AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Afetlerin sonuçlarını incelediğimizde can ve mal kaybı haricinde toplumsal olarak da yaşanan travmaların çok olduğunu görebilmekteyiz. Toplumsal olarak afetlere hazırlıklı olduğumuzda, yaşanabilecek bir Afet durumunda can ve mal kaybının daha az olacağı ve daha çabuk toparlanabileceğimiz söylenebilir. Afet çeşitlerine göre, her bölgede yapılması gereken ön hazırlıklar için afet haritası çıkarılması zaruri ihtiyaçtır. İdari amirliklerce yapılan bu çalışmanın neticesinde önem arz eden durumlara göre tedarikçi bulmak, doğru depolama alanı belirlemek, acil durum personelini eğitmek, depolardaki malzemelerin periyodik olarak kontrolü ve teminin sağlanması gibi disiplinli, bir ön çalışma gerektirmektedir. Çalışma ile depo seçiminde konunun uzmanlarının görüşleri alınarak yer seçimi gerçekleştirilen etmen puan yöntemi kullanılacaktır. Büyük bir deprem bekleyen İstanbul ilinin depremden daha az etkilenmesi beklenen Beykoz ilçesinde afet depo yeri seçimi için uygun yer seçimi yapılacaktır. Çalışma sonunda seçilen yer artı ve eksi yönleriyle değerlendirilirken idari birimlere gelecek için fikir verilmiş olacaktır.

LOGISTICS WAREHOUSE LOCATION SELECTİON WITH A DISASTER PERSPECTIVE: AN APPLICATION ON ISTANBUL BEYKOZ DISTRICT

When we examine the consequences of disasters, we can see that there are many social traumas besides loss of life and property. When we are socially prepared for disasters, it can be said that in the event of a possible disaster, loss of life and property will be less and we can recover more quickly. According to disaster types, disaster mapping is an essential need for preliminary preparations to be made in each region. As a result of this work carried out by the administrative authorities, it requires a disciplined and preliminary study such as finding suppliers according to the important situations, determining the right storage area, training emergency personnel, periodically checking and supplying the materials in the warehouses. In the selection of the warehouse with the study, the factor point method, which is selected by taking the opinions of the experts of the subject, will be used. In the Beykoz district, which is expected to be less affected by the earthquake in Istanbul, which is waiting for a major earthquake, a suitable location will be selected for the selection of a disaster storage location. At the end of the study, the selected place will be evaluated with its positive and negative aspects, while the administrative units will be given an idea for the future.

Kaynakça

Aktel, M.; Çağlar, N.; (2007), Isparta İli Afet (Kriz) Yönetim Yapılanması Üzerine Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt:12, Sayı:3, Sf:147-162.

Aşıkoğlu Şahin, G. (2009). Kentsel Afet risklerine Yönelik Zarar Azaltma Stratejilerinin Geliştirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Çağlar, B. Kuşcuoğlu, M.; (2013), İnsani Yardım ve Lojistik Yönetimi, ABMYO dergisi, 29-30,sf 45-52.

Değirmenci,Y.; (2019), An Examination of MetaphorsRegardingTheConcept of “Natural Disaster” DevelopedbyProspectiveClassroomTeachers.

İnternationalJournal of GeographyandGeographyEducation39, Sf:83-94.

Erdal, M.; Görcün, Ö. F.; Saygılı,M. S.; (2010), Depo Yönetimi, 1. Basım, İstanbul, Utikad.

Eygü, H.; Karabacak, E.; (2017), Afet Lojistik Yönetimi Temelinde Risk Yönetim Endeksi Verileriyle Türkiye ile AB Üye Ülkelerin Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt 31, Sayı:3, Sf:627-648.

Konuk, B. (2011). Dağıtım Lojistiği Performansının Firma Performansına Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Köseoğlu, A. M.; (2015), Afet Yönetimi ve İnsani Yardım “Lojistik Süreçler ve Uygulamalar”, 1.Basım, Nobel Yayınları.

Mızrak,S.; (2108), Eğitim, Afet Eğitimi ve Afete Dirençli Toplum, MSKU Eğitim Fakültesi dergisi Cilt:5, Sayı:1, Sf:56-67.

Önsüz, M. F.; Atalay Işıktekin, B.; (Eylül-2015) Afet Lojistiği, Osmangazi Tıp dergisi, 37 (3),Sf:1-6.

Özey,R.; (2006), Afetler Coğrafyası, İstanbul, Aktif Yayınevi.

Seden,P. S. (Ed); (2013), Lojistikte Güncel Konular Kavramlar ve Uygulamalar, Basım, İstanbul , Beykoz Lojistik MYO Yayınları.

Şahin, Ş.; Üçgül, İ.; (2018), Türkiye’de Afet Yönetimi ve İş Sağlığı Güvenliği, Afet ve Risk dergisi 2 (1), sf:43-63.

Tanyaş, M.; Günalay, Y.; Aksoy, L.; Küçük, B.;(2013) İstanbul İli Afet Lojistik Planı Klavazu,LODER.

Tokmak, M. (2012). Doğal Afetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Etkin Kullanımı: Kocaeli ve Van depremi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Varol, A. (Ocak-2019), Afet yönetimi, Afet Eğitimi ve Afet Farkındalığı: Amerika Örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:29 Sayı:1 Sf:193-204.

Varol, N.; Gültekin, T; (2016), Afet Antropolojisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi cilt:15, Sayı:59, Sf:1431-1436.

