Pubmed: Nasıl daha etkin kullanılabilir?

Tıbbi alandaki ilermeyi takip etmek doktor ve araştırmacılar için vazgeçilmez unsurlardan biridir. Günümüzde iletişim teknolojisindeki ilerleme sayesinde bilimsel verilere ulaşmak daha kolay hale gelmiştir. PubMed dünyanın en geniş kapsamlı ve en çok kullanılan biyomedikal arama motorudur. PubMed aracılığı ile yaklaşık 5000 dergi ve 18 milyon makaleye ulaşmak mümkündür. MEDLINE içerisindeki tüm dergi ve makaleleri içerdiği gibi, MEDLINE öncesi makaleleri ve MEDLINE içerisinde yer almayan bazı bilim dergilerini de içerir. Geniş veritabanlarına ulaşım nedeniyle arama sonuçlarını istenen makalelere indirgemek bazen zor ve zaman alıcı olabilir. Bu nedenle PubMed'in sağladığı arama ve kaydetme kolaylıklarını bilmek klinisyenlere literatür tarama aşamasında zaman kazandıracaktır. Makalemizde PubMed'in ana özellikleri, "Boolean" mantığı, "medical subject headings" (MeSH) taraması ve NCBI hesabı kullanımını açıklayacağız. Ayrıca makale boyunca ventilatörle ilişkili pnömoniden korunma yöntemlerini inceleyen kantitatif sistematik derlememize ait literatür araştırmasından örnekler bulacaksınız.

Pubmed: How can it be used more effectively?

Staying current with advances in medicine is indispensable for clinicians. With the development of networking technologies, scientific information has become easier to access for clinicians. PubMed is the world's best known biomedical search engine. It is updated daily and contains more than 18 million references from 5000 selected journals. In addition to providing access to the same journals located in the MEDLINE database, it also provides access to life sciences journals not available via MEDLINE. Although PubMed is a useful search engine, navigating the large database of articles to find the relevant article is challenging and time consuming. The objective of this article is to present the strategies and skills required for successful and efficient literature retrieval. We will describe the main features of PubMed, medical subject headings (MeSH terms), Boolean logic, and my NCBI account. Throughout the article you will find easy to use online examples from a previous search conducted for a quantitative systematic review focused on the prevention of ventilator associated pneumonia.

___

1.Ding J, Hughes LM, Berleant D, Fulmer AW, Wurtele ES: Pub-Med Assistant: a biologist-friendly interface for enhanced PubMed search. Bioinformatics. 2006; 22: 378-80.

2.Royle PL, Waugh NR: Making literature searches easier: a rapid and sensitive search filter for retrieving randomized controlled trials from PubMed. DiabetMed. 2007; 24: 308-11.

3.Ebbert JO, Dupras DM, Erwin PJ: Searching the medical literature using PubMed: a tutorial. Mayo Clin Proc. 2003; 78: 87-91.

4.Vincent B, Vincent M, Ferreira CG: Making PubMed searching simple: learning to retrieve medical literature through interactive problem solving

5.Harwell TS, Law DG, Ander JL, Helgerson SD: Increasing state public health professionals' proficiency in using PubMed. J.Med.Libr.Assoc. 2008; 96: 134-7.

6.Schimming LM: Measuring medical student preference: a comparison of classroom versus online instruction for teaching PubMed. J.Med.Libr.Assoc. 2008; 96: 217-22.

7.Smulders K, van der HH, Weers-Pothoff I, Vandenbroucke-Grauls C: A randomized clinical trial of intermittent subglottic secretion drainage in patients receiving mechanical ventilation. Chest 2002; 121: 858-62.

8.Kollef MH, Afessa B, Anzueto A, Veremakis C, Kerr KM, Margolis BD, Craven DE, Roberts PR, Arroliga AC, Hubmayr RD, Restrepo MI, Auger WR, Schinner R: Silver-coated endotracheal tubes and incidence of ventilator-associated pneumonia: the NASCENT randomized trial. JAMA 2008; 300: 805-13.

___

Anestezi Dergisi
  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

18.5b9.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ameliyathane çalışanlarında lateks allerjisi sıklığının araştırılması

Ruhiye REİSLİ, Atilla EROL, FATİH KARA, İsmail REİSLİ, Selmin ÖKESLİ

İntravenöz parasetamolün postoperatif analjezi ve morfin tüketimine etkisi

Ahmet TOPAL, Atilla EROL, Sema TUNCER, Aybars TAVLAN, ALPER KILIÇASLAN, Şeref OTELCİOĞLU

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografide sedasyon: Propofol ve ketamin karışım infüzyonunun aralıklı bolus uygulamaları ile karşılaştırılması

OYA YALÇIN ÇOK, H. Evren EKER, Hatice İZMİRLİ, Anış ARIBOĞAN, Gülnaz ARSLAN

Geriatrik hastalarda intravezöz ve epidural morfin ile hasta kontrolü analjezi uygulamasının kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi

Cemil GÜLÜCÜ, Ali Abbas YILMAZ, Saban YALÇIN, Özlem Selvi CAN, Sacide DEMİRALP, Neslihan ALKIŞ

İnguinal herni operasyonlarında, levobupivakain ve bupivakain ile ilioinguinal-iliohipogastrik sinir bloğu ve kesi yerinin lokal anestezikle infiltrasyonunun bloğunun etkinliği

NURTEN İNAN, Esma TEZER, Handan GÜLEÇ, Aysel ER, Nurşen GÜRSOY, Hülya BAŞAR

Bronşiyal astımlı hastada anestezi

Enver ÖZGENCİL, Başak Ceyda ORBEY, Sacide DEMİRALP

Sentinel lenf nodülü biyopsisinde kullanılan subkutan izosülfan mavisi sonrası gelişen alerjik reaksiyon

Muhammet GÖZDEMİR, Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU, Serengül KINACI, Burhanettin USTA, Hüseyin SERT

Koroner arter bypass greftleme cerrahisi geçiren hastalarda görülen gastrointestinal sistem değişiklikleri

Aynur CAMKIRAN, Aslı DÖNMEZ

Pubmed: Nasıl daha etkin kullanılabilir?

Özlem S. ÇAKMAKKAYA, Güner KAYA, Christian C. APFEL

Şiddetli sepsiste çifte olazmafiltrasyon adsorpsiyon uygulanması

Hale BORAZAN, Çiğdem SİZER, Alper YOSUNKAYA