Sentinel lenf nodülü biyopsisinde kullanılan subkutan izosülfan mavisi sonrası gelişen alerjik reaksiyon

Meme kanseri olan hastalarda, aksiler lenf nodlannın durumu; adjuvan tedavide yol göstermede, yaşam süresinin tahmininde ve prognozun belirlenmesinde en önemli faktördür. Sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB), aksiller lenf nodlannın evrelemesin-de düşük morbidite ile beraber minimal invaziv bir yöntemdir. Sentinel lenf nodu (SLN), % 1 izosulfan mavisi, Technetium (Tc)-99m, kolloid veya her ikisinin kombinasyonu ile belirlenebilir. Bu olgu sunusunda genel anestezi altında mastektomi operasyonu yapılan bir hastada izosulfan mavisi uygulaması sonrası gelişen alerjik reaksiyon tartışılmıştır.

The allergic reaction following isosulfan blue injection used for sentinel lymph node biopsy

Axillary lymph node status is the most important factor in estimating the survival, planning the adjuvant treatment and determining the prognosis of the patients with breast cancer. Sentinel lymph node (SLN) biopsy is a minimal invasive technique with lower morbidity in axillary staging of breast cancer. SLN can be identified by 1 % isosulphan blue, Technetium (Tc)-99m, colloid or combination of both. In this case report we presented a patient with breast cancer who developed allergic reaction following isosulfan blue injection during mastectomy operation under general anesthesia.

___

1.Scherer K, Studer W, Figueiredo V, Bircher AJ . Anaphylaxis to isosulfan blue and cross-reactivity to patent blue V: case report and review of the nomenclature of vital blue dyes. Ann Allergy Asthma Immunol. 2006; 96(3):497-500.

2.Choi SH, Barsky SH, Chang HR. Clinicopathologic analysis of sentinel lymph node mapping in early breast cancer. Breast J. 2003; 9(3): 153-62.

3.Beenen E, de Roy van Zuidewijn DB. Patients blue on patent blue: an adverse reaction during four sentinel node procedures. Surg Oncol. 2006; 15(1):58.

4.Albo D, Jeffrey DW, Kelly KH, et al. Anaphylactic reactions to isosulphan blue dye during sentinel lymph node biopsy for breast cancer. The American Journal of Surgery 2001; 182:393-398

5.Tari AK, Jane VF, Kimberly JVZ, et al. A prosective analysis of the effect of blue-dye volume on sentinel lymph node mapping success and incidence of allegic reaction in patients with breast cancer. Annals of Surgical Oncology 2004; 11:535-541.

6.Sandhu S, Farag E, Argalious M. Anaphylaxis to isosulfan blue dye during sentinel lymph node biopsy. J Clin Anesth. 2005; 17(8):633-5

7.Albo D, Wayne JD, Hunt KK, et al. Anaphylactic reactions to isosulfan blue dye during sentinel lymph node biopsy for breast cancer. Am J Surg. 2001; 182(4):393-8.

8.Montgomery LL, Thorne AC, Van Zee KJ, et al. Isosulfan blue dye reactions during sentinel lymph node mapping for breast cancer. Anesth Analg. 2002 ;95(2):385-8, table of contents.

9.King TA, Fey JV, Van Zee KJ, et al. A prospective analysis of the effect of blue-dye volume on sentinel lymph node mapping success and incidence of allergic reaction in patients with breast cancer. Ann Surg Oncol. 2004; 11(5):535-41.

10.Thevarajah S, Huston TL, Simmons RM. A comparision of the adverse reactions associated with isosulfan blue versus methylene blue dye in sentinel lymph node biopsy for breast cancer. The Am J Surg 2005; 189:236-239.

___

Anestezi Dergisi
  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

21.6b10.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bronşiyal astımlı hastada anestezi

Enver ÖZGENCİL, Başak Ceyda ORBEY, Sacide DEMİRALP

Pubmed: Nasıl daha etkin kullanılabilir?

Özlem S. ÇAKMAKKAYA, Güner KAYA, Christian C. APFEL

İnguinal herni operasyonlarında, levobupivakain ve bupivakain ile ilioinguinal-iliohipogastrik sinir bloğu ve kesi yerinin lokal anestezikle infiltrasyonunun bloğunun etkinliği

NURTEN İNAN, Esma TEZER, Handan GÜLEÇ, Aysel ER, Nurşen GÜRSOY, Hülya BAŞAR

Şiddetli sepsiste çifte olazmafiltrasyon adsorpsiyon uygulanması

Hale BORAZAN, Çiğdem SİZER, Alper YOSUNKAYA

İntravenöz parasetamolün postoperatif analjezi ve morfin tüketimine etkisi

Ahmet TOPAL, Atilla EROL, Sema TUNCER, Aybars TAVLAN, ALPER KILIÇASLAN, Şeref OTELCİOĞLU

Koroner arter bypass greftleme cerrahisi geçiren hastalarda görülen gastrointestinal sistem değişiklikleri

Aynur CAMKIRAN, Aslı DÖNMEZ

Ameliyathane çalışanlarında lateks allerjisi sıklığının araştırılması

Ruhiye REİSLİ, Atilla EROL, FATİH KARA, İsmail REİSLİ, Selmin ÖKESLİ

Geriatrik hastalarda intravezöz ve epidural morfin ile hasta kontrolü analjezi uygulamasının kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi

Cemil GÜLÜCÜ, Ali Abbas YILMAZ, Saban YALÇIN, Özlem Selvi CAN, Sacide DEMİRALP, Neslihan ALKIŞ

Sentinel lenf nodülü biyopsisinde kullanılan subkutan izosülfan mavisi sonrası gelişen alerjik reaksiyon

Muhammet GÖZDEMİR, Rüveyda İrem DEMİRCİOĞLU, Serengül KINACI, Burhanettin USTA, Hüseyin SERT

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografide sedasyon: Propofol ve ketamin karışım infüzyonunun aralıklı bolus uygulamaları ile karşılaştırılması

OYA YALÇIN ÇOK, H. Evren EKER, Hatice İZMİRLİ, Anış ARIBOĞAN, Gülnaz ARSLAN