathematics, 122-196.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beykozad909607, journal = {Beykoz Akademi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-5393}, address = {Beykoz Üniversitesi Vatan Cad. No: 69 Kavacık-Beykoz / İstanbul 34805}, publisher = {Beykoz Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {9}, pages = {108 - 119}, doi = {10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.108-119}, title = {HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Tümenbatur, Atiye and Tanyaş, Mehmet} }
APA Tümenbatur, A , Tanyaş, M . (2021). HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Beykoz Akademi Dergisi , 9 (1) , 108-119 . DOI: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.108-119
MLA Tümenbatur, A , Tanyaş, M . "HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI" . Beykoz Akademi Dergisi 9 (2021 ): 108-119 <
Chicago Tümenbatur, A , Tanyaş, M . "HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Beykoz Akademi Dergisi 9 (2021 ): 108-119
RIS TY - JOUR T1 - HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI AU - Atiye Tümenbatur , Mehmet Tanyaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.108-119 DO - 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.108-119 T2 - Beykoz Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 119 VL - 9 IS - 1 SN - -2651-5393 M3 - doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.108-119 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Beykoz Akademi Dergisi HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Atiye Tümenbatur , Mehmet Tanyaş %T HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2021 %J Beykoz Akademi Dergisi %P -2651-5393 %V 9 %N 1 %R doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.108-119 %U 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.108-119
ISNAD Tümenbatur, Atiye , Tanyaş, Mehmet . "HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Beykoz Akademi Dergisi 9 / 1 (Haziran 2021): 108-119 .
AMA Tümenbatur A , Tanyaş M . HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Beykoz Akademi Dergisi. 2021; 9(1): 108-119.
Vancouver Tümenbatur A , Tanyaş M . HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Beykoz Akademi Dergisi. 2021; 9(1): 108-119.
IEEE A. Tümenbatur ve M. Tanyaş , "HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", Beykoz Akademi Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 108-119, Haz. 2021, doi:10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.108-119
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Beykoz Üniversitesi

6.2b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ATATÜRK’ÜN YÖNETİM ORGANİZASYON ALANINA BİR KATKISI: SEVGİ- SAYGI, GÜVEN – OTORİTEYE İTAAT, İŞ DİSİPLİNİ VE HUZURUN KARİYER BAŞARISINA ETKİSİ

Elif BİLGİNOĞLU, Uğur YOZGAT, İnci ERDEM ARTAN

TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ

Serhat KARAOĞLAN, Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA, Tülin DURUKAN

HAVACILIKTA NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRME SORUNUNUN ÜNİVERSİTELERDEKİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ VE HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMLERİNDE GÖREV ALAN AKADEMİK KADROLARIN NİTELİĞİ-NİCELİĞİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Sibel BİLKAY

KÜLTÜRÜN SOSYAL MEDYA KULLANIM MOTİVASYONU ÜZERİNDEKI ETKİSİ: TÜRK VE ALMAN LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Selçuk KIRAN, Fatma Göksu DEMİRÇEVİREN

KÜRESEL YOKSULLUK VE KADIN İSTİHDAMI ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME: BİLECİK İLİ ÖRNEĞİ

Ceyhun HAYDAROĞLU, Funda ERDOĞMUŞ

STRATEJİK KARAR VERMEDE ERİSTİK GEREKÇELENDİRME: SEZGİSEL KARAR VERMENİN ETKİN UYGULAMASINA BİR TEHDİT

Rasim Serdar KURDOĞLU, Nüfer Yasin ATEŞ

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN ÇIKMA HAKKI VE AVRUPA KİMLİĞİ ARASINDA BİR BAĞLANTI VAR MIDIR? BREXIT ÖRNEĞİ

Özlem SEFER

İÇGÜDÜSEL SATIN ALMAYA TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİ, ÜRÜN İLGİLENİMİ VE ALGILANAN RİSKİN ETKİSİ

Buket ÖZOĞLU, Hasan BÜLBÜL

BARIŞ PINARI HAREKÂTININ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ AÇISINDAN MEDYADA YER ALMA DURUMUNUN İNCELENMESİ

Münür İPEK, Ahmet KANILMAZ

HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Atiye TÜMENBATUR, Mehmet TANYAŞ