Mahmud Şukayr Öykücülüğü ve "Başkalarının Ekmeği" Adlı Öyküsünde Filistin Kadını İmajı

Filistin direnişinin yaşayan siyasî ve edebî simge isimlerinden Mahmûd Şukayr, 1941’de Kudüs’ün güneydoğusundaki Cebel Mukebber köyünde dünyaya geldi. Şukayr, bütün bir ömrünü hem siyasî hem edebî anlamda Filistin işgalinin karşısında direniş göstererek ülkesinin davasını sahiplenmekle geçirdi. İçinde bulunduğu siyasi faaliyetler onun edebî üretimini hiçbir zaman akamete uğratmamıştır. Zira o, siyaset ve edebiyat gibi iki uç nokta arasındaki dengeyi korumayı başarmıştır. 1961’de çalıştığı kuruma Yeni Ufuk dergisinin nüshaları gelir. Onun bu dergiyle tanışmasıyla birlikte, öykü türünde başta olmak üzere edebiyat alanında günümüze kadar sürecek olan uzun yolculuğu başlamış olur. Şukayr’ın ilk öyküsü Gece ve Hırsızlar 1963 yılında Yeni Ufuk dergisinde yayımlandı. Bu çalışmanın konusu olan Başkalarının Ekmeği öyküsünde de görüleceği üzere yazarın öykülerinin malzemesi, başta Filistin kadınının günlük hayattaki rolü, maruz kaldığı zorluklar ve proletarya olmak üzere ülkenin kırsal kesiminden oluşmaktadır.

The Storytelling of Mahmoud Shukair And Image of Palestine Woman In The Story Of "The Bread Of Others"

Mahmoud Shukair, one of the living political and literary figures of the Palestinian resistance, was born in 1941 in the village of Jabal Mukaber in the southeast of Jerusalem. He spent his entire life resisting the Palestinian occupation in terms of both political and literary, embracing his country's cause. His political activities have never failed to undermine his literary production. Because, he managed to balance the two extreme areas of politics and literature. In 1961, copies of New Horizon magazine came to the institution he worked. His long journey in literature which will last till today, especially in the genre of story starts through the acquaintance with this magazine. Shukair's first story Night and Thieves was published in New Horizon magazine in 1963. As can be seen in the story of The Bread of Others, which is the subject of this study, the material of the author's stories consists of particularly the role of Palestinian women in daily life, the difficulties they faces and the proletariat, the rural part of the country.

Kaynakça

Şukayr, Mahmûd, H̱ubzu'l-ᵓâẖerîn. Kudüs: Menşûrat Salahu'd-dîn, 1975. Ubeydullah, Muhammed, Taḥavvulâti'l-ḳiṣṣati'l-ḳaṣîra fî tecribet Mahmûd Şuḳayr. Doha: Dâr Ezmine li'n-neşr ve't-tevzîᶜ, 2014. Yivli, Oktay, Kısa Öyküde Yöntem Cemil Süleyman Uygulaması. Konya: Çizgi Kitabevi, 2015. Tosun, Necip, Modern Öykü Kuramı. Ankara: Hece, 2014. Bates, Herbert Ernest, Yazınsal Bir Tür Olarak Kısa Öykü. İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2013. Palabıyık, Adem. “Toplumsal Cinsiyet’e Sosyolojik Bir Yaklaşım: Ortadoğu’nun Halleri”. Doğu Batı, 16/63 (2012-13): 223-255. Yıldız, Musa. “Arap Edebiyatında İlk Modern Öykü: Muhammed Teymur’un fi’l-Kitâr’ı”. Nüsha, II/4 (2002): 45-57. Anbetâvî, Delâl Huseyn, el-Kissatu’l-filestîniyye.. en-Neş’e ve’t-tetavvur, http://alrai.com/article/720723.html (Erişim Tarihi: 17.01.2020).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artukluakademi704008, journal = {Artuklu Akademi}, issn = {2148-3264}, eissn = {2687-427X}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {177 - 192}, doi = {10.34247/artukluakademi.704008}, title = {Mahmud Şukayr Öykücülüğü ve "Başkalarının Ekmeği" Adlı Öyküsünde Filistin Kadını İmajı}, key = {cite}, author = {Tanık, Cuma} }
APA Tanık, C . (2020). Mahmud Şukayr Öykücülüğü ve "Başkalarının Ekmeği" Adlı Öyküsünde Filistin Kadını İmajı . Artuklu Akademi , 7 (1) , 177-192 . DOI: 10.34247/artukluakademi.704008
MLA Tanık, C . "Mahmud Şukayr Öykücülüğü ve "Başkalarının Ekmeği" Adlı Öyküsünde Filistin Kadını İmajı" . Artuklu Akademi 7 (2020 ): 177-192 <
Chicago Tanık, C . "Mahmud Şukayr Öykücülüğü ve "Başkalarının Ekmeği" Adlı Öyküsünde Filistin Kadını İmajı". Artuklu Akademi 7 (2020 ): 177-192
RIS TY - JOUR T1 - Mahmud Şukayr Öykücülüğü ve "Başkalarının Ekmeği" Adlı Öyküsünde Filistin Kadını İmajı AU - Cuma Tanık Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34247/artukluakademi.704008 DO - 10.34247/artukluakademi.704008 T2 - Artuklu Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 192 VL - 7 IS - 1 SN - 2148-3264-2687-427X M3 - doi: 10.34247/artukluakademi.704008 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artuklu Akademi Mahmud Şukayr Öykücülüğü ve "Başkalarının Ekmeği" Adlı Öyküsünde Filistin Kadını İmajı %A Cuma Tanık %T Mahmud Şukayr Öykücülüğü ve "Başkalarının Ekmeği" Adlı Öyküsünde Filistin Kadını İmajı %D 2020 %J Artuklu Akademi %P 2148-3264-2687-427X %V 7 %N 1 %R doi: 10.34247/artukluakademi.704008 %U 10.34247/artukluakademi.704008
ISNAD Tanık, Cuma . "Mahmud Şukayr Öykücülüğü ve "Başkalarının Ekmeği" Adlı Öyküsünde Filistin Kadını İmajı". Artuklu Akademi 7 / 1 (Haziran 2020): 177-192 .
AMA Tanık C . Mahmud Şukayr Öykücülüğü ve "Başkalarının Ekmeği" Adlı Öyküsünde Filistin Kadını İmajı. Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. 2020; 7(1): 177-192.
Vancouver Tanık C . Mahmud Şukayr Öykücülüğü ve "Başkalarının Ekmeği" Adlı Öyküsünde Filistin Kadını İmajı. Artuklu Akademi. 2020; 7(1): 177-192.
IEEE C. Tanık , "Mahmud Şukayr Öykücülüğü ve "Başkalarının Ekmeği" Adlı Öyküsünde Filistin Kadını İmajı", Artuklu Akademi, c. 7, sayı. 1, ss. 177-192, Haz. 2020, doi:10.34247/artukluakademi.704008