MÜREFTELİ ŞAKİR BEY’İN MİLLİ MÜCADELE HATIRALARI

Mürefteli Şakir Bey 1914 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümayun’dan mezun oldu ve Altıncı Kolordu’nun Çanakkale cephesinde görevlendirilmesi sonucunda Gelibolu’da hizmetine başladı. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından milli mücadeleye katılan Şakir Bey, İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve mühimmat kaçıran gizli örgütlerde görev aldı. İstanbul’da kaldığı süre içerisinde İngilizleri oyalamak ve yanlış bilgiler vermek için karşı istihbarat elemanı olarak milli mücadeleye katkı sağladı. İstanbul’dan Ankara’ya geçen Şakir Bey, Çerkez Ethem’in Kuvâ-yi Seyyâre birliklerine katılarak Anadolu’da milli mücadele karşıtı isyan hareketlerini bastırmakta görev aldı. 1920 yılının Ağustos ayında İstanbul’a dönerek Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nde görev aldı. Mürefteli Şakir Bey, Yunan kuvvetlerinin Trakya’yı işgali üzerine, Yunan birliklerini taciz etme, silah ve malzeme depolarını imha etme, silah ve asker sevkiyatını önleme gibi hedeflerle kurulmuş olan bir çetenin reisliğini üstlendi. Çetecilik faaliyetlerinden sonra Refet Paşa’nın mihmandarı olarak görev yaptı.

MÜREFTELİ ŞAKİR’S MEMORIES OF THE NATIONAL STRUGGLE

___

 • AKIN Veysi, Trakya’nın Türklere Devir Teslimi, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara 1996.
 • ALTINTAŞ Ahmet, Milli Mücadele’de Yeşil Ordu Cemiyeti ve Siyasi Kökenleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 1995.
 • BAL Mehmet Akif, “Milli Mücadele’nin Gizli Teşkilatı Karakol Cemiyeti (1918-1920)”, Türk Dünyası Araştırmaları, C.130, S. 256, Ocak-Şubat 2022, ss. 103-148.
 • BAŞER Edip, Mütarekeden Sonra İstanbul Hükümetleri ve Trakya Politikaları, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2009.
 • BOZKURT Abdurrahman, İtilaf Devletlerinin İstanbul’da İşgal Yönetimi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2014.
 • BİRSİN Levent, Behiç Erkin (Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar 2012.
 • ÇELEBİ Mevlüt, “Milli Mücadele’de İtalyan İşgalleri” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 9, Ankara 1993, ss.395-416. ÇUKUROVA Bülent, “Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul Gizli Grupları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi S.2, Ankara 1986), s. 519-526.
 • GÜLLÜ Ramazan Erhan, “Millî Mücadele’de Güney Cephesinde Kılıç Ali Bey’in Faaliyetleri”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 16, s.12 Gaziantep 2017, ss. 490-507.
 • GÜLMEZ Nurettin, Bünyamin As, “İhanet İle Vatanseverlik Arasında Bir Asker: Küçük Ethem”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, C. 9, S. 3, 2022, ss. 864-911.
 • GÜNER Zekâi, Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1 Aralık 1918-13 Mayıs 1920), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1998.
 • OĞUZ Ahmet, “Yozgat Çapanoğlu İsyanı Hakkında Bir Değerlendirme”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, C.11, S.4, Nevşehir 202, ss. 1875-1890.
 • ÖZGÜR Mert, “İşgalden Kurtuluşa Doğu Trakya”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 58, Bahar 2016, ss.123-176.
 • T.B.M.M. Albümü (1920-2010), TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3918, 21.04.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3919, 22.04.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3920, 24.04.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3921, 24.04.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3922, 27.04.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3923, 28.04.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3924, 29.04.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3925, 29.04.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3926, 30.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3927, 05.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3928, 06.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3929, 08.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3930, 09.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3931, 11.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3932, 12.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3933, 13.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3934, 14.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3935, 15.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3936, 16.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3937, 18.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3939, 21.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3941, 23.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3944, 26.05.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3948, 01.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3949, 02.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3950, 03.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3953, 06.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3955, 08.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3958, 11.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3959, 12.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3960, 13.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3961, 15.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3962, 16.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3963, 17.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3964, 18.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3965, 19.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3966, 20.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3967, 22.06.1970.
 • Yeni İnan Gazetesi, sayı 3969, 24.06.1970.