Şiddetli sepsiste çifte olazmafiltrasyon adsorpsiyon uygulanması

Amaç: Şiddetli sepsis ve septik sokun mortalitesi oldukça yüksektir. Şiddetli sepsis ve akut akciğer hasan tedavisi için çifte plazmafiltrasyon adsorpsiyon uygulanan olguyu sunmayı amaçladık. Olgu Sunumu: Elektif sol femur osteokondritis dissekans (OCD) için genel anestezi altında öpere olan otuz bir yaşında kadın hasta ortopedi servisinde değerlendirildiğinde, şuuru uykuya meyilli, Glasgow koma skoru (GKS) 12, pupiller izokorik ve ışık refleksi ++, solunumu sayısı 40 dk1, kalp atım hızı 115 dk', kan basıncı 180/100 mmHg, vücut sıcaklığı 38,5°C olarak saptandı. Hastaya postoperatif solunum yetmezliği tanısı konularak yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon destek tedavisi başlandı. İlk gün APACHE II skoru 29 olarak belirlendi. Antibakteriyel ve destek tedavilerine rağmen 5. günde şiddetli sepsis gelişti. Hastaya toplam 5 seans her biri yaklaşık 13 saat süren çifte plazmafiltrasyon adsorpsiyon uygulandı. Hasta yatışının 33. günü sekelsiz olarak taburcu edildi. Sonuç: Aspirasyon pnömonisine sekonder akut sıkıntılı solunum sendromu (ARDS) ve sepsis gelişen hastada standart bakım tedavilerine ek olarak çifte plazmafiltrasyon adsorpsiyon uygulamasının hayat kurtarıcı olabileceği kanısına varıldı.

Aplication of coupled plazmafiltration in severe sepsis

Objective: The mortality of severe sepsis and septic shock is extremely high. We aimed to present a case to which we applicated coupled plasmafiltration adsorption for treatment of severe sepsis and acute lung injury. Case Report: Assessment of the 31 year-old female operated for elective osteochondritis dissecans (OCD) under general anesthesia in the orthopedia service revealed that Glasgow Coma Scale 12, isochoric pupils, bilateral positive light reflex, spontan ventilation rate (40 min1), heart rate (115 miri1), blood pressure 180/100 mmHg, body temperature (38.5°C). It was diagnosed as postoperative respiratory failure and she was mechanically ventilated in intensive care unit. In first day, APACHE II score was determined as 29. In the 5th day severe sepsis developed in spite of antibacterial and supportive treatments. Coupled plasmafiltration adsorption was started in the 7th day and applicated total 5 sessions each was going on approximately 13 hours. She was discharged without sequel in the 33th day. Conclusion: In a case with severe sepsis and acute lung injury due to aspiration, in addition to standart care therapies, the application of coupled plasmafiltration adsorption may be life-saving.

___

1.Glauser MP, Zanetti G, Baumgartner JD, et al. Septic shock: pathogenesis. Lancet 1991; 388: 732-73.

2.De Vriese AS, Vanholder RC, Pascual M, et al. Can inflammatory cytokines be removed efficiently by continous renal replacement therapies? Intensive Care Med 1999; 25: 903-910.

3.Tetta C, Cavaillon JM, Schulze M, et al. Removal of cytokines and activated complement components in an experimental model of continous plasmafiltration coupled with sorbent adsorption. Nephrol Dial Transplant 1998; 13: 1458-1464.

4.Bone RC, Sibbald WJ, Sprung CL. The ACCP-SCCM consensus conference on sepsis and organ failure. Chest 1992; 101: 1481-1483.

5.Matot I, Sprung CL. Definition of sepsis. Summary of recommendations. Intensive Care Med 2001; 27: Suppl 1: 53-59.

6.Schetz M, Ferdinande P, Van der Berghe G, et al. Removal of pro-inflammatory cytokines with renal replacement therapy: Sense or nonsense? Intensive Care Med 1995; 21: 169-176.

7.Cole L, Bellomo R, Hart G, et al. A phase II randomized controlled trial of continous hemofiltration in sepsis. Crit Care Med 2002; 30: 100-106.

