The Effect of Whip Grafting Method on Grafting Success and Plant Development in Some Cultivars of Anatolian Walnut (Juglans Regia L.)

The objective of this study was to determine the effects of whip grafting methods on graft success and plant development (the length and diameter of graft shoot) in open rooted walnut plant production. In the study, scion woods of “Chandler, Maraş-18, Şebin, Kaman-1, Kaman-2, Bilecik and Şen-2” walnut cultivars and one year old walnut rootstocks were used. The study was carried out in the open field and under shaded greenhouse conditions. Walnut seedlings were dug out in February and were taken burial in soil. Seedlings were grafted with whip grafting method in a room and planted in March. After planting, graft union was covered by soil within plastic bag and grafting wax was applied to upper side of scion wood. However, some graftings with Chandler clones were planted in the plastic greenhouse. Thus, it was also aimed to determine the effects of greenhouse condition on grafting success and plant development in walnut. Grafting success was changed between 59.6% and 98.8%. The highest graft success was obtained from Chandler cultivar produced both in the greenhouse and open field. There were no statistical differences between open field and greenhouse conditions in this cultivar. However, better scion shoot length and diameter were obtained in the greenhouse.

The Effect of Whip Grafting Method on Grafting Success and Plant Development in Some Cultivars of Anatolian Walnut (Juglans Regia L.)

The objective of this study was to determine the effects of whip grafting methods on graft success and plant development (the length and diameter of graft shoot) in open rooted walnut plant production. In the study, scion woods of “Chandler, Maraş-18, Şebin, Kaman-1, Kaman-2, Bilecik and Şen-2” walnut cultivars and one year old walnut rootstocks were used. The study was carried out in the open field and under shaded greenhouse conditions. Walnut seedlings were dug out in February and were taken burial in soil. Seedlings were grafted with whip grafting method in a room and planted in March. After planting, graft union was covered by soil within plastic bag and grafting wax was applied to upper side of scion wood. However, some graftings with Chandler clones were planted in the plastic greenhouse. Thus, it was also aimed to determine the effects of greenhouse condition on grafting success and plant development in walnut. Grafting success was changed between 59.6% and 98.8%. The highest graft success was obtained from Chandler cultivar produced both in the greenhouse and open field. There were no statistical differences between open field and greenhouse conditions in this cultivar. However, better scion shoot length and diameter were obtained in the greenhouse.

Kaynakça

Achim G., Botu I., Germain E. 2001. Results in walnut propagation by using different methods. International Society for Horticultural Science (ISHS), Acta Horticulturae,544: 503-509.

Akça Y. 1993. Gürün Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yolu İle Islahı Üzerinde Araştırmalar (Doktora tezi, Basılmamış), Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 145s.

Akça Y. and Köroğlu E. 2005. İskilip ceviz populasyonu içerisinde üstün özellikli ceviz tiplerinin seleksiyon yolu ile ıslahı. Bahçe 34 (1): 41 – 48.

Akça Y., Yılmaz S., Bolsu A., Uysal F. 2005. Ceviz fidanı yetiştiriciliğinde yeni bir iç mekan aşı modeli olarak kök boğaz aşısının uygulanabilirliğinin incelenmesi. Bahçe Ceviz 34 (1): 235- 239.

Akyüz B. 2014. Tüplü ceviz fidanı üretiminde farklı sürgün aşı yöntem, ortam ve zamanlarının aşı başarısı üzerine etkileri incelenmesi. Bilgi ve Değerlendirme Notu, Samsun, 56s.

Asghar A., Sajid M., Rahman K., İbrahim M., Ilyas M. 2006. Effect of different methods of grafting and timing on graft take success in walnut, Journal of Agriculture 22: 387-389.

Balcı İ. 1999. İkizdere (Rize) Yöresi Cevizlerinin Seleksiyonu (Yüksek Lisans Tezi Basılmamış), Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Van, 166s.

Barut E. and Germain E. 2001. Different whip grafting methods on walnut, International Society for Horticultural Science (ISHS), Leuven, Belgium, Acta Horticulturae,544,511-513.

Bayazit S., Burhanettin İ., Küden A. 2005. Adana ekolojik koşullarında cevizde aşı zamanlarının ve aşı yöntemlerinin belirlenmesi. Bahçe, 34 (1): 231-234.

Baytar Z. 1995. Ceviz (Juglans regia L.) Fidanı Üretiminde Aşılama Yöntemi ve Zamanının Aşıda Başarı, Fidan Randımanı ve Gelişmesi Üzerine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). A Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara, 132s.

Kaynak Göster

APA Ozel, H , Demir, K . (2017). The Effect of Whip Grafting Method on Grafting Success and Plant Development in Some Cultivars of Anatolian Walnut (Juglans Regia L.) . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 194-203 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/27137/285459

20462 12104

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kentsel ve kırsal rekreasyon alanlarına yönelik kullanıcı tercihlerinin belirlenmesi ‘artvin kenti örneği’

Banu KARAŞAH

Açık Yeşil Alanlarin Kullanicilara Sunduğu Olanaklarin Değerlendirilmesi: Kocaeli/Türkiye Örneği

Nilüfer Seyidoğlu Akdeniz, Aysun Çelik

Bartın Geleneksel Kent Dokusunda Yaya Konfor Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma

Canan Cengiz, Pelin Keçecioğlu Dağlı

Kent Parklarının Görsel Peyzaj Algısının Peyzaj Mimarlığı Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Hilal Surat

Kırsal Turizmin Fiziksel Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda Halkın Görüşleri: Artvin Örneği

Emine Seda ARSLAN MUHACİR, Manolya ÖZDEMİR

Yüzey Tabaka Yonga Oranının Yonga Levha Özelliklerine Etkisi

Abdullah İSTEK, Coşkun KURŞUN, Deniz AYDEMİR, Süheyla Esin KÖKSAL, Orhan KELLECİ

Mikrokristalin selüloz ve odun unu ilaveli Polihidroksibütirat (PHB) kompozitlerinin solvent yöntemiyle hazırlanması ve karakterizasyonu

Şenay SABANCI, Surhay ALLAHVERDİEV, Ahmet ÇABUK, Gökhan GÜNDÜZ

Kahta Devlet Orman İşletme Şefliği Potansiyel Ağaçlandırma Sahalarının Önceliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi

Fatih TONGUÇ, Ali İhsan KADIOĞULLARI, Mehmet GÜRKAYNAK

Mantar Tahribatına Uğramış Titrek Kavak Odununun FT-IR Yöntemiyle Kimyasal Analizi

Ahmet CAN, Hüseyin SİVRİKAYA

İstanbul İlindeki Kent Ağaçlarında Budama Çalışmalarının Değerlendirilmesi

İbrahim Turna, Faruk YAZICI, Fahrettin ATAR