Bartın Yöresinde Söğütlerde Zarar Yapan Böcekler

Söğüt ülkemizde özellikle akarsu kıyıları ve tarla kenarlarında çok eskiden beri geleneksel olarak yetiştirilen hızlı gelişen, odunundan yapacak ve yakacak olarak yararlanılan değerli bir türdür. Son yıllarda odun ihtiyacının artmasına paralel olarak kavakçılıkta olduğu gibi geniş alanlarda da söğüt yetiştiriciliği gündeme gelmekte ve konuyla ilgili araştırmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmayla bölgemizde doğal olarak bulunan ve yetiştirilen söğütlerde mevcut böcek türleri belirlenmiş ve bunların hangi şartlarda fazla zarar yapabileceği araştırılmış ve çalışma sahasında söğütler periyodik olarak taranarak rastlanılan böcek türlerinin yayılışı, biyolojileri, zarar şekli tespit edilmiştir.

The Harmful Insects on Willow Trees in Bartin

Willows have been traditionally cultivated on the borders of fields and on the stream banks since the ancient times. It's wood have been used both as construction wood and fuel. In recent years, in parallel with an increase on the demand for wood, willow plantations on large areas have been in practice like as of poplar cultivation. In recent years, several experiments are being performed considering willow cultivation, In this study, the harmful insects which attack on the native and exotic willows in Bartın region and the ecologial conditions which increase the effect of insect damages were determined.

Kaynakça

Akdeniz, N. 2008. Batı Karadeniz Bölgesi Philaenus spumarius (L.) Populasyonlarında renk/desen polimorfizmi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri, Yüksek Lisans Tezi, Edirne.

Anonymus 1979. Poplar and Willow in Wood Production and Land Use. FAO Foresty Series No. 10, Rome, s. 46-241.

Bonnemaison, L. 1962. Les Ennemis Animaux Des Plantes Cultives et Des Forests II. Editions Sep. Paris, 500 s.

Börner, C., Heınze, K. 1957. Aphidina, Aphidoidea. Hand. d. Pflanzenkrankheiten 5: 1-402.

Can, P. 1994. İzmit Kerpe’de Hızlı Gelişen Türlerle Kurulan Adaptasyon Denemelerinin Entomolojik Problemleri. İ.Ü.Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, V+70 s. (Yayınlanmadı)

Comstock, J.H. 1962. An Introduction to Entomology. Comstock Publishing Associates, Binghamton, XIX+1064 s.

Çanakçıoğlu, H. 1975. The Aphidoidea of Turkey. Ġ.Ü. Orman Fak. Yayınları. Yayın No. 2329/189, İstanbul, 309 s.

Kaynak Göster

APA Yıldız, Y , Aşık, İ . (2017). Bartın Yöresinde Söğütlerde Zarar Yapan Böcekler . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 240-251 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/27137/292216

20458 12102

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği

Emine Seda ARSLAN MUHACİR, Manolya ÖZDEMİR

Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında fotokapan yöntemi ile tespit edilen büyük memeli yaban hayvanları

Nuri Kaan Özkazanç, Mehmet HORASAN, İlksen ATEŞOĞLU

Yüzey Tabaka Yonga Oranının Yonga Levha Özelliklerine Etkisi

Abdullah İSTEK, Coşkun KURŞUN, Deniz AYDEMİR, Süheyla Esin KÖKSAL, Orhan KELLECİ

Dikey Bahçelerin Avantajlari ve Riskleri

Erdi EKREN

Türkiye’deki Bazı Ağaç Türü Odunlarının Mekanik Özellikleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi

Faruk ÇETİN, Gökhan GÜNDÜZ

Sarıçam ve Uludağ Göknar Odunlarının Bazı Özellikleri Üzerine Termal Muamelenin Etkileri

Zeynep Eda ÖZAN, Saadettin Murat ONAT, Deniz AYDEMİR

Kentsel ve kırsal rekreasyon alanlarına yönelik kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi ‘artvin kenti örneği’

Banu KARAŞAH

Kuzuluk, Taraklı ve Geyve (Sakarya) jeotermal sularının emprenye maddesi potansiyeli ve kızılçam (P. brutia ten.) odununda bazı fiziksel özellikler üzerine etkisi

Ahmet Ali VAR, Abdulkadir SOYGÜDER

Açık Yeşil Alanlarin Kullanicilara Sunduğu Olanaklarin Değerlendirilmesi: Kocaeli/Türkiye Örneği

Nilüfer Seyidoğlu Akdeniz, Aysun Çelik

The Effect of Whip Grafting Method on Grafting Success and Plant Development in Some Cultivars of Anatolian Walnut (Juglans Regia L.)

Halil Barıs OZEL, Kadriye DEMİR