8.Opal SM. Hemofiltration-adsorption systems for the treatment of experimental sepsis: is it possible to remove the 'evil humors' responsible for septic shock? Crit Care Med 2000; 28: 1681-82.

9.Ronco C, Brendolan A, Lonnemann G, et al. A pilot study of coupled plasmafiltration adsorption in septic shock. Crit Care Med 2002; 30:1250-55.

10.Bellomo R, Tetta C, Ronco C. Coupled plasma filtration adsorption. Intensive Care Med 2003; 29: 1222-28.

11.Cole L, Bellomo R, Davenport P, et.al. The effect of coupled hemofiltration and adsorption on inflammatory cytokines in an ex vivo model. Nephrol Dial Transplant 2002; 17: 1950-56.

12.Tetta C, Cavaillon JM, Schulze M, et al. Removal of cytokines and activated complement components in an experimental model of continous plasma filtration coupled with sorbent adsorption. Nephrol Dial Transplant 1998; 13: 1458-64.

13.Tetta C, Gianotti L, Cavaillon JM, et al. Coupled plasmafiltration adsorption in a rabbit model of endotoxic shock. Crit Care Med 2000; 28: 1526-33.

14.Schetz M, Ferdinande P, Van der Berghe G, et al. Removal of pro-inflammatory cytokines with renal replacement therapy: sense or nonsense? Intensive Care Med 1995; 21: 169-176.

15.Kellum JA, Somg MC, Venkataraman R, et al. Improved survival with hemadsorption in endotoxin induced shock in rats. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165:A 176.

___

Anestezi Dergisi
  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

21.6b10.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Koroner arter bypass greftleme cerrahisi geçiren hastalarda görülen gastrointestinal sistem değişiklikleri

Aynur CAMKIRAN, Aslı DÖNMEZ

Şiddetli sepsiste çifte olazmafiltrasyon adsorpsiyon uygulanması

Hale BORAZAN, Çiğdem SİZER, Alper YOSUNKAYA

Geriatrik hastalarda intravezöz ve epidural morfin ile hasta kontrolü analjezi uygulamasının kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi

Cemil GÜLÜCÜ, Ali Abbas YILMAZ, Saban YALÇIN, Özlem Selvi CAN, Sacide DEMİRALP, Neslihan ALKIŞ

Sentinel lenf nodülü biyopsisinde kullanılan subkutan izosülfan mavisi sonrası gelişen alerjik reaksiyon

Muhammet GÖZDEMİR, Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU, Serengül KINACI, Burhanettin USTA, Hüseyin SERT

Bronşiyal astımlı hastada anestezi

Enver ÖZGENCİL, Başak Ceyda ORBEY, Sacide DEMİRALP

Ameliyathane çalışanlarında lateks allerjisi sıklığının araştırılması

Ruhiye REİSLİ, Atilla EROL, FATİH KARA, İsmail REİSLİ, Selmin ÖKESLİ

Pubmed: Nasıl daha etkin kullanılabilir?

Özlem S. ÇAKMAKKAYA, Güner KAYA, Christian C. APFEL

İnguinal herni operasyonlarında, levobupivakain ve bupivakain ile ilioinguinal-iliohipogastrik sinir bloğu ve kesi yerinin lokal anestezikle infiltrasyonunun bloğunun etkinliği

NURTEN İNAN, Esma TEZER, Handan GÜLEÇ, Aysel ER, Nurşen GÜRSOY, Hülya BAŞAR

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografide sedasyon: Propofol ve ketamin karışım infüzyonunun aralıklı bolus uygulamaları ile karşılaştırılması

OYA YALÇIN ÇOK, H. Evren EKER, Hatice İZMİRLİ, Anış ARIBOĞAN, Gülnaz ARSLAN

İntravenöz parasetamolün postoperatif analjezi ve morfin tüketimine etkisi

Ahmet TOPAL, Atilla EROL, Sema TUNCER, Aybars TAVLAN, ALPER KILIÇASLAN, Şeref OTELCİOĞLU