Sakız enginar çeşidinde (Cynara scolymus L. cv. Sakız) mevsimsel sıcaklık değişimlerinin çiçekçik oluşumu ile çiçek tozu kalitesi ve üretim miktarı üzerine etkileri

Bu araştırmada Sakız enginar çeşidinde (Cynara Scolymus L. ev. Sakız ) mevsimsel sıcaklık değişimlerinin çiçekçik oluşumu ile çiçek tozu kalitesi ve üretim miktarı üzerine etkileri incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda düşük sıcaklık ve sıcaklıkların ani yükselmesi durumlarında, çiçekçik gelişimi yanında çiçek tozu kalitesi ve üretim miktarlarının olumsuz etkilendiği belirlenmiştir.

Effects of seasonal temperature changes on floret formation, and pollen quality and pollen amount in globe artichoke (Cynara scolymus L. cv. Sakız)

In this study seasonal temperature changes on floret formation, and pollen quality and pollen amount in globe artichoke (Cynara Scolymus L. ev. Sakız) was examined. As a result, low temperature and unexpected temperature increase have negatively effected floret formation, pollen formation and their production amount.

Kaynakça

Abak, K., 1987. Enginar ve Kuşkonmaz Yetiştiriciliği. TAV y. No: 15. Yalova. 3-29 s.

Anvari, S.F., 1977. Untersuchungen über das Pollenschlauchwachstum und die Entwicklung der Samenanlagen in Beziehung zum Fruchtansatz bei Sauerkirschen.

Bonnet, A., 1959. Contribution a l'etude de l'artichaut. These presenetee a la Faculte de Science de 1'üniversite de Toulouse.

Braun, J., Stösser, R., 1984. Narben-und Griffelstruktur und ihr EinfluP auf Pollenkeimung, schlauchwachstum und Fruchtansatz beim Apfel. Angew. Bot. 59, 53-65.

Dalaman., Ö., 1997. Kardinal Üzüm Çeşidinde Tozlanma ve Döllenme ile Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Arasındaki İlişkiler. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bah. Bit. Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Adana (Yayınlanmamış).

Eti, S., 1990. Çiçek Tozu Miktarını Belirlemede Kullanılan Pratik Bir Yöntem. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 5, 4, 49-58.

---------, 1991. Bazı Meyve Tür ve Çeşitlerinde Değişik in vitro Testler Yardımıyla Çiçek Tozu Canlılık ve Çimlenme Yeteneklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü. Z. F. Dergisi, 6, 1, 69-80.

---------, 1996. Döllenme Biyolojisi Doktora Ders Notları Adana (Yayınlanmamış).

Eti, S., Paydaş, S., Küden, A.B., Kaşka, N., Kurnaz, Ş., Ilgın, M., 1993. Çukurova Koşullarında Yetiştirilen Bazı Badem Çeşitlerinin Döllenme Şiyolojisi ve Embriyo Gelişimi Üzerine Araştırmalar. Adana TOAG Proje No: 675.

Eti, S., Stösser, R., 1988. Fruchtbarkeit der Mandarinensorte, "Clementine" {Citrus reticulata Blanco) I. Pollenqualitat und Pollenwachstum. Gartenbauwissenschaft, 53, 4, 106-6.

Godini, A., 1981. Obserwing Pollen Tube Growth in Self Compatible Almond Cultivars by Means of Fluorescence. Options Mediterraneennes. Grempa Colloque 1980 İzmir. Inst. Agr. Medit. De Zaragoza 1981-I, 77-82.

Grigs, W.H., Iwakiri, B.T., 1975. Pollen-tube Growth in Almond Flowers. Calif. Agric. 29(7) : 235-237.

Günay, A., 1993. Özel Sebze Yetiştiriciliği. Cilt V. Ankara Üniv. Z. F. B.B. Ankara.

Hansen, P., 1981. Pollination and Fruit Set in Sour Cherry "Stevnsbaer" Saertryk of Tidsskrift for Planteavl.85:411-419.

Heslop-Harrison, J., Heslop-Harrison, Y., 1970. Evaluation of pollen viability by enzymatically induced fleuorescence: Intracelular hydrolysis of fluorescein diacetate. Stain Technology, 45(3): 115-120

La Malfa, G., 1976. Epoca di tranpionto deı carduccı e differenzıone der capolini in tpi di carciofo o produzione autunnale. Attı del. 2° Congresso Internazionale Sul carciofo, Nuvoi Studi Sul Carciofo. Minerva Medica p. 365-373.

Legave, J.M., 1975. La Differenciation du Bourgeon a Feur et le Repos Hivernal Chez I'Abricotier. La Pomologie Française XVII, 9 Octobre, 150-166

Macit, F., Şalk, A., 1970. Enginar. Ege Ü. Zir. Fak. Teknik Bülten No: 14. Bornova.

Mahanoğlu, G., Eti, S., Kaşka, N., 1993. Correlations Between Pollen Production and Pollen Tube Growth of Some Early Ripening Apricot Varieties. X th International Symposium on Apricot Culture İzmir-Turkey.

Norton, J.D., 1966. Testing of plum pollen viability with tetrazolium salts. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 89: 132-4.

Oberle, G.D., Goertzen, K.L., 1952. A Method for Evaluating Pollen Production of Fruit Varieties. Proc. Amer.Soc. Hort.Sci. 59: 263-265.

Özçağıran, R., Aşkın, A., Ülger, M., 1989. Kirazlarda Çiçek Tozu Borusunun Dişiçik Borusu İçerisinde Gelişmesinin İncelenmesi.E.Ü. Zir. Fak. Derg.

Özkan, A., Eti, S., 1992. Minneola Tangelo'nun Döllenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar. Türkiye 1. Ulusal Bah. Bitkileri Kongresi 13-16 October. İzmir 197-201.

Sedgeley, M., 1977. Reduced Pollen Tube Growth and the Presence of Callose in the Pistil of the Male Floral Stage of the Avocado. Scientia Hort. 7, 27-36.

Seilheimer, M., Stösser, R.,1982. Pollenschlauchwachstum von Diploiden und Triploiden Apfelsorten in Vivo. Gartenbauwiss, 47, 49-55.

Stanley, R.G., Linskens, H.F., 1985. Pollen Biologie, Biochemie Gewinnung und Verwendung. Urs Freund Verlag Greifenberg - Ammersee: 344 p.

Stösser, R., 1984. Untersuchungen über die Befruchtungsbiologische und Pollenproduktion İnnerhalb der Gruppe P. domestica. Erwerbsobstbau 26, 1110-5.

Stösser, R., Anvari, S.F., 1981. Das Wachstum der Pollenschlauche im Fruchtknotengewebe von Kirschen. Gartenbauwiss. 46, 15-48.

--------,1982. Pollen Tube Growth and Fruit Set as Influenced by Senescence of Stigma, Stlye and Ovules. XXIst. Int. Hort. Cong. Hmaburg, Int. Soc. Hort. Scien. 1, 1138.

---------, 1990. On the Longevity of Ovules in Relation to Fruit Set in Stone Fruit. Erwerbsobstbau 32(5): 134-137.

Kaynak Göster