ŞIRNAK VE ÇEVRESİNİN OBSİDYEN TİCARETİNDE YERİ VE ÖNEMİ

úırnak ve çevresi, Neolitik Dönem’de bir kavûak yeri olarak karûımıza çıkmaktadır. Bölgenin güneyinde, bugünkü Kuzey Irak’ta bulunan Nemrik, Mazhgalia, Ginnik ve Kermez Dere gibiönemli Neolitik yerleûimler, batı ile kuzeybatısında bulunan Güzir Höyük, Hallan Çemi, Demirköy,Körtik Tepe ve Çayönü yerleûimlerinin varlıøı bu durumu en iyi kanıtlayan unsurlardır. Bugün, Irakve Suriye sınırları içinde kazısı yapılmıû pek çok arkeolojik yerleûim alanı mevcuttur. Cizre, Silopi veùdil bölgesinde yapılan yüzey araûtırmalarında tespit edilen arkeolojik yerleûim alanı sayısı 119 adettir.Hiç birinde henüz herhangi bir kazı yapılmamıû olan bu yerleûimlerde Neolitik Dönem’den itibarentüm dönemlere ait yüzey buluntuları saptanmıûtır. Gelecekte bu yerleûimlerde yapılacak kazılar sayesinde úırnak bölgesinin tarihsel önemi daha somut bir ûekilde ortaya çıkacaktır. Bu çalıûma, úırnak veçevresinin prehistorik devirlere ait buluntu yerlerini derlemeyi ve buradan yola çıkarak bölgenin önemini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

THE IMPORTANCE OF ŞIRNAK AND ITS ENVIRON IN OBSIDIAN TRADE

şırnak and its environ is a crossroad during the Neolithic Period. In the South of the region there are very important Neolithic settlements like excavated sites as Nemrik, Mazhgalia, Ginnik and Qermez Dere in Northern Iraq, and in the Southwest of the region there are also very important Neolithic sites as Güzir Höyük, Hallan Çemi, Demirköy, Körtik Tepe and Çayönü settlements around şırnak area testify the presence of important sites in the area especially in the Neolithic Period. Today there are lots of archaeological sites whose excavations are being carried out in Iraq and Syria. During the surveys in the areas of Cizre, Silopi and ùdil, 119 archaeological sites have been determined. None of these sites were compeletely excavated yet but the surface finds show a time range including Neolithic Period. Further archaeological excavations which will be carried out in the future will make us understand the historical importance of şırnak and its region in more certainity.This study aims to compile the prehistoric archaeological sites in şırnak and in its environ to reveal the importance of the region in prehistoric times

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { anatolia601675, journal = {Anadolu}, issn = {0570-0116}, eissn = {2667-5129}, address = {Ankara Üniversitesi, DTCF, Arkeoloji Bölümü, Ana Bina, 06100 Sıhhiye-Ankara}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {}, pages = {1 - 11}, doi = {10.1501/andl\_0000000371}, title = {ŞIRNAK VE ÇEVRESİNİN OBSİDYEN TİCARETİNDE YERİ VE ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Çelik, Bahattin} }
APA Çelik, B . (2010). ŞIRNAK VE ÇEVRESİNİN OBSİDYEN TİCARETİNDE YERİ VE ÖNEMİ . Anadolu , (36) , 1-11 . DOI: 10.1501/andl_0000000371
MLA Çelik, B . "ŞIRNAK VE ÇEVRESİNİN OBSİDYEN TİCARETİNDE YERİ VE ÖNEMİ" . Anadolu (2010 ): 1-11 <
Chicago Çelik, B . "ŞIRNAK VE ÇEVRESİNİN OBSİDYEN TİCARETİNDE YERİ VE ÖNEMİ". Anadolu (2010 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - ŞIRNAK VE ÇEVRESİNİN OBSİDYEN TİCARETİNDE YERİ VE ÖNEMİ AU - Bahattin Çelik Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - doi: 10.1501/andl_0000000371 DO - 10.1501/andl_0000000371 T2 - Anadolu JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - IS - 36 SN - 0570-0116-2667-5129 M3 - doi: 10.1501/andl_0000000371 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu ŞIRNAK VE ÇEVRESİNİN OBSİDYEN TİCARETİNDE YERİ VE ÖNEMİ %A Bahattin Çelik %T ŞIRNAK VE ÇEVRESİNİN OBSİDYEN TİCARETİNDE YERİ VE ÖNEMİ %D 2010 %J Anadolu %P 0570-0116-2667-5129 %V %N 36 %R doi: 10.1501/andl_0000000371 %U 10.1501/andl_0000000371
ISNAD Çelik, Bahattin . "ŞIRNAK VE ÇEVRESİNİN OBSİDYEN TİCARETİNDE YERİ VE ÖNEMİ". Anadolu / 36 (Mayıs 2010): 1-11 .
AMA Çelik B . ŞIRNAK VE ÇEVRESİNİN OBSİDYEN TİCARETİNDE YERİ VE ÖNEMİ. Anadolu. 2010; (36): 1-11.
Vancouver Çelik B . ŞIRNAK VE ÇEVRESİNİN OBSİDYEN TİCARETİNDE YERİ VE ÖNEMİ. Anadolu. 2010; (36): 1-11.
IEEE B. Çelik , "ŞIRNAK VE ÇEVRESİNİN OBSİDYEN TİCARETİNDE YERİ VE ÖNEMİ", Anadolu, sayı. 36, ss. 1-11, May. 2010, doi:10.1501/andl_0000000371