İSTATİSTİKSEL AÇIDAN TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜNÜN DURUMU

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarının başında istihdam ve işsizlik sorunu gelmektedir. Bir ülkede istihdam edilenlerle işsizler o ülkenin işgücü durumunu göstermektedir. Ekonominin planlanmasında işgücü durumu önem kazanmaktadır. Bu nedenle pek çok faktörün etkili olduğu işgücü durumuna ilişkin verilerin elde edilmesi gerekir. Elde edilen verilerin istatistiksel tekniklerle analiz edilerek işgücü durumu ortaya konulabilir. Çalışmamızda gelişmekte olan ülkelerden bir tanesi Türkiye'ye ilişkin işgücü durumu, sosyal ve demografik faktörlere göre loglinear modellerle incelenmiştir. Analiz sonucunda işgücü durumunu etkileyen faktörler arasındaki ilişki ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler:

İşgücü, Türkiye, istatistikler

___

Agresti, A. An lntroduction to Categorical Data Analysis, John Wiley and Sons, New York,1996.

Agresti, A., Categorical Data Analysis, John Wiley and Sons, New York, 1990.

Berberoğlu, C. N., Makro Ekonomik Analiz, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1989.

D.İ.E,, Hanehalkı İşgücü Anketi, Ankara, 1997.

D.P.T, İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik, Ankara, 1994.

Ekin, N., İşgücü ve Ekonomik Gelişme, İstanbul Üniversitesi,1968.

Geylan, R., Personal Yönetimi, Birlik Yayıncılık, Eskişehir, 1996.

Hagenaars, A. J., Loglinear models With Latent Variables, Sage Publications, USA, 1993.

Lee, K. S., An Example for Teaching some Basic Concepts Multidimensional Contingency Table Analysis, The American Statistician, Vol. 32, No.2, 69-71 p.,1978.

Madsen, M., Statistical Analysis of Multiple Contingency Tables. Two Examples, Scandinavian, Joumal of Statistics, Vol. 3, 97-106 p.,1976.

Powers, A. D. ve Xie, Y., Statistical Methods for Categorical Data Analysis, Academic Press, USA, 2000.

Selvin, S., Practical Biostatistical Methods, Duxbury Press, Califomia,1995.

Van Der Heijden, P. G. M. ve De Leeuw, J., Correspondence Analysis Used Complementary To Loglinear Analysis, Psychometrica, Vol. 50, No. 4, 429-447 p.,1985.

___

APA Aşan, Z. (2001). İSTATİSTİKSEL AÇIDAN TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜNÜN DURUMU . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 357-375 .