Hasan DEMİRHAN

MÜREFTELİ ŞAKİR BEY’İN MİLLİ MÜCADELE HATIRALARI

MÜREFTELİ ŞAKİR’S MEMORIES OF THE NATIONAL STRUGGLE

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 6 Sayı: 11

255-276

Mürefteli Şakir Bey, Yunan İşgali, Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

308 46

7