Kronik skrotal akıntı ile seyreden genital sistem tüberkülozu olgusu

Erişkinde ekstrapulmoner tüberkülozun en yaygın şekli genitoüriner tüberkülozdur. Genitoüriner tüberküloz erkekte en sık böbrek, prostat ve epididimi etkiler. Genital tUberkülozluların çok az bir kısmında böbrek tutulumu bulunmayabilir. Bu çalışmada, sol skrotal bölgesinde şişlik ve sonrasında spontan gelişen fistüldeki kronik akıntısında aside dirençli bakteri görülmesiyle tanı konulan ve böbrek tutulumu olmayan, antitüberküloz ilaçlarla tedavi edilen genital tüberkülozlu erkek hasta sunulmuştur.

A genital system tuberculosis case with chronic scrotal discharge

Genitourinary tuberculosis is the most frequent form of extrapulmonary tuberculosis in adults. Genitourinary tuberculosis mostly affects kidneys, prostate and epididim in males. There may not be kidney involvement in a little group of genital tuberculosis cases. In this study, a male patient with genital tuberculosis who had a swollen left scrotum with a spontaneous chronic discharge from a fistula is reported. Acid fast bacteria were seen in the discharge. There was no kidney involvement and the case was treated by antituberculous drugs.

Kaynakça

1. Allen FJ, de Kock ML: Genito-urinary tuberculosis-experience with 52 urology inpatients (abstract), S Afr Med J 1993;83(12):903-7.

2. Buchholz NP, Salahuddin S, Hague R: Genitourinary tuberculosis: a profile of 55 inpatients, J Pak Med Assoc 2000;50(8):265-9.

3. Büyükalpelli R: Genitoüriner sistem tüberkülozu, “21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kurs Kitabı”nda s.141-7, Samsun (2003).

4. Christensen WI: Genitourinary tuberculosis: review of 102 cases, Medicine 1974;53(5):377-90.

5. Chung JJ, Kim M-J, Lee T, Yoo HS: Sonogrophic findings in tuberculous epididymitis and epididymo-orchitis, J Clin Ultrasound 1998;25(7):390-4.

6. Garcia-Rodriguez JA, Garcia Sanchez JE, Munoz Bellido JL et al: Genitourinary tuberculosis in Spain: review of 81 cases, Clin Infect Dis 1994;18(4):557-61.

7. Global WHO Report 2005: Tuberculosis control, Annex 2, s.204, WHO, Geneva (2005).

8. Kılıçarslan Z: Dünyada ve Türkiye'de tüberküloz epidemiyolojisi ve kontrolü, “Uzun Ö, Ünal S (eds): Güncel Bilgiler Işığında İnfeksiyon Hastalıkları” kitabında s. 821-33, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara (2002).

9. Madep R, Marshall J, Nativ O, Erturk E: Epididymal tuberculosis: case report and review of the literature, Urology 2005;65(4):798.

10. Oymak FS: Tüberkülozun klinik belirti ve bulguları, “Uzun Ö, Ünal S (eds): Güncel Bilgiler Işığında İnfeksiyon Hastalıkları” kitabında s.847-58, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara (2002).

11. Smith MHD, Weinstein AJ: Genitoüriner tüberküloz, “Schlossberg D (ed); Tetikkurt C (çeviri editörü): Tüberküloz” kitabında s.121-7, Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, İstanbul (1994).

12. Tellaloğlu S, Ander H, Öner A, Müslümanoğlu AY, Alıcı B: Erkek genital sistem tüberkülozu, Klimik Derg 1989;2(2):74-5.

13. Türkvatan A, Kelahmet E, Yazgan Ç, Ölçer T: Sonographic findings in tuberculous epididymo-orchitis, J Clin Ultrasound 2004;32(6):302-5.

14. Wang LJ, Wu CF, Wong YC et al: Imaging findings of urinary tuberculosis on excretory urography and computerized tomography, J Urol 2003;169: 524-8.

Kaynak Göster