Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Anadolu Üniversitesi

71.7b 28.9b