NOTION’DAN BİR MEZAR STELİ

-Özet: Notion’da bulunmuû olan mezar steli Efes Müzesi’ndedir. Üst yarısı kırılmıû olanstel üzerinde koltukta oturmakta olan bir kadın ve karûısında ayakta duran bir erkek figürü hizmetçileriyle birlikte betimlenmiûtir. Stel üzerindeki figürler serbest heykel gibi yüksek kabartma olarak iûlenmiûlerdir. Bu tipte stellerin üretildiøi Ionia’daki merkezler (Smyrna, Ephesos vb.) M.Ö. 3. yüzyıldan M.Ö. 1. yüzyıla kadar kesintisiz çalıûmıûtır. Notion steli bahsi geçen merkezlerde üretilen stellerlebenzer özelikler taûımaktadır. Stel üzerindeki figürlerin hareketliliøi ve himation’un altından kumaûınbelirtilmesi gibi özellikleriyle M.Ö. 2. yüzyıl stil özelliklerini yansıtmaktadır. Bu özellikler MagnesiaArtemis Tapınaøı altarı ve Pergamon Altarı kabartmaları üzerideki figürlerde görülebilmektedir.Ayakta duran erkek figürünün duruûu ve himation’u, oturmakta olan kadın figürünün bol yapıdaki himation’u ve kumaû altından elinin betimlenmesiyle M.Ö. 2. yüzyıl özelliklerini yansıtmaktadır.Notion steli üzerindeki figürlerin aynı dönemde üretilen serbest heykel ve mezar stelleri ile yapılankarûılaûtırmalar sonucunda, Smyrna ve Samos etkisinde bir sanatçı tarafından üretilmiû olduøu anlaûılmaktadır. Stilistik açıdan eser M.Ö. 2. yüzyılın ilk çeyreøine tarihlenmelidir.

NOTION’DAN BùR MEZAR STELù

This article deals with a gravestele which was found in Notion and now is in the Efes Archaeological Museum. The stele depicts a draped seated woman on a chair and draped a standing man between two servants. The upper parts of the stele are broken off. All of the figures on the stele were carved as high relief like freestanding statues. This type of stelai has been manufactured between 3rd and 1st centuries B.C. in Ionian workshops, such as Smyrna and Ephesos. The Notion stele has similar features with the ones produced in these centers. Liveliness of standing figures, as well as the representation of the fabric under himation demonstrates second century Hellenistic peculiarities. These features also recall the figures on the altar reliefs of Magnesia Artemis and the altar reliefs at Pergamon. The postures and richly carved himations of the standing man and the seated woman, as well as, the representation of woman’s hand under the mantle recall second century Hellenistic features. Stylistic comparison of the figures on the Notion stele with other free standing statues and stelai producted in same period shows that the stele might have been carved by an artist who was influenced by workshops in Smyrna and Samos. Stylistically the stele can be dated to the 2nd century BC

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { anatolia601681, journal = {Anadolu}, issn = {0570-0116}, eissn = {2667-5129}, address = {Ankara Üniversitesi, DTCF, Arkeoloji Bölümü, Ana Bina, 06100 Sıhhiye-Ankara}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {}, pages = {179 - 198}, doi = {10.1501/andl\_0000000377}, title = {NOTION’DAN BİR MEZAR STELİ}, key = {cite}, author = {Çam, Fatma Bağdatlı} }
APA Çam, F . (2010). NOTION’DAN BİR MEZAR STELİ . Anadolu , (36) , 179-198 . DOI: 10.1501/andl_0000000377
MLA Çam, F . "NOTION’DAN BİR MEZAR STELİ" . Anadolu (2010 ): 179-198 <
Chicago Çam, F . "NOTION’DAN BİR MEZAR STELİ". Anadolu (2010 ): 179-198
RIS TY - JOUR T1 - NOTION’DAN BİR MEZAR STELİ AU - Fatma Bağdatlı Çam Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - doi: 10.1501/andl_0000000377 DO - 10.1501/andl_0000000377 T2 - Anadolu JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 198 VL - IS - 36 SN - 0570-0116-2667-5129 M3 - doi: 10.1501/andl_0000000377 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu NOTION’DAN BİR MEZAR STELİ %A Fatma Bağdatlı Çam %T NOTION’DAN BİR MEZAR STELİ %D 2010 %J Anadolu %P 0570-0116-2667-5129 %V %N 36 %R doi: 10.1501/andl_0000000377 %U 10.1501/andl_0000000377
ISNAD Çam, Fatma Bağdatlı . "NOTION’DAN BİR MEZAR STELİ". Anadolu / 36 (Mayıs 2010): 179-198 .
AMA Çam F . NOTION’DAN BİR MEZAR STELİ. Anadolu. 2010; (36): 179-198.
Vancouver Çam F . NOTION’DAN BİR MEZAR STELİ. Anadolu. 2010; (36): 179-198.
IEEE F. Çam , "NOTION’DAN BİR MEZAR STELİ", Anadolu, sayı. 36, ss. 179-198, May. 2010, doi:10.1501/andl_0000000377