Yaylacı, C. T.; (2015). Türkiye’deki Afet ve Acil Durum Yönetimi Uygulamaları: Bir Alan Araştırması. Yayımlanmamış Yüksek lisanstezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.

Yavuz, Ö.; (2014), Afetler Sonrası Yapılan Sosyal Yardımlar ve Hizmetler, İstanbul, Basım, İdeal Kültür Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beykozad962709, journal = {Beykoz Akademi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-5393}, address = {Beykoz Üniversitesi Vatan Cad. No: 69 Kavacık-Beykoz / İstanbul 34805}, publisher = {Beykoz Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {9}, pages = {98 - 107}, doi = {10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.98-107}, title = {AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Durdağ, Celil and Ergenecoşar, Sabri and Kınık, Zeynel and Yılmaz, Kurthan Kubilay} }
APA Durdağ, C , Ergenecoşar, S , Kınık, Z , Yılmaz, K . (2021). AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA . Beykoz Akademi Dergisi , 9 (1) , 98-107 . DOI: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.98-107
MLA Durdağ, C , Ergenecoşar, S , Kınık, Z , Yılmaz, K . "AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA" . Beykoz Akademi Dergisi 9 (2021 ): 98-107 <
Chicago Durdağ, C , Ergenecoşar, S , Kınık, Z , Yılmaz, K . "AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Beykoz Akademi Dergisi 9 (2021 ): 98-107
RIS TY - JOUR T1 - AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Celil Durdağ , Sabri Ergenecoşar , Zeynel Kınık , Kurthan Kubilay Yılmaz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.98-107 DO - 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.98-107 T2 - Beykoz Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 107 VL - 9 IS - 1 SN - -2651-5393 M3 - doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.98-107 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Beykoz Akademi Dergisi AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Celil Durdağ , Sabri Ergenecoşar , Zeynel Kınık , Kurthan Kubilay Yılmaz %T AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2021 %J Beykoz Akademi Dergisi %P -2651-5393 %V 9 %N 1 %R doi: 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.98-107 %U 10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.98-107
ISNAD Durdağ, Celil , Ergenecoşar, Sabri , Kınık, Zeynel , Yılmaz, Kurthan Kubilay . "AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Beykoz Akademi Dergisi 9 / 1 (Haziran 2021): 98-107 .
AMA Durdağ C , Ergenecoşar S , Kınık Z , Yılmaz K . AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Beykoz Akademi Dergisi. 2021; 9(1): 98-107.
Vancouver Durdağ C , Ergenecoşar S , Kınık Z , Yılmaz K . AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Beykoz Akademi Dergisi. 2021; 9(1): 98-107.
IEEE C. Durdağ , S. Ergenecoşar , Z. Kınık ve K. Yılmaz , "AFET BAKIŞ AÇISIYLA LOJİSTİK DEPO YERİ SEÇİMİ: İSTANBUL BEYKOZ İLÇESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", Beykoz Akademi Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 98-107, Haz. 2021, doi:10.14514/BYK.m.26515393.2021.9/1.98-107
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Beykoz Üniversitesi

5.8b 3.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

HAVACILIKTA NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRME SORUNUNUN ÜNİVERSİTELERDEKİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ VE HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMLERİNDE GÖREV ALAN AKADEMİK KADROLARIN NİTELİĞİ-NİCELİĞİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Sibel BİLKAY

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN ÇIKMA HAKKI VE AVRUPA KİMLİĞİ ARASINDA BİR BAĞLANTI VAR MIDIR? BREXIT ÖRNEĞİ

Özlem SEFER

AĞ TOPLUMU YAKLAŞIMI İLE AKADEMİK BİR SOSYAL AĞ MODELİ İÇİN GRAF VERİ TABANI ÖNERİSİ

Alper DEĞERLİ

SANATTA MARKA DENEYİMİNİN ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE MARKA İMAJI ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İLGİLENİM DÜZEYİNE GÖRE İNCELENMESİ: İSTANBUL BİENALİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Zeynep AGAN, Oylum Korkut ALTUNA

KÜLTÜRÜN SOSYAL MEDYA KULLANIM MOTİVASYONU ÜZERİNDEKI ETKİSİ: TÜRK VE ALMAN LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Selçuk KIRAN, Fatma Göksu DEMİRÇEVİREN

ATATÜRK’ÜN YÖNETİM ORGANİZASYON ALANINA BİR KATKISI: SEVGİ- SAYGI, GÜVEN – OTORİTEYE İTAAT, İŞ DİSİPLİNİ VE HUZURUN KARİYER BAŞARISINA ETKİSİ

Elif BİLGİNOĞLU, Uğur YOZGAT, İnci ERDEM ARTAN

KÜRESEL YOKSULLUK VE KADIN İSTİHDAMI ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME: BİLECİK İLİ ÖRNEĞİ

Ceyhun HAYDAROĞLU, Funda ERDOĞMUŞ

HAVALİMANI KENTİ KAVRAMI: TÜRKİYE’DEKİ BAZI HAVALİMANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Atiye TÜMENBATUR, Mehmet TANYAŞ

ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİĞİN ÇALIŞAN SESLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ömer GİZLİER

TÜKETİCİ REZONANSININ SOSYAL MEDYA SİTELERİNDEN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ

Serhat KARAOĞLAN, Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA, Tülin DURUKAN